Ny bog af Christian Kirkeby - pris 100 kr.

Åer, render og søer, vandforsyning og lossepladser

Læs om de københavnske vandløb Lygteåen, Ladegårdsåen og Rosenåen. Åerne udgjorde oprindelig et stort og synligt netværk af vandløb, der blev udbygget under Christian 4 i begyndelsen af 1600-tallet.

Læs om Utterslev Moses historie fra den tidligste tid med rørskov til vore dage med åbne søer.

Læs om placeringen af el- og gasledningsnettet i København

Læs om Københavns Kommunes planer om at åbne dele af åerne, som følge af den store styrtregn 2 juli 2011

60 sider - Pris: 100 kr. + porto

Bestilling af bogen hos Christian Kirkeby Ernst Meyers Gade 20, Humleby 1772 København V.  mail: chr.kirkeby@live.dk

Bankkonto: 9570 4 99 24 58

 

 

Pressemeddelelse

Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev har udgivet en ny bog:

 

Christian Kirkeby

Åer, render og søer, vandforsyning og Lossepladser.

Fra vision til konkrete projekter, der skal realiseres

efter styrtregnen den 2. juli 2011

 

Bogen behandler en særdeles aktuel problemstilling om konkrete udfordringer i forbindelse med den københavnske infrastruktur specielt efter den 2. juli 2011.

 

Tidligere har mange haft en vision om at frilægge flere af de københavnske åer, som i dag ligger i rør under jordoverfladen. Det drejer sig især om Lygteåen i Bispebjerg-Nordvest, Ladegårdsåen på Nørrebro og "Rosenåen" på Vesterbro. Disse åer udgjorde oprindeligt et stort netværk af vandløb, der blev udbygget under Christian 4. helt tilbage i første halvdel af 1600-tallet. Herudover er placeringen af el- og gasledningsnettet beskrevet samt de lossepladser, der tidligere fandtes i Bispebjerg-Nordvest, på Nørrebro samt i Brønshøj.

 

Styrtregnen den 2. juli 2011, hvor gader, kældre m.m. blev oversvømmet i løbet af par timers kraftig regn, har imidlertid sat tanker i gang om at åbne de ovennævnte åer. Københavns Kommune er således gået i gang med at udarbejde planer, der sigter mod at åbne dele af disse åer. Yderligere beskrives Utterslev Mose, der er en del af Københavnsproblematikker i forbindelse med overfladevand.  Mosens historie fortælles fra dens tidligste tid med rørskov til vores dage med åbne søer. Mosens nuværende forureningstilstand behandles, og muligheder for at forbedre mosens tilstand gennemgås.

 

Lokalhistorisk Selskab takker Bispebjerg Lokaludvalg for støtten til udgivelsen.

 

Bestilling af bogen

Christian Kirkeby Ernst Meyers Gade 20, Humleby, 1772 København V, tlf. 2546 8917, dog helst pr mail: chr.kirkeby@live.dk

Pris: 100 kr. eksklusive portoudgifter, bankkonto: reg. nr. 9570 konto nr. 4 99 24 58

Se i øvrigt Selskabets hjemmeside: www.lokalhistorie-bhu.dk, der rummer en oversigt over selskabets udgivelser samt en omtale af de enkelte udgivelser.

 

Med venlig hilsen

 

Bo Öhrström

Formand for Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev

Dyssevænget 74

2700 Brønshøj

Tlf. 40 46 99 84

E-mail: bo.oehrstroem@gmail.com