Nyt fra Lokalhistorien

Medlemsbladet Nyt Fra Lokalhistorien udkommer 4 gange om året. Eftertryk er tilladt efter aftale og med kildeangivelse. Bladet modtager gerne indlæg fra medlemmerne, men redaktionen påtager sig intet ansvar, hverken for indhold eller korrektur.

Redaktion: Thomas Viggo Pedersen

Tagensvej 256, st.tv., 2400 Kbh NV

tlf. 3581 1233 / 2812 4024

NYT! REGISTER til vores Blad som pdf

Forsider af et udvalg af Nyt fra Lokalhistorien