Nr. 84, April 2011                                                                              ISSN 1395-6744

Nyt fra Lokalhistorien

Udgivet af lokalhistorisk selskab for brønshøj, husum og utterslev

Café Bondestuen er den lyse bygning bagest og midt i billedet.

Ejendommen Frederiksborgvej 27 på hjørnet af Blytækkervej blev revet ned her i marts-april og har måske været urimeligt svær at redde.

Den har ellers oplevet lidt af hvert siden opførelsen i 1887.

Estrups gendarmer har holdt til her; der har været fængsel i kælderen,

og de hjemløse har følt sig hjemme inde i gården.

Maleri 1942 af Axel Nielsen, foto: John Schøler Nielsen.

 

Nyt fra Lokalhistorien udkommer fire gange om året. Eftertryk er tilladt efter aftale og med kildeangivelse.

Bladet modtager gerne indlæg fra medlemmerne, men redaktionen påtager sig intet ansvar, hverken for indhold eller for korrektur.

Redaktion: Jens Peter Gjaldbæk og Thomas Viggo Pedersen (ansvarsh.). Kommitteret til redaktionen: Svend Olsen

 

 

Indhold

 

Bondestuen                                                                                          side  3

Spørgehjørnet                                                                                

Bondestuen                                                                      side   4

Astrupvej                                                                         side   5

Kvarterløft                                                                       side   6

Svanevej                                                                          side   8

Mere Svanevej                                                                 side   8

Provstevej                                                                        side   9

Generalforsamlingen, referat                                                            side 12

Foreningens regnskab og budget                                                     side 16

Arrangementer                                                                                side 19

Adresseliste                                                                                    side 20

Nyt fra redaktionen

Når man ser plankeværket omkring en byggeplads, er det ofte svært at huske, hvad der var på dette sted for et år siden. Lokalhistorie handler blandt andet om at erindre og om at lægge mærke til omgivelserne, sådan at tilværelsen får perspektiv. Nutiden er mere levende, når man kender fortiden. Nogle af indlæggene i dette blad er skrevet før Bondestuen blev revet ned.

E-mail service til Selskabets medlemmer

Som supplement til afsnittet arrangementer i "Nyt fra Lokalhistorien" vil bestyrelsen gerne udsende oplysninger om Selskabets arrangementer på e-mail. Hvis du ønsker at modtage e-mails om disse, bedes du indsende egen e-mail-adresse til bo.oehrstroem@gmail.com

Bondestuen

af John Schøler Nielsen

I midten af marts måned gik man i gang med at nedrive det gamle gendarmhus på hjørnet af blytækkervej og Frederiksborgvej. Huset som var erklæret af høj bevaringsværdi stod ikke til at redde. Den tidligere ejers ligegyldighed over for vedligeholdelse gjorde desværre, at det måtte kondemmeres på grund af både råd og svamp. Da ejeren af huset døde, blev dette overtaget af et advokatfirma, som heller ikke ønskede at bevare huset. Bevares - det var et hus som virkeligt må siges at være nedslidt og med lejligheder i meget, meget dårlig stand samt toilet og badefaciliteter, som nærmest var ikke eksisterende. Men det er trist og betænkeligt at se, hvordan der forsvinder mere og mere af det historiske Nordvestkvarter. Betænkeligt, fordi der på denne måde forsvinder bygninger af høj kulturhistorisk værdi.

Café Bondestuen. Foto: John Schøler Nielsen

Ved bygningens nedrivning forsvandt også ét af de allerældste værtshuse i Køben­havn, nemlig Bondestuen, hvis historie kan dateres helt tilbage fra omkring år 1905. Huset lå lidt i vejen, blev der fortalt i bydelsavisen "Bispebjerg", men da huset blev bygget i 1870’erne, lå det jo ikke i vejen. Det er jo tværtimod de omkringliggende nyere huse, som blev bygget længere tilbage. Så at dette skulle ligge ”i vejen”, er en sandhed med modifikationer; men den påstand har desværre været medvirkende til dets nedrivning. Synd at man ikke kunne vælge at bevare ydermurene og så bygge et helt nyt hus op indvendigt. Summa Summarum. Nordvestkvarteret er blevet en historisk bygning fattigere; og desværre må man se i øjnene, at den nye unge generation af beboere i Nordvest ikke har den samme inter­esse for det historiske Nordvest, men kun betragter det som noget gammel skidt, - det må vi ændre på i fremtiden!!

Sic transit gloria mundi.

Blytækkervej fotograferet af John Schøler Nielsen i 2008

fra samme position som forsidebilledet

Spørgehjørnet

Bondestuen

 

Hej Christian Kirkeby

Jeg arbejder på Københavns Museum og tager mig blandt andet af nedrivningssager. Som du sikkert ved skal Bondestuen desværre højst sandsynligt nedrives. Vi har været ude og fotodokumentere stedet, men jeg skriver lidt om dens historie til vores arkiv. I den forbindelse kan jeg forstå, at der er mange rygter om, at det har været kachot eller gendarmeri og sågar en fangekælder? Jeg har ikke kunne finde nogen dokumentation herfor. Jeg kan se, at der har boet en politimand på førstesalen i begyndelsen af 1900-tallet. Er ovenstående noget, du kan bekræfte og i så fald, hvor ved du det så fra?

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen

Stefanie Høy Brink, vikarierende museumsinspektør, Københavns Museum

 

 

 

Til Stefanie Høy Brink, Københavns Museum

 Ja, den nedrivning er en skandale, Bispebjerg Lokalråd nu Bispebjerg Lokaludvalg gjorde i sin tid indsigelse hvor man krævede da huset var bevaringsværdig og historisk en nøglebygning i området "Utterslev Mark" som er det nuværende opr. Nordvestkvarter i det daværende Brønshøj-Rødovre Sognekommune. Jeg har tidligere skrevet to artikler eller notitser til Nordvestavisen.

 Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj-Husum og Utterslev har skrevet adskillige bøger hvor bygningen berøres og som jeres bibliotek skulle have, nemlig

Historisk Notat nr. 10: Fra Utterslev Mark til Nordvestkvarteret, - Kvarterløftområdet Nordvests Historie.

Historisk Notat nr. 24: Kjøbenhavns Landbefæstning og Estrup Gendarmer  

Ganske vist nævner vi ikke præcis adressen Frederiksborgvej 27, men det er her landbetjenten holdt til og havde en arrest i kælderen, inden arrestanter blev ført til legdamsfængslet. Indehaveren af Café Bondestuen har fortalt, at da Brønshøj Sogn blev indlemmet i København i 1901, blev politistationen nedlagt og kom under stationen i Lyngbygade, nuv. Hilderødgade, senere Tranevej og den tidligere Utterslev Mark Skole på Frederikssundsvej 41, nuv. Lærkevej 1 og lige efter krigen i stueetagen på Bispebjerg Skole fra 1945-46, hvorefter det var Tomsgårdsvej 35 og der fra til nuv. på Borups alle.

I forfatteren Anders Enevigs bog Prinser og Vagabonder skriver han om Lersøbøllernes efterkommere. Anders Enevig bor i dag i Odense. Desuden har vi registeret bygningen i vores Historiske Notat nr. 11-11A: Bygninger i Det oprindelige Nordvestkvarter med bilag.  En historisk registrant med kort og adresser. (Hvis I ikke har den, så har Rådhusbiblioteket kompendiet.) Ejeren, Alvi Carl Alfort, kaldet Almind, var klunsernes produkthandler i gården, hvor klunserne, som ofte var hjemløse, fik lov til at overnatte i skurene i gården til Brofogedevej. Der var et skur, hvor de kunne vaske sig (tv for indkørslen). Jeg kan forstå, at Almind nu er død. Vi har fra Selskabets side forsøgt at få et interview med ham, men forgæves. Han afviste alle den slags henvendelser de sidste mange år.

Desværre er adskillige bygninger som var typisk for det oprindelige Nordvestkvarter og som synes var meget identitetsskabende er blevet nedrevet, bare på en kvartervandring i Rentemestervejkvarteret er de nævnte bygninger truet og nerdrevet. Se de øvrige kvarterture på vores hjemmeside.  

Jeg kan godt på Lokalhistorisk Selskabs vejne opfordre jer til at gøre indsigelse mod nedrivningen, som er identitetsskabende for en meget stor del af bydelen Bispebjerg-Nordvest. Bygningen er bevaringsmæssig i Lokalplanen og har denne historiske betydning.  

Christian Kirkeby, Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev

Astrupvej

Hej!

I min søgen efter efterbilleder eller informationer om min afdøde farmors salon på Astrupvej 89, er jeg stødt på jer. Jeg ved ikke helt hvordan jeg kommer i gang  med at lede, men tænker  at du garanteret har et godt fif eller råd til mig?

Min farmors salon lå på Astrupvej 89 engang i 40´erne. Den hed Cora Salon, og er opkaldt efter min farmor der hed Cora Bræmer, og senere Cora Flenstrup.

Er der mulighed for for at I ligger inde med billeder eller andet? Jeg ved der eksisterer billeder - men jeg ved bare ikke hvor

Med venlig hilsen, Ulla Bræmer

 

Kære Ulla Bræmer

Du har skrevet med forespørgsel om din farmor frisørsalon. Jeg har fundet ud af at du bor langt ude på "landet" i Østhimmerland og derfor ikke kommer i nærheden af Brønshøj i København.

Jeg har fundet ovenstående gadefoto på KRAK. Det viser, at det i dag er en almindelig lejlighed. Rundt om hjørnet er så vidt jeg kan se er facaden på samme måde. Ganske vist er Astrupvej tæt på Frederikssundsvej, men ligger alligevel lidt bagved og ud til Frederikssundsvej er der en virksomhedsbygning; vejen rundt om hjørnet hedder Stavnstrupvej. Den karré din farmors frisørsalon lå i, har enten været i en privat bolig, eller også har salonen været som en butik, der er blevet ombygget til bolig. Området mellem Brønshøjvej i øst til Havdrupvej i vest fra Frederikssundsvej ned til næsten Bellahøjvej blev først bebygget efter 1930, fordi kommunen ikke kunne blive blive enig med grundejerne. Kommunen ville nemlig  have plads til Brønshøj Skole i området, og hvor meget skulle så være etageboliger, og hvad skulle være villaer? Det nåede man til enighed i 1930. Selvfølgelig kan der være private foto, men dem har vi ikke og slet ikke tilbage til 1930´erne. Det var så langt jeg kunne komme - og ikke mere desværre.

Christian Kirkeby

 

Kvarterløft

 

Hej Christian,

Jeg skriver til dig, fordi jeg i skrivende stund arbejder på et speciale omkring for­midlingen af de forskellige initiativer i København, herunder blandt andet det overståede kvarterløft af Nordvest. Hvilke overvejelser har I gjort jer med hensyn til at skabe identitet og image for Nordvest og Bispebjerg? Hvad er der blevet vægtet på Selskabets "walk and talk"-ture, og hvor stort borger-opbakningen var. Jeg er klar over, at kvarterløftet blev overstået i 2007, men det skulle gerne være en udvikling og forandring der stadig kan mærkes.

Mvh Victoria Vest, specialestuderende på Performance-design og Nordvest-beboer.

 

Kære Victoria Vest

Nu ved jeg ikke, hvor du bor i Nordvest eller retter i Bispebjerg-Nordvest. Selve Kvarterløft Nordvests område, det halve Nordvestkvarter eller det oprindelige Nordvestkvarter, har kvarterløftet efterhånden fået pressen til at identificere området som Nordvest og ikke som Nørrebro. Problemerne har nu især været det tidligere kvarterløft Femkanten med omdrejningspunkt i Kvartercentret Nordvest, hvor det nye bibliotek bliver bygget i øjeblikket. Det hedder nu Kulturhus Bispebjerg-Nordvest. Selvom der er fortsatte problemer, er dette område langt fredeligere end tidligere.

På bydelens biblioteker har de alle Lokalhistoriske Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslevs bøger og kompendier (se bl.a. vores hjemmeside www.lokalhistorie.webbyen.dk) og her er links til www.agendaforening-nordvest.dk , hvor alle ture ligger til downloadning. Vi har haft adskillige ture ofte med op til nogle og 20 deltagere. Formålet med turene var, at man lærte sit kvarter og bydel at kende. Her fortæller vi om udbygningen af områderne. Faktisk var der mange i Nordvestkvarteret, der ikke kendte Emdrupkvarterne og slet ikke Søborghusrenden m.m. (tur 7 & 8). Allerede i 1998-99 blev man i daværende Bispebjerg-Nordvest enige om, at bydelen bestod af fire bydelskvartere, Nemlig Nordvestkvarteret, Utterslev, Bispebjerg Oppe på Bjerget og Emdrup. Dog er der i bydelen noget besvær med at få Ryparken, området øst for Helsingørmotorvejen med i det østlige kvarter, - ligesom man forsat ikke kan lide begrebet Nordvest, hvor 2/3 af bydelens beboere er bosiddende.

Nordvestkvarteret har faktisk 5 småkvartere nemlig. Lygtekvarteret, Provstevej­kvarteret, Pipfuglekvarteret og Bispebjergkvarteret i Nordvestkvarteret. Uden for det officielle kommunale kvarter har vi Genforeningspladsen, der kommunalt er Vanløse Bydel.

Et af vores kompendier i Lokalhistorisk Selskab hed: Historisk Notat nr. 11-11A: Identitetskabende bygninger i Det oprindelige Nordvestkvarter, hvor bygninger er udpeget som værende ikke-fredningsværdige, men bevaringsværdige i ydre form og volumen, men som må gerne ombygges og tilbygges.

Christian Kirkeby

 

Svanevej

Kære Spørgehjørne!

Jeg driver tegnestue på Svanevej 26, hvor jeg har renoveret ejendommen gennem mere end 20 år. Ejendommen er opført omkring 1900-1905. Jeg ville være meget interesseret, hvis I havde fotos eller andet historisk materiale fra denne del af Svanevej. På forhånd tak. Karsten Pålsson.

 

Til Arkitekt Karsten Pålsson, Svanevej 26

Jeg har altid bemærket dit lille hus på Svanevej 26. Jeg gør opmærksom på Historisk Notat nr. 10: Fra Utterslev Mark til Nordvestkvarteret og Historiske Notat nr. 14: Erindringssamtaler gennem 100 år i Bispebjerg-Nordvest, Bøgerne: Bispebjergkvarteret & Emdrup og Oppe på Bjerget kunne også interessere dig med beskrivelser at de mange sociale byggerier m.m.

Jeg ved, at det område "Ørnevejkvarteret" i følge Miljøkontrollen var Latrinlosseplads i 1870´erne og derefter oplagsplads for Renovationscompagniets køretøjer. Deres område var helt fra Frederikssundsvej, Lundtoftegade (Lygteåen), Glentevej, Stærevej. Renovationscompagniet ejede området frem til 1906, men grunde ud til Frederikssundsvej, Østre Fasanvej (nu Nordre Fasanvej) og delvis Svanevej må have været solgt fra tidligere, da også latrinbanen fra tidligere Nørrebro Station (nu Nørrebroparken) til Lersøens Losseplads er etableret bag den senere Højbane fra 1930.

Hilsen, Christian Kirkeby  

 

Mere  Svanevej

Hej Christian

Jeg er arkitektstuderende på kunstakademiet. Jeg har fået tildelt hjørnet af frederiksundsvej og svanevej, der hvor der i dag er en grønthandler, som mit arbejds område. Opgaven lyder på at lave en bolig.

Jeg vil dog starte med at skrabe en så meget viden omkring stedet som er muligt. med fokus på hvad der før har lagt på grunden af ældre bygninger, og deres funktion og karakteristika, som evt vil kunne bruges til at danne grundlag for boligen.

Derfor har jeg hørt, at det er dig man skal ha fat på. Jeg er særligt interesseret i, om du ligger inde med, eller ved hvordan jeg kan få fat på tegninger, (plan og opstalter) af førhenværende bygninger. og andet interessant.

Håber at du kan hjælpe. På forhånd tak

MVH Jens Holst

Til Jens Holst

Hvilket hjørne Svanevej er det du skal arbejde med? Er det Frederikssundsvej nr. 9 / Svanevej 1 &3, matr. nr. 14ø det østlige hjørne eller det Frederikssundsvej nr. 11 Svane vej 3 matr. nr. 14n af Utterslev (kvarter) ? Drejer det sig om bygningstegninger, kan du tage ud til Byggesagsarkivet i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, Njalsgade 13 stuen, hvor du faktisk kan få tegninger gratis, når du opgiver matrikelnummer og kvarter. Historiske foto kan du tage ud Københavns Museums fotoarkiv og spørge på adressen, og hvor du ret billigt kan få fotokopier af billeder, hvis de har det. Et rigtigt billede er meget dyrt, ca. 400 kr. Når man som arkitekt skal foretage byggearbejder og søge byggetilladelse, skal man på tegningerne anføre adresse og matr. nr.

Lige i øjeblikket kan jeg ikke huske lige hvad der er på det hjørne, men nr. 11 har i mange år været "Tæppeland" i det man kalder i en bazarbygning, men som har været en af Frederikssundsvej mange småhuse frem til 1930´erne. Men i byggesagsarkivet kan du se de mange forskellige funktioner, der har været. Mere generelt kan du læse om kvarterets historie i Lokalhistorisk Selskabs Historisk Notalt nr. 10: Fra Utterslev Mark til Nordvestkvarteret. Den kan lånes i Københavns biblioteksvæsen (se bibliotek.kk.dk hvor du kan låne den) eller købes hos vores Selskab, se www.lokalhistorie.webbyen.dk  under bogomtale og under bogbestillingslinket.

Med venlig hilsen

Christian Kirkeby, Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev

 

 

Provstevej

Kære Jens Peter og Christian

I forbindelse med Den Gamle By i Århus' genopførelse af hjørneejendommen Provstevej 9/Thoravej 21A som en del af deres nye 1970'er bydel "Havnegade" (se iøvrigt http://www.dengamleby.dk/bag-facaden/1970erne-paa-vej/bygninger-paa-vej/hjoernehus-fra-koebenhavn/), er jeg blevet ansat til at foretage en kulturhistorisk undersøgelse og dokumentation af huset og kvarteret omkring. Fokus i undersøgelsen ligger på 1960'erne og 70'erne, og der findes desværre ikke rigtigt noget ordentligt materiale arkiveret så sent i tid.

Derfor er jeg interesseret i alt tilgængeligt materiale, og vil derfor gerne høre lidt om, hvad I har liggende i det lokalhistoriske arkiv og i det hele taget. I første omgang er det især fotografier af bygningen og gaderne omkring fra perioden, jeg skal bruge, enten hvis arkivet eller I selv ligger inde med nogle, eller hvis I kender folk, der har boet i den del af Nordvest, og som derfor kunne tænkes at gøre det.

Derudover er jeg sådan set interesseret i alt materiale om kvarteret fra perioden, samt visse af jeres publikationer.

Holder I åbent i arkivet en bestemt dag, eller kan vi aftale et møde?

På forhånd tak. Venlig hilsen, Charlie Emil Krautwald, historiestuderende.

 

Til Charlie

Hvis det er fotografier ved jeg at fotoarkivet i Københavns Museum, Absalonsgade 3 har en hel del foto fra kvarteret (Theravej, Teklavej, lille Theklavej og Provstevej ellers er der historiske kort bl.a. fra Trapp og vistnok også Stadsingeniørens de Indlemmede Distrikter fra 1941. Desuden er der vores Historiske Notat nr. 11-11A: Bygninger i det oprindelige Nordvestkvarter, - En historisk registrant,  hvor nr. 11A er samlet oversigt af de forskellige grupperinger, se i øvrigt vores hjemmeside: www.lokalhistorie.webbyen.dk  Det er også skrevet noget historie om bygningerne. De historiske kort, kan du også se vores bog Historisk Notat nr. 24: Københavns Landbefæsting og Estrups Gendarmeri, idet huset har været gendarmeri-bistation, uden heste, i to lejligheder, hvor vi har indtegnet deres partouileruter i Brønshøj Sogn (Brønshøj, Husum, Utterslev, Vanløse og Emdrup. Jeg fornemmer, at Den gamle By i Århus genrejser bygningen i et helt andet historisk miljø end her på Utterslev Mark. Jeg kan godt sige at vi fra Lokalhistorisk Selskab at den lokale historie også kommer med i Århus.

Christian Kirkeby, Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev

 

Generalforsamling

i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev

den 1. marts 2011 kl. 19.00 i Pilegaarden, Brønshøjvej 16

 

Til stede:  17 medlemmer

Referent: Anne Brix Christiansen

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg til bestyrelsen

1.       Valg til bestyrelsen for en toårig periode

2.       Valg af bestyrelsessuppleanter

3.       Valg af revisor

4.       Valg af revisorsuppleant

  1. Indkomne forslag
  2. Eventuelt

 

Ad 1 – Valg af dirigent:

Jørgen Rose blev foreslået og valgt uden modkandidater. Jørgen Rose takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen er indkaldt i henhold til selskabets vedtægter. Der var ingen indvendinger mod dagsordenen, og mødet gik i gang.

 

Ad 2 – Formandens beretning ved Jens Peter Gjaldbæk:

Jeg vil byde velkommen til den årlige generalforsamling i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev.

Vi har haft et roligt og konstruktivt år i året 2010.

Vi havde planlagt at udgive en bog om Martin A. Hansen med Kaare Vissing som forfatter. Det viste sig imidlertid, at emnet er så spændende og at ideerne er så mange, at Kaare ikke nåede at skrive bogen færdig. Der foreligger en detaljeret disposition så jeg håber at jeg og vores medlemmer får glæde af dette arbejde i løbet af 2011.

På generalforsamlingen i 2010 blev det besluttet at etablere en arrangementsstøttegruppe til bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget, og medlemmerne blev inviteret til at deltage i gruppen via kontakt til Anne Brix Christiansen. To medlemmer meldte sig med forslag til arrangementer - arrangementer som bestyrelsen med glæde har gennemført eller har på planen for 2011. Så stor tak til de to medlemmer. Der er ikke andre, der har ønsket at bidrage med forslag, så fremadrettet vil det igen være bestyrelsen som forsøger at finde forslag til arrangementer - forslag fra medlemmerne er selvfølgelig fortsat velkomne.

Nyt fra Lokalhistorien

Vi har siden sidste generalforsamling udsendt 4 numre af vores blad, Nyt fra Lokalhistorien. Der skal også i år lyde en stor tak til vores redaktør Thomas Viggo Pedersen for det store og omhyggelige arbejde, som han yder i forbindelsen med udarbejdelsen af disse blade. Jeg glæder mig til hvert eneste nummer for de er i høj grad læseværdige og vi får mange pæne ord med på vejen.

Jeg vil også takke vores mange bidragsydere, både for artiklerne og for spørgsmålene. De giver hver især deres interessante og læseværdige bidrag til bladet.

Webmaster og besvarelse af spørgsmål

Også en tak til vores WEB-master Bo Öhrström, der sikre at vores hjemmeside er ajourført, så man altid kan følge med i vores aktiviteter. Hjemmesiden bliver læst af mange, og vi får henvendelser fra en række personer, der har spørgsmål om forskellige hændelser eller om lokaliteter i vores område. Vi forsøger at besvare disse henvendelser så godt vi kan, og også her yder Christian Kirkeby en stor indsats.

Årets aktiviteter

Onsdag den 24. februar 2010, kl. 19.30. Den årlige generalforsamling.

Onsdag den 14. april kl. 19.30. Foredrag om Besættelsen 1940-45 ved historiker, cand. phil. Kaare Vissing Andersen, der har skrevet speciale om Den københavnske Folkestrejke 1944

Søndag den 25. april kl. 12.00. Udflugt til Frihedsmuseet, Churchillparken 7, hvor ½man mødes kl. 12.00. Guidet tur på museet ved Kaare Vissing Andersen i en lille times tid

Torsdag den 6. maj 2010 på Lygten Station kl. 19.30. Trafik omkring Lygten Station. John Nielsen – eller Tog-John - har siden begyndelsen af 1960 taget en masse fotos. Det bliver et levende billed-foredrag med sporvogne, jernbaner, bygninger, vejforløb m.m. krydret med personlige oplevelser

Mandag den 20. september 2010, kl. 19.30 i Kulturhuset Bispebjerg, Tomsgårdsvej 35: Fæstere og Kronen. Svend Ole Nielsen fortæller om Brønshøj Sogns bønder omkring år 1600.

Søndag den 31. oktober 2010, kl. 13.00: Rundvisning på Daniel Lieberkinds Dansk Jødisk Museum, Det Kongelige Biblioteks Have, Proviantpassagen 6, 1218 København K.

Onsdag den 17. november 2010, kl. 19.00 i Pilegården, Brønshøjvej 17-19: Grøndal gennem tiderne. Lars Cramer Petersen fortæller på baggrund af sin nye bog om emnet.

Tirsdag den 18. januar 2011, kl. 19.00 i Pilegården: Peder Ellegaard Larsen, som har skrevet opgave omkring svenskernes belejring af København.

Herudover omtale vi i Nyt fra Lokalhistorien arrangementer, som kan være af interesse for vores medlemmer, som f.eks. arrangementer for Brønshøj Museums Venner, Befæstningens Dag og møder mm. Med en af os kendt foredragsholder.

Lokalhistorisk arkiv, Bispebjerg-Nordvest

Vi er flyttet fra Karens Hus på Bispebjerg Bakke til Tomsgårdsvej 35, hvor der tidligere har ligget en politistation. Denne bygning er nu en del af Kulturdia­gonalen, dvs. Kulturhuse og biblioteker i NV.

Vi fik tilbudt et lokale lige indenfor indgangsdøren ved Tomsgårdsvej, og det lød jo dejligt, så vi tog imod dette tilbud, men tilbuddet var ikke så godt som det lød. Vi skulle nemlig dele kontoret med en ansat, som skulle bruge kontoret i dagtimerne, så det har været vanskeligt at få pakket ud og indrettet os efter vores ønsker.

Og nu viser det sig, at vi ikke kan anvende dette kontor mere, da der skal ske en større rokering, så kulturhuset selv skal anvende dette lokale som kontor. Vi har nu fået tilbudt et depotrum i midten af bygningen uden dagslys samt at vi kan anvende et af møderummene til vores aktiviteter.

Poul Lindebjerg Jensen er med i kontaktgruppen for huset og han arbejder hårdt sammen med Jørgen Rose for at etablere en så god løsning som muligt for Lokalhistorisk Arkiv, Bispebjerg – Nordvest.

 

Lokalhistorisk arkiv, Brønshøj-Husum

Vi har stadigvæk vores lokalhistoriske arkiv for Brønshøj-Husum beliggende på Husum Bibliotek, og jeg vil takke Husum Bibliotek for den store forståelse og hjælp, som vi altid møder fra bibliotekets side. Der er en lille vækst i vores arkivalier, selv om denne aktivitet nærmest ligger i dvale. Men det er vigtigt, at vi har mulighed for at sige ”ja tak” til henvendelser og at vi kan opbevare dem på en betryggende måde.

Efter min mening er der god brug et lokalt arkiv både for Brønshøj-Husum og for Bispebjerg–Nordvest. Vi får i hvert fald mange henvendelser fra folk, der ønsker oplysninger om vores område. Det meste af denne korrespondance foregår over mailen. Mange gange ligger der en lille historie gemt, som evt. kunne blive til en notits i vores blad, ”Nyt fra Lokalhistorien”

Jeg har i mange beretninger gennem de sidste 20 år omtalt Brønshøj Museum og udtrykt nogle ideer og visioner for Museet og dets virke. Det er helt naturligt, at vi i Lokalhistorisk Selskab har forholdt os til den ”store” kulturinstitution i Brønshøj, og jeg har endda en fornemmelse af, at det også var et af motiverne for Svend Olsen, da han i 1990 tog initiativ til at oprette Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev.

Nu kan det selvfølgeligt være vanskeligt at vurdere betydningen af vores mange ideer, men det er ikke let at få øje på om nogen af ideerne overhovedet er slået an, og jeg vil ikke trætte forsamlingen med en opremsning af ideer og visioner der ikke er blevet til noget.

Nu er situationen en anden for Rytterskolen på Brønshøj Torv. Efter at Brønshøj Museum lukkede som et lokalt museum i 2007, har Københavns Museum arbejdet på at videreføre en museumsaktivitet med et nyt koncept. Jeg tror ikke at der er mange, der er imponeret over aktiviteten i Rytterskolen i de sidste fire år. Der har vel manglet både personalemæssige og økonomiske resurser.

Der er nu ideer fremme om at tilbageføre bygningen som en del af 2700Kultur, dvs. samarbejdet meddel bibliotekerne og kulturhuset i Brønshøj-Husum.

Hvis disse ideer bliver til noget, får vi mulighed for i Lokalhistorisk Selskab dels at afholde møder dels at lave udstillinger i Rytterskolen.

Råd og foreninger, hvor vi er repræsenteret

Vi er repræsenteret af Christian Kirkeby i Københavns Befæstningsforening, der bl.a. arrangerer forskellig festivitas omkring Befæstningens Dag i slutningen af september måned hvert år.

Vi er repræsenteret af Bo Öhrström i et Kontaktforum vedrørende Brønshøj Museum

Jeg er medlem af Lokaludvalget for Brønshøj-Husum, som repræsentant for Lokalhistorisk Selskab, hvor jeg har været formand for Kulturudvalget.

Vores medlemskab af SLAK, Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger og Arkiver i Københavns kommune er af vital interesse for os. Dels er vi derigennem repræsenteret i Københavns kommunes Lokalhistoriske arkivudvalg, hvorfra vi søger om tilskud til husleje og tilskud til særlige aktiviteter, herunder bogudgivelser, som også vil fremgå af regnskabet, og dels har vi på den måde kontakt med de øvrige lokalhistoriske foreninger og arkiver i København.

Jeg er stadigvæk formand for SLAK og medlem af Lokalhistorisk Arkivudvalg.

En tak til bestyrelsen

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for en række gode og konstruktive møder, som vi har haft i det forløbne år. Det har været nogle hyggelige møder, hvor alle i bestyrelsen har bidraget med ideer og forslag til aktiviteterne for Selskabets medlemmer.

Vi har i alt holdt fem bestyrelsesmøder, de fleste i kulturhuset på Tomsgårdsvej.

Og til allersidst vil jeg sige tak til de trofaste medlemmer, som endnu en gang et mødt op til vores årlige generalforsamling.

 

Kommentarer til formandens beretning:

Formandens fremlæggelse af mulighederne for brug af Rytterskolen gav anled­ning til en længere diskussion af Brønshøj Museums fortid, nutid og fremtid. Her­under genopfriskning af:

Hvad det konkrete indhold er af den aftale, som Lars Cramer Petersen indgik med Københavns Bymuseum (herefter kaldet bymuseet). Aftalen er kendt af Lokalhi­storisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev, der har den i kopi.

·       Fastslåelse af, at bymuseet har overholdt aftalen, men at der er mange i lokalområdet, der ville have ønsket en anden løsning / aftale med mere lokal indflydelse på brugen af Rytterskolen til museale opgaver.

·       Konstatering af, at desværre er den lokale indflydelse minimeret, da der ikke længere er en lokal bestyrelse, men et brugerråd (med andre ord: et råd, der kan komme med input, men som ingen beslutningskompetence har)

·       På basis af en række indforståede bemærkninger omkring fortiden blev det foreslået, at Rytterskolens historie (og herunder anvendelsen til lokalt museum) blev fortalt af de folk, der har deltaget, og dette via artikler i Nyt fra Lokalhistorien, så alle kan få et overblik over, hvad der er sket igennem årene.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

 

 

 

Ad 3 – Godkendelse af det reviderede regnskab

Kassereren runddelte regnskabet og gennemgik det kort.

Medlemstallet er relativt stabilt – og økonomien ligeså. De største udgifter er til arrangementer, og de største indtægter kommer fra bogsalg.

Kommentarer:

Der blev spurgt til, hvem de kontingentfrie medlemmer er. Kassereren svarede, at det er dagblade og lokalhistoriske foreninger i andre bydele

Der blev spurgt til, om bogsalg og notatsalg er noget vi direkte kan budgettere med.

Kassereren svarede, at det er lykkedes at kunne budgettere med dette de senere år. Men det er klart, at hvis vi ikke kan forudsige et bogsalg, så vil vi skulle skære et andet sted – vi ønsker ikke at skære i udgivelsen af Nyt fra Lokalhistorien, så i givet fald er det arrangementerne, der må stå for.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 

Ad 4 – Fastsættelse af kontingent

Kassereren runddelte budget for 2011 og gennemgik det. Igen i 2011 skal der være et bogsalg for, at det hele løber rundt. Bemærk at selskabets vedtægter ikke omtaler budget, hvorfor budgettet ikke skal godkendes

Der blev stillet forslag om, at kommende bogudgivelser gøres ifm medlemsmøder, hvorved der via udlevering af bogen kan spares porto. Bestyrelsen tager action på dette.

På baggrund af budgettet foreslås kontingenterne hævet 25 kr årligt, dvs fremtidigt kontingent er 150 kr for enkeltmedlemskab og 200 kr for familier.

Budgettet blev taget til efterretning, og den nye kontingent blev vedtaget enstemmigt.

 

Ad 5 – Valg til bestyrelsen

1.                                      Valg til bestyrelsen for en toårig periode

Bo Öhrström, Poul Lindebjerg og Christian Kirkeby var på valg og villige til genvalg. Formanden foreslog derudover at bestyrelsen udvides til de mulige 7 og Jørgen Rose blev foreslået og var villig til valg.

Alle 4 blev valgt.

2.                                      Valg af bestyrelsessuppleanter

Thomas Viggo Pedersen og Anne-Lise Crety var på valg. De blev valgt uden modkandidater.

3.                                      Valg af revisor

Bente Winther Olsen blev valgt uden modkandidater.

4.                                      Valg af revisorsuppleant

Kurt Martinsen blev valgt uden modkandidater.

 

Ad 6 – Indkomne forslag

Der var ikke kommet nogen forslag

 

Ad 7 – Eventuelt 

Der blev runddelt et skema med opfordring til medlemmerne om at skrive navn og mailadresse på – og derved give bestyrelsen mulighed for at sende besked til folk via mail.

Der blev spurgt til, om det er korrekt, at formandens beretning ikke skal godkendes, når nu regnskab og kontingent skal godkendes. Bestyrelsen blev opfordret til at se på en vedtægtsændring gående på godkendelse af formandens beretning fremadrettet. Bestyrelsen vil foretage en vurdering af forslaget. Da formanden i dag ikke vælges direkte med fastlægges ifm konstituering af bestyrelsen, skal konsekvenser for den foreslåede vedtægtsændring med ind i vurderinger

Jørgen Rose forklarede kort om den beklagelige lokalesituation, som Bispebjerg-Nordvests arkiv er kommet i, og hvad der gøres for at sikre arkivet lokaler frem­adrettet.

Dirigenten sluttede mødet og takkede for god ro og orden.

 

Arrangementer i Lokalhistorisk Selskab

Lokalhistorisk Arkiv er flyttet fra Karens Hus på Bispebjerg Bakke 8 og til Tomsgårdsvej 35, hvor Selskabets udgivelser kan købes. Der arbejdes på at genoprette informationen i de nye lokaler på Tomsgårdsvej.

Møder

Lørdag den 30 april 2011 kl. 13.00:

Københavns Museum, Vesterbro­gade 59. Omvisning på udstillingen At blive Københavner, der fortæller historien om København som indvandringsby. (Lokalhistorisk Forening)

Søndag den 4 september 2011 kl. 14.00:

Kastellet. Det bliver en omvisning på halvanden til to timer, som foregår mest udendørs med Flemming S. Eriksen, som den meget kyndige omviser. Vi besøger også kirken, en belægningsstue anno 1780, og Den gamle arrest, hvor Struense tilbragte sine sidste dage. I et krudttårn, der blev anvendt som civilt fængsel 1817 – 47, er der lavet en lille udstilling. Et museum i Norgesporten, der normalt ikke indgår i omvisningen, er under ombygning, og vil blive færdig engang i maj.

Hvis der er stemning for det, udvider vi turen med en vandring på volden ud mod havnen, hvor der ikke alene bliver fortalt om det, vi ser, men også bliver plads til noget Danmarkshistorie.

 

Søndag den 25. september 2011:

Befæstningsdagen, nærmere herom i næste nummer.                 

 

Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev

Hjemmeside: www.lokalhistorie.webbyen.dk

 

Formand: Jens Peter Gjaldbæk, Storkebakken 33, 2400 Kbh. NV, tlf. 3860 0547

                      e-mail: peter.gjaldbaek@get2net.dk

 

Næstformand: Poul Lindebjerg Jensen, Mågevej 16, 2400 NV, tlf. 3834 4005

                      e-mail: poul.lindebjerg@gronnegaarden.net

 

Kasserer: Bo Öhrström, Dyssevænget 74, 2700 Brønshøj, tlf. 4046 9984

                      e-mail: bo.oehrstroem@gmail.com

I bestyrelsen i øvrigt:

 

Christian Kirkeby, Ernst Meyers Gade 20, 1772 Kbh. V, mobil 2546 8917,

   e-mail: chr.kirkeby@humleby.dk

 

Kaare Vissing Andersen, Præstekærvej 18, 4.mf., tlf. 3889 0125

                      e-mail: kv.lokal@viserne.dk

 

Anne Brix Christiansen, Dyssevænget 74, 2700 Brønshøj, tlf. 4162 9984

                      e-mail: anne.brix.christiansen@gmail.com

 

Jørgen Rose, Vestergårdsvej 22 C, st., 2400 Kbh. NV, 3833 5014 / 2489 9194

                      jørgen_rose@ hotmail.com

 

Suppleant

Anne-Lise Crety, Bjernedevej 13, 2700 Brønshøj

                      e-mail: alk.cre@gmail.com

 

Suppleant og redaktør af Nyt fra Lokalhistorien:

Thomas Viggo Pedersen, Tagensvej 256, st.tv., 2400 København NV,

                   tlf. 3581 1233 / 2812 4024 -  e-mail: thomas@viggopedersen.dk

 

Hvis du ønsker at modtage e-mails om Selskabets arrangementer, bedes du indsende egen e-mail-adresse til   bo.oehrstroem@gmail.com

Kontingent for 2010: 150 kr. for enkeltmedlemmer, 200 kr. for husstands-medlemskab og 200 for foreninger/institutioner.

Bankkonto ved kontingentindbetaling: reg.nr. 9570, konto.4 99 24 58

tryk: Tryk & Kopiservice, Bellahøjvej 121, tlf. 3810 1638