Nyt fra Lokalhistorien

register 1990 - 2014      udarbejdet af Helge Baun Sørensen

Søgning: tryk ctrl. + f  og indtast søgeord

 

Nr. 1 december 1990 Nyt og Noter

1 Husum gadekær for enden af Gadelandet, foto

2 Jesper Ewald: Formanden byder velkommen. Den lokalhistoriske interesse er blevet styrket med den stiftende generalforsamling den 10. september 1990 i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev.

3 Brønshøj Tivoli, tegning af Bekker, 1949

4 Husmandshus, tegning af Bekker

4 Første medlemsmøde. Selskabet holdt sit første medlemsmøde den 8. november 1990 i Pilegården, hvor der blev nedsat arbejdsgrupper om oldtiden (Bente Winther Olsen), kortmateriale (Lars Cramer Petersen/Jesper Ewald), folketællinger (Jens Henrik Koudal), litteratur , indsamling af erindringer og fotos (Svend Olsen). Arbejdsgruppen om oldtiden, s. 5. Arbejdsgruppen om lokalt kortmateriale, s. 6. Arbejdsgruppen om folketællinger s. 6.  Arbejdsgruppen om erindringer s. 6

7 Gård ved Gadekæret, tegning af Bekker

8 Brønshøj Museum – hvad nu? Om Brønshøj Museum i Rytterskolen på Brønshøj Torv.

9 Rytterskolen set fra Brønshøjvej, tegning af Bekker

11 Hvem er bestyrelsen? Præsentation af de seks medlemmer

12 Kommende arrangementer (ingen). Oplysninger om bestyrelsen.

 

Nr. 2 februar 1991

1 Det ældst bevarede hus i Utterslev, tegning 1991 af Svend Olsen. På hjørnet af Hyrdevangen/Rentemestervej

2 Kommende arrangementer, 7. marts, 18. april, 16.maj og 5. juni

3 Gerda Hansen, ”Tusindkunstnerens datter” fra Utterslev. Om hendes barndom i Utterslev og om Utterslev først i 1900-tallet med gadekæret og Tomsgårdsvejens brandstation. Ved Svend Olsen. Ill. 'Parti fra Utterslev', tegning af Svend Olsen

6 Jens Henrik Koudal: Et øjebliksbillede af Husum den 1. juli 1787. Om folketællingen 1787, og hvad den fortæller om Brønshøj og Husum. Ill. Matrikelkort over Husum, 1809.

8 Svend Olsen: Lidt af Brønshøj bymidtes historie. Ill. Brønshøj omkring 1783.

10 Museumssagen. Selskabet ønsker en faguddannet leder af museet, det har de ikke fået. Man siger tillykke til Lars Cramer-Petersen med udnævnelsen.

11 Nye medlemmer. Samtlige medlemmer oplistes, ialt 32 medl.

12 Bagside: Nyt fra arbejdsgrupperne.

 

Nr. 3 maj 1991

1 Bispebjerg mølle, tegning

2 Kommende arrangementer. 16. maj og 5. juni.

2 Siden sidst. Om foredrag ved Margit Mogensen, Rigsarkivet og besøg fra Vanløse lokalhistoriske forening.

3 Henry Jensen: En skomager fortæller (Frederikssundsvej 150) ved Svend Olsen. Ill. Om håndværket, materialer, Brønshøj Tivoli.

7 Mindeord over Siegfred Swane, der er død 82 år gammel.

8 Jesper Ewald: ”Fælles kår – ved fælles virke”, om indlemmelsen 1901.

11 Bente Winther Olsen: Gravhøjen ved Bispebjerg Mølle. Om gravhøj som i 1887 blev sløjfet ved anlæggelsen af Frederiksborgvej.

13 Nyt fra arbejdsgrupperne, erindringsgruppe og folketællingsgruppe.

14 Gerda Hansen "Tusindkunstnerens datter" 2. del (afsluttet) ved Svend Olsen

16 Nye medlemmer, selskabet tæller ialt 23 medl. 

 

Nr. 4 august 1991

1 Cafe Grøndalshuset, hjørnet af Brønshøjvej/Frederikssundsvej, tegning af Hans Bekker-Nielsen.

2 Efterårets arrangementer, 14. september, 8. oktober, 7. november, 3. december.

2 Siden sidst af Jens Henrik Koudal. ”Nyt og Noter” skifter navn til ”Nyt fra lokalhistorien”. Selskabet har nu knap 70 medlemmer.

3 Asger Fog: Jordfund fra ”Karlstad”, kanonkugle m.m. fundet ved gravning i have.

4 Erik Olsen: Om gadenavne – eller: Hvem var Bella? Om navnene Utterslev, Brønshøj og Husum og om vejnavne, bl.a. Bellahøjvej.

5 Nyt fra arbejdsgrupperne, erindringsgruppen og litteraturgruppen.

6 Marshall Friedler Sørensen: Erindringer fra Brønshøj lige efter 1. verdenskrig. F. 1911 på Degnemose Allé, gik på Rytterskolen, gadekæret, Brønshøj kro og Tivoli, bourgeoisiet i Brønshøj.

Ved Svend Olsen. Ill. Brønshøj kro, tegning af Bekker.

12 Bente Winther Olsen: Bronzealderhøjene ved Bellahøj

13 Jens Henrik Koudal: To dokumenter vedr Brønshøj fra 1700-tallet

16 Milepæl i Rytterskolens have, hvem ved noget ? Tegning ved Svend Olsen

16 Jens Henrik Koudal: En sørejse der ændrede Brønshøjpræstens liv. Om P L Hersleb, der 1744-68 var præst i Brønshøj.

20 Medlemstilbud, landkort og postkort. Bestyrelsen: Jesper Ewald (formand), Jens Henrik Koudal (næstformand), Bente Winther Olsen (kasserer), Erik Olsen og Svend Olsen.

 

Nr. 5 december 1991

1 Den lokale smedie i Brønshøj, foto

2 Kommende arrangementer: Medlemsmøde 3. december og Generalforsamling 23. januar i Pilegården. 

3 Historien om Brønshøj Kro, foto med billedtekst. Revet ned i 1931.

4 Afholdte arrangementer i efteråret, byvandring i det gamle Utterslev, foredrag om indlemmelsen 1901 og foredrag af museumsinspektør Bi Skårup.        

5 Kjeld Geertsen: Gensyn med en sten

6 Milepælen, svar fra Steffen Linvald.

6 Fra ”Storkens” sidste tid, om gulvkludefabrikken i Husum og fabrikant K.P.Thomsen og hans sønner. Erindringer ved Maren Pedersen og Svend Aage Olsen. Ved Svend Olsen. Illustration: Annonce for Stork gulvklud, nylon-forstærket.

11 Jens Henrik Koudal: Brønshøj-bøndernes sindelag og omgængelse. Forts. af Pastor Herslebs erindringer fra Brønshøj sogn 1753.

13 Jens Henrik Koudal: Anmeldelse af 'Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk', 1991.

15 Nye medlemmer. Ialt 24 medl.

16 Medlemstilbud, landkort og postkort.

 

Nr. 6 februar 1992

1 Husum, foto. Postkort af Frederikssundsvej fra o 1910 ud for Husumvej.

2 Kommende arrangementer: 3. marts, 25. marts, 27. april

2 Afholdte arrangementer. 3. december Julemøde med 40 fremmødte. Referat af generalforsamling 23. januar i Pilegården. 84 medlemmer. Referent: Jens Henrik Koudal.

4 Fra den gamle smedje i Husum. Erindringer af Emil Nielsen om smedjen på Frederikssundsvej 301 fra 1910. Husum landsby, 'Klistermarken' og Husum anden smedje. Ved Svend Olsen.

6 Jens Henrik Koudal efterlyser Illegale sange fra krigens tid

7 Interessegruppe om kort og billeder, kom til møde 3. marts.

8 Svend Olsen: Brønshøjs telefoncentral, ill. fra KTAS brochure, 1881. I 1902 åbnede Brønshøj telefoncentral på Frederikssundsvej 157, senere udvidet til 240 ledninger.

10 Jens Henrik Koudal: Kommode eller dragkiste?

11 Vagn Hansen: Min korte læretid, hos A/S Edward Jacobsen, Brønshøjvej 9 (nuv. Pilegården)

12 Jens Henrik Koudal: Anmeldelse af 'Frederikssundsvej i billeder' ved Lars Cramer-Petersen.

13 Svend Olsen: Et ”Sporvejshistorisk” tilbageblik, om trafik på skinner inde fra København til Brønshøj fra 1902 med elektrisk sporvognsdrift.

16 Medlemstilbud. Bestyrelsen: John Bjørklund (formand), Jens Henrik Koudal (næstformand), Jesper Ewald (kasserer), Jens Peter Gjaldbæk, Mette Lieth, Erik Olsen og Svend Olsen.

 

Nr. 6A 1992

Særnummer af ”Nyt fra lokalhistorien”

Svend Olsen: Om avlsgården Bellahøj og dens historie gennem 1800-tallet og op til vore dage.

I 1791 køber købmand Moses Levin Mariboe gård i Utterslev og flytter den hen på bakken og iver den navn efter sin kone, Isabella. Familien Lütken ejer stedet i 1800-årene.

 

Nr. 7 maj 1992

1 Jensens købmandsforretning, tegning af Henrik Rasmussen, maler på Københavns Rådhus

2 Kommende arrangementer: 5. juni Byvandring langs Svenskelejrens volde

2 John Bjørklund: Fra formanden – siden sidst. Næsten 250 fremmødte til rundvisning i Brønshøj kirke 27. april, hvor Karsten Woll viste rundt. Lokaler til selskabet savnes, møde med borgmester Tom Ahlberg om emnet.

5 Afholdte arrangementer. 3. marts om kort og billeder, 25. marts foredrag om Matrikelvæsen, 27. april rundvisning i Brønshøj kirke  

6 Emil Nielsen: Mennesker fra det gamle Husum. Om Husum i 1930’erne, Bryggerens gård, Søholmgård, Glades cigarkassefabrik, skønhedsdronningen Åse, Klistermarken, Enok Mundeling og cirkus. Ved Svend Olsen

8 Sagn og overtro fra Utterslev fortalt af Else Thomsen i 1923. Om Karl Gustav og andet fra svenskekrigenes tid.

10 Brønshøj, Husum og Utterslev i synskredsen, på landkort fra 1773 over Roskilde Landevej

11 Lokalhistorie på bibliotekerne, om samarbejde med udstilling og oplysning

11 Jens Henrik Koudal: Illegale sange, efterlysning har givet 10-12 skriftlige og mundtlige henvendelser.

13 Svend Olsen: En ”vand”skelig historie, om vandforsyning i lokalområdet siden indlemmelsen i 1901. Utterslev vandværk, Utterslev mose, Vandtårnet på Brønshøjvej og højdebeholderne.  

16 Medlemstilbud

 

Nr. 8 august-oktober, 1992

1 Husum landsby, foto o. 1930

2 Kommende arrangementer: 28. august Gadekæret, 26. september Byvandring i Husum, 21. oktober besøg på Nationalmuseet

2 John Bjørklund: Fra formanden – siden sidst. Lokaleproblemer. Svend Olsen har ikke mere kælderplads, Rytterskolen lægger Jørgen Bjerregård beslag på, uden at komme der. 90 fremmødte til vandring omkring Svenskelejren.

4 Illegal sang om Istedløven

4 Henriette Rensbo: Arkæologisk udgravning i Husum landsby, uden væsentlige fund.

9 En Håndværkersammenkomst i 1892. Flaske med dokument fundet i Brønshøj kirke. 

9 Henrik Petersen: Fra Frederiksberg til Degnemosen omkring 1895. Skrevet i 1963 af HP, der købte en parcel på Bakkegårdens jorder. Om Bakkegården, Brønshøj Kro, Brønshøj Kirke, Fuglsang Allé og Brønshøj Torv samt Ladegårdsåen ind mod København.

12 Svend Olsen: Hestesko, sko hest, hvem kan bedst? Om hesteskoning.

12 J. Petersen: Biografkontrollør i Brønshøj. Om sit job som kontrollør i Oluf Hansens biograf på Frederikssundsvej 150, og sidenhen 127 i årene 1928-31.

15 En varulv i Husum. Sagn fra 'Danske sagn' bd. V s 15

16 Nye medlemmer (29)

 

Nr. 9 nov. 1992 - jan. 1993 (NB. koks med sidenummerering)

1 Brønshøj-Rødovre kommunes fattiggård på Islevmark, foto o. 1890

2 Kommende arrangementer: 2. december Juletraditioner før og nu. 25. januar generalforsamling i Pilegården.

2 Jens Henrik Koudal: Siden sidst. 26. september byvandring i Husum med 100 fremmødte. - 21. oktober Nationalmuseet med 50 deltagere.

3 Hvem vil hjælpe? bladet trænger til medarbejdere.

3 Dagsorden til generalforsamling 25. januar 1993

4 Fru Petersen, Tingbjerg: Sigøjnervognsprinsesse i Husum. Familjerne Mundeling og Sambleben. Omrejsende tivolier flyttede til Valby.

6 Svend Olsen: Fattiggården på Islevmark. Bygget i 1885, skiftende brug gennem tiderne, revet ned i 1977.

9 Viggo Stuckenberg: Slotsherrens bro, digt

10 Kjeld Geertsen: Lidt mere om Bella Bio - og biografdirektør Oluf Hansen. Det berømte fortæppe, hvor blev det af? Oluf Hansens privatbil. 

12 Svend Olsen: Brønshøj apotek holder flyttedag. Fyldig beskrivelse af apotekerne i bydelen, Brønshøj apotek, Husum apotek, Grøndalsapoteket, Apoteket Rosen, Lindeapoteket.

16 Bestyrelsen.

 

Nr. 10 februar-marts 1993 (mangler sidetal)

1 Telefonbogsannonce for Sodavandsfabrikken Krystal

2 Referat af den ordinære generalforsamling 25. januar 1993. Bladet måske stilles i bero. Jesper Ewald flytter til Nivå. Mangel på vilje til at indgå i gruppearbejderne.

5 Danmarks Nationalbank 1818 – 1993.

6 Læserbrev om et gartneri ved Frederikssundsvej og om en gartner som arbejdede her først i 1900-tallet.

7 Svend Olsen: Der kommer altid en sporvogn... Om områdets samtlige sporvognslinjer, gengivet på receptkuverter fra Linde apoteket.

10 Svend Olsen: Husum hvidt- og skibsølbryggeri. Gårdmand Chr. Christiansen grundlagde bryggeriet, der eksisterede 1902 til 1926. Møbelforretningen på Frederikssundsvej 264 er bygget på det gamle fundament. 

13-16 Karl Pedersen: Slagteren på Utterslev Torv. Født 1915, var slagter i 1930'erne, minder fra sin tid. Interview ved Svend Olsen.

16 Bestyrelsen

 

Nr. 11 april-maj-juni, 1993 (uden sidetal)

1 Brandstation, stueplan

2 Svend Olsen: Brønshøj brandvæsen før indlemmelsen og tiden efter. Om brandvæsenet i Brønshøj omkring 1900, Tomsgårdens brandstation bygges, tages i brug og bemandes i 1907.

6 Husum byhorn Oprindeligt blev det opbevaret hos oldermanden og senere hos brandfogeden har indskrifter med bl.a. årstal fra 1800-tallet.

8 Kongsberg bakke, hvor Brønshøj Apotek blev bygget, opkaldt efter krigsveteran, der boede her.

9 (Svend Olsen): A F Beyer. Den første formand for Brønshøj-Rødovre sogneråd. F. 1756. Opkøbte gårde på egnen, hans datter Sille Beyer blev en kendt forfatter. Havde 14 børn. Ejede Islevgård.

11 Oprettelsen af Brønshøj-Rødovre kommunale styrelse i 1841. Virkede frem til 1901.

14 Liste over sogneforstandere og formænd 1842-1901.

15 Program for 25-års mindedagen for Brønshøj Sogns Indlemmelse i København 1. januar 1926

16 Rettelse til artikel i Blad nr 10. Bestyrelse: John Bjørklund, formand. Jens Henrik Koudal, næstformand, Kim Karstens, kasserer.

 

Nr. 12 juli-august 1993

1 Dåbsfad fra Brønshøj kirke

1 Børge Green: Om dåbsfadet i Brønshøj kirke, der blev skænket efter svenskekrigene af Heinrich Köhler og Heinrich Köckel i 1660.

3 Svend Olsen: Lidt om Brønshøj-præster og præstegården efter reformationen. Niels Jacobsen 1630-53, Claus Pedersen Utterslev (Mule) fra 1654. Oluf Olufssøn Schanche 1682-87. Niels Nielsen Glumsø 1687-1736. Hieronymus Larsen Aaschou 1736-44. Peder Lorentz Jacobsen Hersleb 1744-1768.  Poul Egberg 1773-89. Skifteretsprotokollen efter Egbergs død. Frederik Westergaard 1789-1814. Morten Bendz Møller 1814-36. Ernst Henrik Clausen 1836-64. H L Scheldrup Parelius Koch 1880-1892 (beretning om jorden og militærøvelser) Harald Magus Nicolaj Wamberg 1893-1904. Søren Hagerup Holck 1904-14, givet navn til Holcks Plads.

12 Svend Olsen: Fælles fortidsminder i Rødovre      

14 Svend Olsen: Vejen til Brønshøj gik min tro over Grøndalsåen. Om åen, som blev tørlagt og følger S-banens spor.

16 Svend Olsen: Fangetransporter. Fra Ballerup Birketing og ad Frederikssundsvej i gamle dage.

Bestyrelse og kontingent.

 

Nr. 13 september 1993

1 Foto af Frederikssundsvej fra 1915.

2 Svend Olsen: Min far var kelner i Brønshøj Tivoli. Minder fra 20'erne og 30'ernes Brønshøj, Tivolihaven, Brønshøj skole, storke i mosen.

4 Børge Green: En henrettelse på Brønshøj kirkegård. Anne Hansdatter, der fødte et dødfødt barn og gemte det. Henrettet 3. sept. 1635.

5 Svend Olsen: Udpluk fra protokollen i Brønshøj- Rødovre sogneråd. Stor artikel med citater fra protokollen 1842-1901.

12 Svend Olsen: Povl Fechtels Hospital på Frederikssundsvej. Stiftelsen lå i Møntergade fra 1570 indtil 1906, hvor der blev købt grund på hjørnet af Peder Ibsensvej. 22 friboliger og 10 lejeboliger.

15 Svend Olsen: Kagsgården i Herlev.

16 Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev. c/o Brønshøj Bibliotek, Frederikssundsvej 175.

 

Nr 14 dec 1993 – jan 1994

1 Brønshøj Rytterskole, tegning af Svend Olsen

2 Svend Olsen: Hans Rostgaard og hans søn Frederik, givet navn til Rostgårdsvej.

Tavlen over Rytterskolens indgang har et rim forfattet af Frederik Rostgaard.

5 Svend Olsen: Rytterskolen og dens lærere, fra 1600-tallet, Rytterskolen taget i brug 1724, en pryd for landsbyen. Indlæg i gule sider, grundplan fra 1740. Skolens lærere i 1700 og 1800-årene, frem til Brønshøj skoles bygning i 1901.

11 Brugsforeningen i Brønshøj på vej til de 85 år. Første butik i 1909 på hjørnet af Haabets Alle. Brønshøj kro var butik, Enigheden havde butik fra 1897, butikker i nyere tid.

14 Kjeld Geertsen: Mere om Brønshøj kirke – dog især om den lille klokke. Om den lille af de to klokker, der er støbt i Lübeck i 1594.

16 Bestyrelse og fakta.

Indlæg: Lions Club Brønshøj's Julemærke 1993.

 

Nr 15 febr – marts 1994

1 Referat af generalforsamlingen d 24. Januar 1994. Svend Olsen har holdt ca 10 foredrag med lysbilleder. Jens Henrik Koudal modtog ikke genvalg. 114 medlemmer.

3 Svend Olsen: Svenskekrigene. Overblik over tre sider.

6 Svend Olsen: Fransk visit hos en af de første beboere i Enighedens huse. Fru Hansen født 1898 i Brønshøjholms Allé 6, far var murer Hans Hansen. Prisen for at blive husejer i 1899. Fra folketællingen 1900, flere beboere havde logerende.

10 Svend Olsen: Islevhus, gård der lå på Islevmark, kort fra 1809. I 1700-tallet havde Islevhus et lille lyststed kaldet Roelighed.

13 Vidste du det? Om hvor Brønshøjgade lå. Eksisterede 1883-1933 ved Stefansgade og Vedbækgade på Nørrebro.

14 Svend Olsen: En udflugt fra Herløv til Staden. Med hest og vogn fra Herlev til Brønshøj og derfra med sporvogn til byen.

15 Svend Olsen: Telefon nok engang. Om Bella-centralens historie, tilføjelser til artikel nr 6/92.

16 Kommende arrangementer. Tre arrangementer i Pilegården, grupperum 1 og 3.

Bestyrelse: John Bjørklund, formand. Vacant, næstformand. Kim Karstens, kasserer. Nødredaktion: Erik og Svend Olsen, Karin B. Nielsen.

 

Nr 16 april-juni 1994

1 Spionkort over Svenskelejren,1659

2 Bjørn Westerbeek Dahl: To danske spionkort over Svenskelejren fra 1659.

4 A. Jørgensen - postmester: Postvæsnet i Brønshøj. Antal brevforsendelser og poststeder 1901-1926.

6 Svend Olsen: Husum Bibliotek. Historie fra indlemmelsen, håndbibliotek 1915, udlån åbnet 1933, 1957 lokaler på Husum Torv, nye muligheder 1994. Tegning af Husum gadekær, Erland Petersen 1936.

8 Svend Olsen: En efterlysning. Notitser fra krigens tid fra Brønshøj-Husum Avis om skud, sabotage og dræbte sept. 1943-nov. 1944.

10 Svend Olsen: Utterslev Skole. Fra oprettelsen 1808 og til dens nedlæggelse 1902. Billede af gadekæret med skolen til venstre.

12 Theodor Gliemann: En geografisk-statistisk beskrivelse af Brønshøj Sogn i 1821. Fire siders gengivelse af Brønshøj by, Husum, Utterslev, gårde, jorder og kirker. Leersøen, Emdrup sø, Kagsmosen m.m.

16 Kommende arrangementer. Bestyrelse og fakta.

 

Nr 17 juli-september 1994

1 Absalon, afbildet på kalkmaleri Stehag kirke i Skåne

2 Svend Olsen: Skoletiden – husker den så nøje. Erindringer ved Else R. Rigsarkivet. Lilleskole i dagligstuen i smedens hus på Brønshøj Torv, gik der fra 1911, 15-20 stykker i klassen, lærerinden hed frøken Villia.                                        

5 En boganmeldelse. Meget kritisk omtale af Vald. Møller: Fra den gamle landsby, 1922.

6 Svend Olsen: Gamle stednavne i Sokkelund Herred. Fra reformationen er Sokkelund indarbejdet. En liste over stednavne i området, som forekommer i tingbøgerne. Sendt til formand for Vejnavnenævnet, borgmester Bente Frost, med hendes svar.

7 Svend Olsen: Vejnavne, Slotsherrensvej, Karl Gustav Allé, Ofeavej o.a.

8 Svend Olsen: Skoleskema fra Brønshøj skole 1860.

10 Svend Olsen: Brønshøj by i fortiden. Klagemål fra 1787.

11 Svend Olsen: Fra domsprotokollen i 1807. - Om de lokale kroer. - Venneraf huset. - Opgørelse over altergæster ved Brønshøj kirke 1901. -

13 Svend Olsen: Brønshøj Parcelforening. Om dens tilblivelse i 1911 og hvilke jorder, den dækker tilbage fra 1650 og landkort. Beliggende på byens fineste jorder, med det laveste matrikelnummer.

16 Kommende arrangementer. Finder sted i Pilegården grupperum 5. - Bestyrelse og fakta.

 

Nr 18 oktober – december 1994

1 Stormen på København, udsnit af tegning 1659

2 Svend Olsen: Karl Gustav iført kvindeklæder. Fra svenskekrigenes tid.

3 Svend Olsen: Landsbykirker i frontlinjen. Kirker, der blev hærget under svenskekrigene: Brøndbyøster, Hvidovre, Rødovre, Brønshøj, Tårnby og Gladsaxe.

6 Svend Olsen: Brønshøj Kirkegård 1841. Tegning af kirkegården med angivelse af de enkelte landsbyers områder.

7 En begravelse i Brønshøj Kirke i 1891. Førstelærer ved Brønshøj skole, P Kierulf, avisudklip.

7 Postdistrikterne omring indlemmelsen i 1901

8 Svend Olsen: Kapernaums Sogn (Utterslev og Ydre Nørrebro). Kirken indviet 1895, nyt sogn under opbygning, lønninger i 1895, skolen på Utterslev Mark.

13 Hvem var Karsekongen? Handelsgartner J C Christensen grundlagde på Utterslev Torv i 1889 et gartneri med 4 drivhuse og 100 mistbænke, kendt for at sælge karse.

13 Brønshøjholm, kgl. Bygmester Harsdorff købte 1799 Brønshøjholm og havde planer om at bygge et cirkelrundt landsted ved Utterslev Mose. 

14 Rosa Kjær: Minder fra et langt liv . Om hendes mor, skribent og versforfatterinde, Hulda Rasmussen f 1886, Husumbladet og Chr Wedervang, Frederikssundsvej 298. 

15 Og endnu et udsnit af en erindring. Om Martin A Hansen og deres børn, Skolevangen. Erindringer ved Sally Salmiens.

16 Kommende arrangementer. To i Pilegården. Bestyrelse og fakta.

 

Nr 18 A oktober 1994

Særtryk af R. P. Rasmussen: Karl Gustavs Lejr i Brønshøj 1658-60, udgivet af Brønshøj Avis 1924

 

Nr 19 marts 1995

1 Kokoppe-Indpodnings-Attest fra 1869, ill.

1 Svend Olsen: Bekæmpelse af kopper. Epidemi i 1750 i Brønshøj.

2 Kjeld Geertsen: Om villaen Hvedevej 20 og rodeforvaltningen. Rodemester E. R. Groth indrettede rodekontor i sin villa, fungerede til 1932, hvor Parkstykket blev adressen. Erindring fra Carl Rosdahl om rodemester Groth.

4 Svend Olsen: Vaskeriet Bella. Frederikssundsvej 178. Faster Anna Sofie f 1887 vaskede tøj i 1930'erne og indtil 1960, solgte siden til radioforretningen Columbia.

TILLÆG. Historiske Notater fra Brønshøj, Husum og Utterslev ved Svend Olsen. Om området i middelalderen, tidstavler, ordforklaringer, Brønshøj, Husum osv. Forklaret, oprindelse.

7 Erik Olsen: Brunshoga, Brøndshøy, Brønshøj. Navnes forklaring og evt oprindelse. Ingen ved, hvorfor det hedder sådan.

8 Børge Green: Retssag fra 1807 om en karl, der var blevet sat til at køre soldater fra Bellahøj til Helsingør.

8 Svend Olsen: Gamle glemte vejnavne i Brønshøj.

9 Svend Olsen: Rytterskoler. Uddrag af et skolearbejde vedr Rytterskoler, opmåling og beskrivelse.

10 Svend Olsen: Erindringsmønten. Ebenezer-mønten udsendt i 1659 til minde om  stormen på København.

12 Kommende arrangementer. Fire arrangementer i marts og maj. - Bestyrelsen og fakta.

 

Nr 20 maj 1995

1 En vinter lang og mørk og hård - 9. april 1940 – 5 maj 1945

Brønshøj, Husum og Utterslev under krigen, stor artikel med begivenheder kronologisk skildret.

Bydelen under besættelsen særlig fra sommeren 1944. Bellahøj skole overtaget af tyskerne marts 1945. 8 februar 1945 Højlandsvangen 50 eksplosion, otte omgivende villaer beskadiget.

11 Referat af generalforsamling d 15 marts 1995. John Bjørklund modtager ikke genvalg. 89 enkeltmedlemmer, 22 familie, 7 institutioner. Ny bestyrelse: Jens Peter Gjaldbæk, formand. Vibeke Sørensen, næstformand. Kim Karstens, kasserer. Erik Olsen, sekretær.

12 Tak til John Bjørklund, afgående formand ved Jens Peter Gjaldbæk. - Kommende arrangementer. - Bestyrelsen og fakta.

 

Nr 21 juli 1995

1 Brøndshøj-Rødovre Sogns Kommunale Myndigheder, KRAK 1888

2 A T: Da bruden blev vasket i mosevand. Erindringer fra bryllup september 1943, folkestrejke, schalburgtage, hårvask, brudekjole og gæster. Pastor Hamann viede paret.

5 Helle Linde: Om brødbagning. Om bagere i København 1888, et brev fra en bagersvend, Isak Andersen.

7 Svend Olsen: Vejledning i Lokalhistorie, arkiver, biblioteker.

8 Svend Olsen: Sygehjælpen til ubemidlede i gamle dage. Om sygehjælp og hospital i sognet. Sygekasser fra 1937. Stempelaftryk fra Husum Syge- og Begravelseskasse 1901.

10 Svend Olsen: Det røde flags arbejderdigter. Oskar Hansen fylder 100 år d 23. Juli 1995. Om hans brug af flaget og fakkeltog på 70 års dagen Hyrdevangen 57.

11 Statistiske oplysninger fra 1838. For landsbyerne Brønshøj, Emdrup, Husum, Vanløse og Utterslev ved N. S. Stern- Befolkning, gårde, jorder, udbytte, dyrehold, assurancesum, udflyttet i alt 16 gårde. 1 vejrmølle.

12 Kommende arrangementer. - Bestyrelse og fakta.

 

Nr. 22 September 1995

1 Bladet har fået ISSN nummer – Rettelse til blad nr 21/95 - Efterlysning.

2 Bydelsatlas for Brønshøj og Husum, møde om kommende udgivelse.

2 Svend Olsen: Frederiksgaard – og endnu en udgivelse.

3 Fra Absalonselskabets nyhedsbrev. Forbindelsen mellem Absalon og Erik Ejegod. Kort over Slangerup 1667. - Og mere om Absalon.

5 Bissebjergs Mølle omkring 1830, beskrivelse hos N S Sterm. Fakta og ydelse.

5 M.M.: Smede og barberer. Husumsmeden Grønvold, Kanalsmeden m.m.

6 Svend Olsen: Lille Bellahøjs brand. Fra Illustreret Tidende 28. Oktober 1900, alle bygninger er brændt ned.

[s 13-16 af Historiske notater fra Brønshøj, Husum og Utterslev]

7 Borgervæbningens aftakkelse. Fra Svenskekrigene 1658-60.

8 Svend Olsen: Apropos faner! Artikel i Brønshøj-Husum Avis 1.11.1940 om Brønshøj Borgerforenings Faneindvielse.

9 Henrik Rasmussen: Klip fra Vestvoldens historie. Fra artikel i 'Fra Videnskabens verden' 1976.

11 Erhvervsliv og forretninger på Frederikssundsvej fra 1901

11 Svend Olsen: Valdemar Harsløf. Praktiserende læge i Brønshøj fra 1903. Boede Brønshøj Kirkevej 3. Død 30.1.1943, begravet på Brønshøj Kirkegård.

12 Kommende arrangementer. - Fakta.

 

Nr. 23 december 1995

1 Thors Kilde eller Thorstens Kilde i Brønshøj, udsnit af kort fra 1900

1 Om Thors kilde ifølge Siegfred Swanes bog om helligkilder. - Hullet i jorden på Brønshøj kirkegård. Er det en brønd eller er det en kilde?

3 Svend Olsen: Rytterskolerne, instruktion til præster og skolemestre. Instruktioner fra 1721 i 23 punkter, fra Landsarkivet. - Lærerlønninger 1722.

[Indlæg s 17-20 Historiske notater fra Brønshøj, Husum og Utterslev]

7 Rytterskolens inventarliste - Lærerkalds- og kolatsbrev 1874.

8 Brønshøj Skoles lærere i 1933. Liste, inkl. Bøgeskov-Jensen og AK = Alfred K G Vogelius Kristjansen. Fra Landsarkivet.

9  Pensioneret lærer Karen Mølles erindringer. Lærer på Brønshøj skole 1932 til 1991.

Interviewet af Svend Olsen.

12 Kommende arrangementer. - Bestyrelsen og fakta.

 

Nr 24 marts 1996

1 Referat af generalforsamling d 27.2.1996. Medlem af det nystiftede SLAK, Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver i Københavns Kommune." Uændret bestyrelse, Jens Peter Gjaldbæk formand.

3 Svend Olsen: Om museer og den nye lokalhistoriske sammenslutning (SLAK)

4 Svend Olsen: Brønshøj Kirkebog 1660-62 - Brønshøj sogns gårder som anført i Christian V's matrikel 1688.

5 Svend Olsen: Apropos arbejderdigteren Oskar Hansen. Fik flere sange førsteopført i Brønshøj.

6 Giv os Brønshøj gadekær tilbage. Brev fra Bjarne Reuter, 1988.

[s 21-24 Historiske notater fra Brønshøj, Husum og Utterslev]

7 Erindringer fra København - apropos skolehistorier. Om Frederikssundsvejens Skole, der oprindelig lå på Lærkevej. Af Tom Theodor Hald, vikar på skolen i 1911.

8 Svend Olsen: Lidt lokal præste-, kultur og kunsthistorie. Oluf Schanche, præst døde i 1687 og begravet lige indenfor kirkedøren. Ligsten flyttet til nordmuren. Niels Hansen Glumsøe, præst og efterfølger. Hans svigersøn, Christian Nerger, var kongens billedhugger. Du Puys bryllup i Brønshøj 1803. Ingen spor efter deres ophold i Brønshøj.

11 Svend Olsen: Degne i Brønshøj-Rødovre sogn 1668-1776.

12 Kommende arrangementer. - Bestyrelsen. Næstformand: Vibeke Sørensen, Husum Bibliotek. - Adresse: c/o Brønshøj Bibliotek.

 

 

Nr. 25 juni 1996.

1 Syrevogn (sporvogn) fra 1900, illustration.

2 Svend Olsen: Ud ad Nørrebrogade i 1870’erne. Om Hestevogns-trafik til Brønshøj inde fra København ad Frederikssundsvej forbi Bellahøj samt om køreplan og takster.

4 Erik Olsen: Brønshøj-Husum bydelsatlas.  Omtale af nyudgiven bog.

5 Svend Olsen: Omvisning i udgravningen ved Kongens Nytorv, udflugt 23. maj til udgravningen af metroen.

5 Svend Olsen: En efterlysning, om det gamle hus Sokkelundlille på Utterslev Torv 9.

6 Svend Olsen: Lokalhistoriske fund ved udgravninger. To hjelme ved udgravning til Brønshøj skole, som nok stammer fra svenskerne i 1658-59.

7 Svend Olsen: Brønshøj Kirke omkring 1660. Om en tegning af Brønshøj Kirke af Wolfgang Heimbach.

7 Karin Nielsen: Husum Biblioteks historie. I 1996 flyttede biblioteket til nye lokaler på Frederikssundsvej 290.

8 Svend Olsen: Om lyststedet Julianehøj, hvor Brønshøj Bibliotek nu ligger.

Om lyststedet med den store have, opført i 1700-tallet ved Frederikssundsvej 171-175 og om forskellige ejere af dette sted i 1800-tallet. Fritz Kjærbølling f. 1844, grundlæggeren af Zoologisk Have, ejede Julianehøj til 1903. 

11 Birthe Holm: Oskar Hansen. Personlige erindringer om digteren og hans kone Ragna.

12 Kommende arrangementer. Redaktion: Erik Olsen, Svend Olsen, Karin B. Nielsen.

 

Nr. 25A. [skal rettes til]

Særnummer, Maj 1996.

1 Husum Biblioteks historie – kort fortalt i ord og billeder. Matrikelkort fra 1980’erne med Husums gårde indtegnet.

2 Læsestue indrettet i Husum Asyl, Frederikssundsvej 298 med soldater fra Vestvolden først i 1900-tallet, det første rigtige bibliotek åbnet 1933 i Husum Kirkes menighedshus, biblioteket på Islevhusvej 10 fra 1940, Biblioteket på Husum Torv på Frederikssundsvej 322 fra 1959.

Bagside: Foto:

Gadelandet cirka 90 år før Husum Bibliotek flytter dertil i 1996, Frederikssundsvej 290 ved  bibliotekets placering i 1996.

 

Nr. 26 september 1996.

1 Ane Andersdatter på Skafottet 1861, tegning

2 Svend Olsen: En præst skal kunne mere end sit Fadervor. Om henrettelsen af Ane Andersdatter på Rødovre Mark i 1861.

4 Svend Olsen: Kjærbølling og hans forbindelse til Zoologisk Have. Om Frederik Hugo Kjærbølling som i en periode var leder af Zoologisk Have i 1800-tallet.

5 Svend Olsen og Karin B. Nielsen: En sommerdag i anledning af Kulturby ’96 med fokus på Vestvolden. En aftentur til Vestvolden ved Ejbylejren med en udstilling den 22. august.

6 Svend Olsen: Byvandring i Hvidovre – på visit hos en gammel nabo. Hvidovre Lokalhistoriske Selskab havde inviteret på byvandring ved Hvidovre Kirke og om Rytterskolen der.

[s 29-32 Historiske notater om Brønshøj, Husum og Utterslev]

7 Gårdbrand i Husum i 1881, erindringer ved H. Rasmussen fra Utterslev, fortalt til Svend Olsen.

8 Svend Olsen: Lærerkollegiet ved Husum skole i 1933. Liste.

9 Den første strejke i Husum. Tømrer Evald R. om hoveri i første del af 1800-tallet, ved Svend Olsen. .

10 Svend Olsen: Vidste du det – om en driftig kroejer? Om afholdelse af dyrskuer ved Bellahøj fra 1938 og Jens Peter Jacobsen, restauratør af restaurant Bellahøj.

12 Kommende arrangementer. - Bestyrelsen. - Fakta

 

Nr. 27 december 1996. /Temanummer om post- og personbefordring

1 Frimærker og julekort, illustrationer.

2 Søren Jessen: Post- og personbefordring i forrige århundrede.

Om vognkørsel mellem Frederikssund og København i 1834 samt om Slangerupbanens åbning i 1906 og postkørsel. (fra Posthistorisk Tidsskrift, juni 1985)

4 Svend Olsen: Brønshøj-Utterslev-Husum og Emdrups posthistorie – et supplement til bogen udsendt i 1994 fra Brønshøj Museum.  Om en postadressebog fra 1877 hvor der nævnes forskellige steder i bl.a. Brønshøj.

5 Svend Olsen: Brønshøj postkontorer. 1908 Haabets Allé, 1933 Brønshøj Postkontor Frederikssundsvej. Personalet 1933. Rutebil Nielsen. Herlev Post. Lygtekvarterets Postkontor.

[s 33-36 Historiske notater fra Brønshøj, Husum og Utterslev]

10 Svend Olsen: Apropos frimærker og hvad de også kan bruges til. Om ”Fyrtårnet” og Frimærkekirken i Utterslev. Indsamling 1937, børn søges, kirken indviet 1938. 

12 Kommende arrangementer. - Bestyrelse. - Fakta.

 

Nr. 28 marts 1997  /Temanummer om Utterslev

1 Kort over Brønshøj og Utterslev, 1763

2 Svend Olsen: En kort introduktion til Utterslevs lokalhistorie.

2 Svend Olsen: Sikkerhed på torvevej - et ukendt begreb i Utterslev. Om et overfald i 1683.

4 Svend Olsen: En topografisk beskrivelse fra 1824. Om Utterslev ved N. S. Sterm.

4 Erindringer fra den sidste landsbyidyl i Utterslev. Familjen Trasborg, Thranes villa, beskrivelse af huse rundt om gadekæret, om L E Thrane f 1838. Efterlysning vedr Sokkelundlille. Ved Svend Olsen

[s 37-40 Historiske notater fra Brønshøj, Husum og Utterslev]

10 Musses oplevelser i Utterslev. Boede Rådvadvej 20A, om Thage, familjen Trasborg. Frederikssundsvejens skole og Jægerkroen. Fortalt til Svend Olsen.

13 Om Vandtårnet i Utterslev. - En gåde bliver løst.

14 Og vi har også haft et "Fyrtårn". Om Carl Schenstrøm (1881-1942) begravet fra Utterslev kirke.

14 Referat af generalforsamlingen d 18.2.1997. Ny kasserer Bo Öhrström. Tanker om et lokalhistorisk arkiv. 136 medlemmer.

16 Kommende arrangementer. - Bestyrelsen. - Fakta.

 

Nr. 29 juni 1997

1 Hjørnegrunden Frederikssundsvej og Storegårdsvej, fotografi af kobberstik fra 1922 af Martin Rasmussen

2 Svend Olsen: Svend Krøigaard in memoriam. Formanden for Vanløses Lokalhistoriske Forening døde 4. april 1997.

2 Svend Olsen: Dyp i Dyrups i Brønshøj. 1924 købte Sigurd Dyrup sig ind i villaen Klintevej 17. Farve og lakfirmaets historie i Brønshøj. 1996 spadestik til andelsboliger, efter at grunden er blevet renset.

4 Svend Olsen: Bolle Willum Luxdorphs dagbøger 1765-1778 med oplysninger af lokalområdet, bl.a. Utterslev Søe. Han var landsdommer og tilknyttet Danske Kancelli.

5 Svend Olsen: Vandforsyning og springledninger. Københavns vandforsyning siden 1300-tallet, kronologisk fra 1523, Frederik d 1. til 1705. Utterslev og Emdrup sø.

[s 41-44 Historiske notater fra Brønshøj, Husum og Utterslev]

9 Svend Olsen: Bedste fra Skovlunde. Uddrag af Ib Spang Olsen bog, 1993, om en dag i Brønshøj i 1880’erne.

10 Apropos Thranes Hus. Gengivelse af skødet fra 1855.

11 Da kul og koks var rationeret, og varmen i en kold tid var besværlig. Om brændselshandler Corneliussen som havde forretning på Håbets Alle 6 i 1916 og Kai Dige Bach i 1950’erne.

13 Skriv dagbog den 2. september 1992. Om opfordring til danskerne om at skrive dagbog med enkelte eksempler herpå.

16 Kommende arrangementer. - Bestyrelse m.v.

 

Nr 30 september 1997

1 Rødovregård, tegning

1 Svend Olsen: Rødovregårds historie. Lokalhistorisk søndag i Rødovre. Besøg på Rødovregård og Rødovre Kirke.

3-10 Edel Glistrup: Min far, han var vognmand i Baunevangen. Edel blev født i Tjørnevangen i 1927. Hele barndom og ungdom boede hun i Baunevangen 22. Om familjen, Brønshøj skole, Far der solgte kul, koks. At holde jul. Badeanstalten i Egvangen. Feriepige på landet. Konfirmation. Besættelsen 1940-45. Frihedskæmpere. Storvask. I huset.

10 Og mere fra læserne. Dyp i Dyrups, tilføjelse til artikel. Hvilken adresse der var tale om, Klintevej 18. - Brændselshandlere i området. Spændende historie om at købe og sælge koks, briketter og tørv i  1930'erne. -

11 Brønshøj 100-mands Forening, stiftet 14. maj 1924.

12 Notitser. - Kommende arrangementer. - Bestyrelsen og fakta.

 

 

Nr. 31 december 1997  /Temanummer om Københavns Politis Historie

1 Søstrene Hansens købmandshandel på Frederikssundsvej 157, foto.

2 Svend Olsen: Fra vægterne i Staden Kiøbenhavn til politiet i dag – et 700-årigt tilbageblik.

Om vægterne i 1800-tallet, bl.a. i Husum, om en betjent som boede i Utterslev sidst i 1800-tallet samt en distriktsbetjent i Brønshøj først i 1900-tallet. Bladet 'Politivennen'. Emdrup politivagt. Station 8. Det nye museum på Fælledvej o.m.a.

12 Kommende arrangementer. - Bestyrelse m.m.

 

Nr. 32 marts 1998.

1 Brønshøj kro og Tivoli, tegning fra Bob's Herremagasin hæfte, 1949

2 Svend Olsen: Erindring fra det gamle Brønshøj. Birthe Røssel Busmann om Brønshøj kro 1905-17, hvor hendes farfar var kroejer. Brønshøjgaard, som hendes morfar Niels Christian Jochumsen ejede. Om Brønshøj Tivoli. Brønshøj biografteater.

5 Mette Ehlers: Referat fra Lokalhistorisk Selskabs generalforsamling den 3. februar 1998. 

Der efterspørges en efterfølger til bogen om Brønshøj fra 1949. Erik Olsen trækker sig, ligeledes Svend Olsen, fortsætter som suppleant.

7 Svend Olsen: Et besøg på plejehjemmet Lillehjemmet i 1991. Erindringer fra Martha Christensen, boede i Enigheden, far ovnsætter hos Ibsens enke. Brønshøj Tivoli. Ansat hos Messen. Bror var piccolo i biografen ved Højenhald.

12 Kommende arrangementer. - Bestyrelsen: Jens Peter Gjaldbæk, Vibeke Sørensen, Bo Öhrström, Mette Ehlers, Karin B. Nielsen og John Hedelund.

 

Nr. 33 juli 1998 /Erindringer fra Brønshøj

1 En erindring om livet i Brønshøj-Husum nedskrevet i 1969 af den 80-årige Ernst Mathiesen,

Foto af gården ved gadekæret i Brønshøj.

2-25 Ernst Mathiesen: Mine erindringer fra Brønshøj og Husum

Om hans opvækst i 1890’erne, Brønshøj Byvej, hans far arbejdede på Jochumsens gård. Mor arbejdede på vaskeriet ved Louisehullet. Barsk liv som dreng på gården. Villaen Brønshøjvej 6. Ernst gift med Meta 1914, flyttede ind i lejlighed bag købmandsforretningen Tølløsevej/Frederikssundsvej. Arbejdede på Storken. Hvordan han fik kørekort. Tiden omkring 1. verdenskrig.

26 Hilsner fra K.P.Thomsens Textilfabrik, C.C.Thomsen og lykønskning fra Textilindustri blad i anledning af Ernst Mathiesens 50 års jubilæum 1963.

27 Sang til hans 50 års jubilæum 20. dec. 1963 ved mor.

28 Liste over fotos og illustrationer til artiklen. - Bestyrelsen

 

Nr. 34 oktober 1998

1 Løvens Kemiske Fabrik, tegning af Sedivy

1 Erindringer fra en svunden tid. Pilegården fra landbrug til industri til medborgerhus.                 

2 Løvens Kemiske Fabrik, nu medborgerhus og socialcenter. Historisk rids. Om grunden hvor Pilegården nu ligger og hvor der frem til 1918 lå en bondegård med et kurvemagerværksted. Blev overtaget af Løvens Kemiske Fabrik i 1934, i 1958 Teknologisk Institut, 1978 Københavns Kommunes Servicecenter.  1983 etableringen af Medborgerhuset Pilegården.

3-11 Jarl Petersen: Starten var en lotterigevinst i 1914, erindringer ved Svend Olsen.

Jarl boede Mellemvangen 23, far og mor byggede hus. Brønshøjholm, Hovedvangen. Utterslev bys forretninger. Rytterskolen. Kaptajn Hansens danseskole. Brønshøj Musikfofrening: Richard Lindebro og Carlo Petersen. Gartner P. Hegner i Husum. Vognmand Bock, Mellemvangen 18. Løven og fabrikant Abildgaard. Brønshøj Tivoli og tre biografer i Brønshøj.

11 K. M. Høgsberg: Endnu en erindring fra Løven. Ansat sept. 1951.

12-15 John Hedelund: Fra Karl Gustav til Tanja. Historiske overvejelser i forbindelse med barnebarns fund af en gammel mønt fra 1648 på fortorvet.

16 Tegning af stråtæk hus, Frederikssundsvej 186 - Bestyrelse og fakta.

 

Nr. 35 december 1998

1 Den sidste smedie i Brønshøj, foto

2-6 M. K.: Da far var dreng. Erindringer om Tekno i 1960’erne og 1970’erne, ved Svend Olsen.

Hvordan formene blev lavet. Hierarkiet i virksomheden.

6-9 Finn og Svend Olsen: ”Fat hornet, Christian, du skal ud og tude”. Om brandslukning i gamle dage. Branden i Lille Bellahøj. Tomsgaardens Brandstation. Det gamle sprøjtehus i Brønshøj.

10 Finn Olsen: Skatteopkræver anholdt, episode fra 1899, hvor en skatteopkræver fra Brønshøj blev anholdt for at have tilegnet sig de opkrævede penge.

11 Svend Olsen: En historisk-topografisk beskrivelse fra 1871 af L. Both. Om Sokkelund herred og Brønshøj og Rødovre.

12 Indkaldelse til generalforsamling 23. febr. 1999. - Bestyrelse.

 

Nr. 36 marts 1999 /Temanummer om Brønshøj Brugsforening

1 Brønshøj brugsforening, Haabets Allé 12, foto.

2 Svend Olsen: Forord vedr Brugsforeninger

3-36 Brønshøj Brugsforening 1909 – 1914, uddrag af den første forhandlingsprotokol.

Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i Brønshøj Brugsforening, der bl.a. blev holdt i Brønshøj Tivoli, Cafe Vennely, Brønshøj Kro o.a. (foto s 11).

36 Kommentarer fra redaktionen. 1. febr. 1939 Hovedstadens Brugsforening Frederikssundsvej 128. 1. april 1993 SuperBrugsen overtager efter Irma i Bella Bio-bygningen. - Nogle af pionermedlemmerne. - Hvad kostede ting dengang, lønninger. - Lokaliteterne.

40 Annoncer for Brønshøj Biografteater og Mejeriet Søholm. - Bestyrelse

 

Nr. 37 juni 1999.

1 Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev er kommet på internettet og har fået sin egen hjemmeside. www.bronshoj.dht.dk

2-15 Niels Dehlendorff: Minder fra det gamle Husum. Om Husum i begyndelsen af 1900-tallet, forskellige gårde på egnen, købmænd, smede, en skomager, og skribentens familie m.v. Arildsgård. Bryggerens gård. Schmidts gård. Søgård. 1901 folketal. Blæsenborg. Husum kro. Fogedens gård. Højdegården. Allégården. Holmegården, Tomas Povelsens gård og Corneliusens gård. Ellegården. Kransagergård. Storegård. Toftegård. Baunegården. Mælkeforpagtere. Købmænd. Sandmænd. Smede. Hjulmand. Husum Mølle. Vognmand. Træskomænd. Martin Rasmussen, hjulmand. Husum kirke. Far og mor f 1863. Is og Utterslev Mose.

15 Nyt fra formanden. Fælles arrangementer med Museumsvennerne. Samarbejde med den nystartede Lokalhistoriske Forening på Bispebjerg.

16 Kommende arrangementer. - Bestyrelse: Jens Peter Gjaldbæk (formand), Bo Öhrström (kasserer), Mette Ehlers, Anne Brix Christiansen, Susanne Vig-Kudsk. Redaktion: Svend Olsen, Anne Brix Christiansen.

 

Nr 38 oktober 1999

1 Brønshøj gamle skole, (Rytterskolen) tegning af ukendt kunstner, 1917

2 Min farfar Marius Munk 80 års fødselsdag. Han flytter til Brønshøj 1901, bopæl Brønshøjholms Allé 8. Barnebarnet fortæller om at komme helt ud til Brønshøj.

4 Efterlysning af folketællingslisten for Brønshøj 1880.

5-10 Da posten til Brønshøj kom med sporvognen. Fra tiden omkring 1902 og 1905. 'Sporvognens Benyttelse til Postbefordring', dec 1907. Brev fra Overpostmesteren, 1917.

10 Sporvogn linje 5, oprettedes 24. april 1903. Historie til den bliver busrute 23. april 1972.

11 En erindring. Fra arkitekt NN. KFUK-spejderne i Brønshøj 1937-47 i købmand Rosdahls regeringstid.

12 Mit forhold til Brønshøj. Om kvinden fra Bella-vaskeriet, hvor der siden var musikforretning. Hun var gammeljomfru, en læge var forelsket i hende, men hun ville ikke ha ham og han hængte sig udenfor hendes dør (!) Minder fra Husum og Husum Møllekro.

14-15 Opsummering af samarbejdet med Brønshøj Museums Venner siden generalforsamlingen. Ved Anne Brix Christiansen, redaktør.

16 Kommende arrangementer. - Bestyrelse. - Fakta.

 

Nr 39 december 1999

1 Brønshøj Bakkegård, tegnet af F. Frandsen, 1930

2-8 Brønshøj kirke. Manuskript af ukendt fra o. 1975. Med tilføjelser af Svend Olsen

9-15 Uddrag af Henrik Petersens egen beretning, som han skrev i 1963, om hans barndom i 1890. Godthåbsvej, Fuglsang Allé 67, Håbets Allé 71, Købmand Rosdahl, Brønshøj Bakkegård, Bellahøj kælkebakke, Bellahøjhusene 'skraldespandene fyldt med tomme havregrynsæsker'. Hans Hedtoft, legede med Anne Marie, fru Hedtoft havde Addisons syge. Vigtigt om Hans Hedtoft, om hans død.

15 Det var bare ærgerligt! Kjeld Geertsen spørger om Thors kilde og en offersten, som han har henvendt sig til museet om før.

17 Vidste du det? ved Svend Olsen. Brønshøj findes osse på Møn, et kongeligt toldsted. - Om linje 9, der kørte til Brønshøj nov. 1902 til april 1903.  

18 Svends julemenu fra arkiverne. En julemenu fra 1855.

19-20 Kommende arrangementer (10 ialt, Museumsvennerne, Lokalhistorisk selskab og Lokalhistorisk Bispebjerg)

20 Bestyrelse. - Fakta.

 

Nr 40 marts 2000

1 Tegning af Brønshøj vandtårn, F Frandsen, 1931

2 Brønshøj Vandtårn er indstillet til fredning.

2-4 Jan M Olsen: Vor lokale vandforsyning på Brønshøjvej. Om vandtårnet, fakta, bygningshistorie, pengeskabsdøre, Vandtårnet omtalt i "Wasmuts Monatshefte Baukunst und Städtebau", 1931. 

4 Skematisk snit af højdezonebeholderen, tegning udlånt af Kbh Vandforsyning. 

5 Svend Olsen: Apropos vejnavne i lokalområdet. Om Rostgårdsvej, Rostgård og Kjærbølling, Krabbesholmvej hed førhen Kjærbøllingvej.

8-12 Svend Olsen: Brønshøj - mit hjemsted i over 82 år. Brønshøj Parcelforening 80 år. Beskrivelse af landsbyen med kirke, Rytterskole, smedje, Brønshøj kro, Brønshøj Tivoli. Brønshøj Biografteater på Frederikssundsvej 150, Skjoldborg som bevillingshaver, Enigheden. Forretninger i Brønshøj, købmand Rosdahl, Louisehullet, hvor der blev savet is. KFUM og FDF.

13 Brønshøj historiske gadekær. Genetableringen af gadekæret, efter sløjfningen, indviet i 1990.

14 Referal af Generalforsamling i Pilegården 22.febr.2000. Samarbejde med såvel Brønshøj Museums Venner som Lokalhistorisk Forening Bispebjerg. Svend Olsens 'midtersider' er på vej som bog. (Fra Biskop Absalon til Indlemmelsen i Københavns Kommune i 1901, 2000 112 sider)

15 Annonce for Omnibusrute Brønshøj til Husum Møllekro, 1920. - Morsomt digt om at køre med bus til Husum.

16 Kommende arrangementer. - Bestyrelsen.

 

 

Nr. 41 juli 2000

1 Den kristelige majvise, skillingtryk fra 1723 (se anmeldelse s 17)

2. Svend Olsen: Lygten station. Slangerupbanen indviet 1906. Emdrup gamle station. 

Strækningen Farum-Slangerup nedlagt 1954.

5-12 Svend Olsen: Om købmand Poul Rosdahl & familie. Rosdahl om sit liv, redigeret af Svend Olsen. Startede købmandsbutik 1919 og lukkede 15. august 1975. Oplevelser under besættelsen.

13 Svend Olsen: Et drab på åben gade i Husum 1647. Fra V. Møller: Fra Sokkelund Herred, 1924.

17 Anmeldelse af Jens Henrik Koudals bog ”For borgere og bønder” – Stadsmusikvæsenet i Danmark 1660-1800.

18 Kommende arrangementer ved Agendaforeningen Nordvest, Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev, Lokalhistorisk Forening Bispebjerg og Brønshøj Museums Venner.

20 Arrangementer forts. - Bestyrelsen.

 

Nr. 42 september 2000.

1 En brønd i Dahl-Jensens gård, Husum, foto.

2-7 Porcelænsfabrikant Georg Dahl-Jensen foredrag om "Det gamle Husum".  Fabrik i 1925 på Frederikssundsvej 288. Om Husumgård som måske har ligget, hvor fabrikken lå. Fundamentsten fra den gamle gård? Og brønden? Svenskekrigene. Branden 1881. Foredrag holdt på Husum Bibliotek, 1960. 

8 Kjeld Geertsen: Indvandrere som kulturberigere. Om Svend Olsen, der i 1959 flyttede fra Amager til Brønshøj, hvor han siden har beriget området med sin lokalhistoriske viden og 41 numre af Bladet.

10 Klip fra Politiken 3 aug 2000 om selskabets hjemmeside. Rosende ord.

11 Svend Olsen: Tingbjerg. Om tingsteder i området. Om Tinghøj i Gladsaxe, hvor der formentlig har været et tingsted. Tinghøjen sløjfet i 1888 med Vestvolden.

12 ”Snubbe Kors”. Om herremanden Eskild Eskildsen Snubbe og en vogntur for meget længe siden.

14 Søges: Systemudvikler, konsulent. Hjælp til udvælgelse og opsætning af erindringssamtaler.

15 Arrangementer i nærområdet.

16 Arrangementer. - Bestyrelse.

 

Nr. 43 december 2000

1 Indholdsfortegnelse til nummeret. Svend Olsens nye bog udkommet og hyldet.

2 Anne Brix Christiansen: Udstilling om København - fra Høje Tåstrup til middelalderen, besøgt d. 28. oktober af selskabet.

3 Erik Olsen: Et tilløbsstykke. Om Svend Olsens bog  ”Fra biskop Absalon til indlemmelsen i Københavns Kommune i 1901”.

5 Kjeld Geertsen: Noget om Jægerholmen i Utterslev Mose, men især om Ors. Carl Becker.

Om et større projekt i 1941-42 ved Utterslev Mose, hvor folk var beskæftiget med skovle og trillebøre, og overretssagfører Carl Becker, Jagtraadets første formand.

9-15 Svend Olsen: Magister Niels Hansen Glumsøe. Virkede i Brønshøj i 48 år fra 1672. Om hans virke som præst i Brønshøj til hans død i 1736, gift tre gange.

16 Lars Cramer-Petersen: Indlemmelsen 1. januar 1901. Fra bogen "Frederikssundsvej før og nu", 2000.

18 Indkaldelse til generalforsamling 20. Febr. 2001 i Pilegården.

19 Arrangementer i nærområdet.

20 Bestyrelsen. Adresse c/o Brønshøj Bibliotek. Formand: Jens Peter Gjaldbæk, kasserer: Bo Öhrström, I bestyrelsen i øvrigt: John Hedelund, Anne Brix Christiansen, Susanne Vig Kudsk.

Redaktør: Anne Brix Christiansen, kommiteret til redaktionen: Svend Olsen.

 

Særnummer 43A januar 2001/Byggeforeningen 'Enigheden'

1 Svend Olsen: En mosaik omkring Th. Stauning, Enighedens huse og Brønshøj Brugsforening. Vaskeriet Ventegodt, Brønshøjholms Allé 45. Byggeriet 'Enigheden' og Th. Stauning. Kolletivbyggeri. Staunings indkomst. Handelshuset. F.D.B. grundlagt 1896. Snedker A.P.Berg, Søborg Allé 33(Risvangen).

9 G/F ”Brønshøj Villaby”, Om vand- og gasledninger i Brønshøj i 1904-1906 samt kloakbidrag for kloakanlæg.

11 Svend Olsen: Fru Pedersen og datteren fortæller. Fra 1917, hendes mand boede Haabets Allé 71. Hendes far født 1885, kendte Degnemosen, som blev kaldt den blå mose. Brønshøj Bakkegård.

13 Hans Hedtoft. Detaljerede erindringer fra Fuglsang Allé 67. Børnene Annemarie og Bjarne.

16 Bestyrelsen.

 

Nr. 44 marts 2001

1 Københavns byvåben, illustration.

2 Københavns byvåben, historien om.

3-10 xxx: Gymnasieopgave om Bellahøj og Brønshøj. Lokalhistorisk selskab har fået lov at bringe en opgave skrevet af en elev, der bor på Borups Allé.Bellahøj og omegn. Svenskelejren. Brønshøj kirke. Den gamle landsby. Brønshøj mod storbyen. Frederikssundsvejen. Borups Allé. Bellahøj husene. Bakkehusene. Diskussion. Literaturliste med kommentarer (!)

11 Lars Cramer-Petersen: Villa Augusta. Fra 'Frederikssundsvej før og nu", 2000

Om Maximilian Bruhns bolig på Frederikssundsvej 133, en villa opført 1894.

12 Anne Brix Christiansen: Referat af ordinær generalforsamling 20. februar 2001. Forslag om etablering af arkiv.

14 Børge Olsen: Irma-Olsen i Brønshøj. Fra bogen 'Mit købmandsliv', 1986. Flyttede ind i Næsbyholmsvej 39 i 1938. Om smørforretningskæden 'Kronen'med 23 butikker.   

15 Arrangementer i nærområdet.

16 Bestyrelsen.

 

Nr. 45 juli 2001

1 'Bella', lokalorgan for Bellakvarteret, 1929, ill.

2 Uddrag fra Bella. Husum apotek, Linje 2 til Brønshøj Torv.

3 Anne Brix Christiansen: Lokalhistorien med på ferie. Om Erik Dahlberg, der var arkitekt på Svenskelejren og også var mester for Karlstad og Karlskrona.

4-9 Svend Olsen: Da Brønshøj var besat for anden gang. Om englænderne 1807. Gik i land ved Vedbæk. Beretning fra Emdrup. General Wellesley i Brønshøj. Kirketårnet anvendt som udkigspost.

10 Mer’ Bella. Notitser fra 'Bella' 1929.

11-16 Husum børnehave og Husum Asyl Forening. Om Husum børnehave fra 1951 og Husum Asyl Forening fra 1911 som varetog opgaver med børn fra Husum. "Husum Bladet". "Lindely".

17-22 Lov om Brøndshøj Sogns indlemmelse under staden Kjøbenhavn, 1901. Lovtekstens første 10 paragraffer ud af 22 gengives, givet af Christian d. 9.  

23 Efterårets møder.

24 Bestyrelsen.

 

Nr. 46 september 2001

1 Husum Bibliotek, distriktsbiblioteket Frederikssundsvej 322, tegning.

2 Jens Peter Gjaldbæk: Generalforsamling i SLAK, side 2. JPGjaldbæk valgt til formand.

3-9 Erling Kehlet-Hansen: Husum Bibliotek. Om læsestue i Husum Asyl i 1911, Husums første bibliotek og senere biblioteker i området frem til 1960’erne og 1970’erne.

9 Klip fra Bella – 1920. Murermester H.K.Jensen fylder 50 år. 

10-18 Lov om Brønshøj Sogns Indlemmelse. Lovtekstens paragraf 11-22, fortsat fra Nr.45.

19 Arrangementer i lokalområdet.

19 Klip fra Bella – 1920. Brønshøj Tivoli og fodboldklubben Brønshøj.

20 Efterårets møder 2001. - Bestyrelse.

 

Nr. 47 december  2001

1 Klip fra 'Bella' julen 1929, annonce.

2 Fusionering. Lokalhistorisk forening, Bispebjerg er sammensmeltet med Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev i 2001.

3 Københavns Bagerlaug. Om kringlen som logo for bagere og om københavnske bagermestres laug i 1600-tallet som bl.a. bruger kringlen.

5 Anne Brix Christiansen: Besøg på Brandvæsenets Museum. D.7. nov. 

6 Boris Boll-Johansen: Sindssygt langt ude … Et uddrag af bogen ”Sindssygt langt ude  -københavnske godnathistorier”.

10 Lokalhistoriske udgivelser. Prisliste over historiske notater.

14 Nyt fra arkivet. Nyt arkiv er etableret på Husum Bibliotek. Man efterlyser frivillige, der kan hjælpe med at arkivere og registrere. Bispebjergs velordnende arkiv er indgået i samlingen.

16 Arrangementer i lokalområdet 2001-2002. - Bestyrelsen.

 

Nr. 48 april 2002

1 Familien Isaksons kolonihave på Bellahøj ca. 1924, foto.

2-6 Referat af generalforsamling i Lokalhistorisk Selskab den 26. februar 2002. Fusioneringen med Bispebjerg lokalhistoriske forening. Om det nye arkiv på Husum Bibliotek. Samarbejde med Brønshøj Museums Venner.

7 Christian Kirkeby: Tillykke til Emdrup Grundejerforening. I 2001 blev parcelhusejernes grundejerforening i Emdrup 100 år, om denne grundejerforening og omlægning af Emdrup Torv samme år.

8-16 Jane Dahl: Soldat, lærer, præst. Johan Chr. Dan. Hartnack 1811-1889..

Om Johan Hartnack, hvis usædvanlige livsforløb først som soldat sidenhen førte ham til for en tid at være skolelærer i Brønshøj o. 1850.

17 Christian Kirkeby: Lygten Stationsbygning. I 1976 blev Farumbanen omlagt fra at have endestation på Lygten Station, hvorefter stationsbyg-ningen ikke længere havde nogen funktion. Oprindelig blev Slangerupbanen herfra etableret i 1906.

18 Karin Forslund: Til guldbryllup i den nyrestaurerede Frederiksgaard.

Om en guldbryllupsfest den 25. maj 1846 i Frederiksgaard efter besøg i Brøndshøj Kirke tidligere på dagen.

22 Svend Olsen: Bosjökloster. Om en busudflugt til Sverige med besøg bl.a. af Lund Domkirke og Bosjökloster.

23 Arrangementer i lokalområdet.

24 Bestyrelsen. 

 

Nr. 49 august 2002.

1 Husum Kirke, tegning.

2 Husum Grundejerforening. Et tilbageblik på G/F Husumgaard Villakvarter i anledningen af 70 året for dens stiftelse i 1989. Allerede i 1905 blev Husum Grundejerforening stiftet. Egentlig formål at få etableret veje, vejbelysning, vand, kloak osv.

4 Fra ”Bella” – 15. august 1927. Bazar og sommerfest.

5 Tilbud om at besøge andre lokalhistoriske foreninger og arkiver i København.

6-10 Christian Kirkeby: Fra stenalder til middelalder. Landsbyernes dannelse og lokalisering i Brønshøj. Uddrag af Historisk Notat nr 2. 

11 Fra ”Bella” – 15. august 1927. Om en dag da beboerne i kvarteret blev vækket af torden og regnskyl.

12 Husum Vænge Centrets lokalhistoriske gruppe: Husum. Om bygningen af Husum Kirke i 1927-1928. 

15-18 Svend Olsen: Biografdirektør Oluf Hansen. Født i Brønshøj i 1886, om Bella Bio som fra 1936 kom til at ligge ved Brønshøj Torv og de andre to biografer i Brønshøj. Bella Bio lukkede i 1966.

18 Husum Torv- et nyt stykke lokalhistorie, ,foto

19 Arrangementer i lokalområdet.

20 Besøg på Assistenskirkegården. - Bestyrelsen. 

 

Nr. 50 oktober 2002     kl 1.09

1 Grundplan af Rytterskole, tegning.

2 Jens Peter Gjaldbæk: Jubilæumsnummer. Nr. 50. Tak til redaktørerne gennem årene. 

3 John Hedelund: Besøget på Tomsgårdens brandstation. besøg d 7. september.

4-9 Svend Olsen: Teglholmen. Om et teglværk i Brønshøj fra 1651 som ejedes af Arent Berntzen, som købte en gård i Brønshøj samme år.

9 Invitation til reception i anledning af Christian Kirkebys 60 års dag.

10 Lene Walther Overgård: Husum Kirke – lidt historie. Med tegninger. Fra Husum kirkes jubilæumsskrift.

 

15 Svend Olsen: Lidt lokalhistorisk viden fra Farum Rytterskole og Lille Heddinges. 

17 Prisliste over historiske notater.

19 Arrangementer i lokalområdet.

20 Besøg på Kbh Universitet og Landsarkivet. - Bestyrelsen.

 

Nr. 51 februar 2003

1 Husk generalforsamling den 26. februar 2003 kl 19.30.

2 Anne Brix Christiansen: Selskabets rundvisning på Københavns Universitet. Ejnar Slotved viste rundt.

3 Bo Öhrström: Lokalhistorisk Selskab får ny hjemmeside, www.lokalhistorie.webbyen.dk

4 ”De unge år” – Poul Nyrup boede de første måneder på Bellahøj Camping og i Husm  Fra Henrik Qvortrup og Niels Lundes bog ”Nyrup” – 1997.

5 Svend Olsen: Se der kommer løgmanden.  Om Hans Løjmar, som købte huset Frederikssundsvej 88 i 1919.

8 Inge Riis: Efterår på Assistens Kirkegård, rundviser Jørgen Schrøder. 

9 Jens Peter Gjaldbæk: Nyt fra arkivet. Indkøbt syrefri kasser og reoler.  Man efterspørger fortsat frivillige til at ordne.

10-14 Christian Kirkeby: Vejnavne i Bispebjerg-Nordvest. Om Frederiksborgvej, Lundehusvej, Frederikssundsvej, Lygten m.fl.

15 Kjeld Geertsen: Lidt mere om Bella Bio. Barndomsminder og hvor blev det flotte fortæppe af?

16-21 Lars Aabo: Johan Friedrich Heinrich Wallmann. Johan Wallmann havde i 1890’erne pottemagerværksted på Frederikssundsvej 29.

22 Eftermiddage på Landsarkivet. Forår 2003.

23 Arrangementer i lokalområdet.

24 Bestyrelsen. 

 

Nr. 52 april 2003

1 Danmarks Nationalbank, foto.

2 Indholdsfortegnelse. - Bestyrelsen konsitueret sig. Jens Peter Gjaldbæk, formand. PoulLindebjerg Jensen, næstformand. Bo Öhrström, kasserer.

3 Svend Olsen: En driftig kroejer. Restauratør Jens Peter Jacobsen var den første lejer af Restaurant Bellahøj i 1938, ligesom han også nåede at være biografejer.

4 Svend Olsen: En erindring fra 1915. Den af en and afbidte frakkeknap. Else Hansen og hendes bedsteforældre ved Brønshøj Torv.

5 Svend Olsen: Nogle af Hovedstadens monumenter i vores område. Liste over monumenterne med geografisk placering.

6 Klip fra Bella den 5. november 1930. Om Lauritz Hansen, formand for BG.

7 Ralf Ejler: Erindring fra fjernsynets barndom i Danmark. Fra Bøllegårds Allé, Emdrup.

Om at se fjernsyn i 1950’erne.

8 Christian Kirkeby: Lygtevandring i Nordvest. Den 25. marts var der gåtur ved Ørnevej og Lygten Station.

9 Christian Kirkeby: Besøg i Nationalbankens Museum. Den 19. marts var Lokalhistorisk Selskab på besøg i Nationalbankens museum.

11 Ralph Ejler: Spejderliv under den tyske besættelse, efter kladde fra maj 1945. 

KFUM spejdernes Bispebjerg Gruppe startede i 1942 på Frederiksborgvej, hvor der blev afholdt både patruljemøde og tropmøde.

12 Peter Belli - uddrag af bogen "Jeg er som jeg er", 1999. Boede på Uno-X tanken på Husumvej.

13-21 Referat af ordinær generalforsamling 26. februar 2003. Hvor befinder arkivet sig rent fysisk? På loftet af Husum Bibliotek og det er ikke offentligt tilgængeligt. 'adgang til materialet sker ved fremhentning på anfordring." Nye udgivelser Svend Olsens erindringsbog og Christian Kirkebys 'Fra Utterslev Mark til Nordvestkvarteret'. Fremtiden for vores arkiv. Længere udredning om situationen og ønsker for fremtiden. Jørgen Bjerregårds arkiv i 1970'erne og 80'erne i forskellige papkasser, myter om, hvor tingene var og blev af. Drøm om placering  stuehuset i Pilegården. 

22 Arrangementer i lokalområdet.

23 Sommerens møder i Lokalhistorisk Selskab.

24 Bestyrelsen. 

 

Nr. 53 august 2003 (fotokopi)

1 Luftfoto af Tingbjerg

2 Nyt fra redaktionen. Svend Olsens nye bog "Husumenceinten - en del af Vestfronten'uddeles til medlemmerne.

3 Christian Kirkeby: Tingbjerg historie. I forlængelse af foredrag ved Pelle Jarmer d 27. maj yderligere oplysninger. CK har selv boet i Voldparken 1949-58.

6 "Der kommer altid en sporvogn og en pige til". Om John Lundgren, der har tegnet sporvogne til Linde apotekets receptkuverter. Kollega til Svend Olsen i firma Bernhard Middelboe. John Lundgren er udnævnt til Æresmedlem nr. 1 af Sporvejsmuseet ved Skjoldenæsholm.

7 John Lundgren: Et historisk tilbageblik omkring Brønshøj Torv. Om linje 2, 5 og 8, der krydsede torvet i generationer.

9 Anker Olsen: Livet som repræsentant. Fra bogen "Resultater skabes af mennesker" udgivet af Schou og Co, 2003. Jvf. Nyt fra Lokalhistorien nr 40 marts 2000.

11 Temauge om Vestvolden. - Møder i Lokalhistorisk selskab.

12 Bestyrelsen.

 

Nr. 54 oktober,2003

1 Emdrup gamle dampvaskeri, tegning.

2 Nyt fra redaktionen. Christian Kirkebys nye bog "Bispebjergkvarteret" udsendt til medlemmerne.

3-9 Leif Rosenstock: Emdrups gamle industrivaskerier og farveri og personkredsen omkring dem. Emdrup Dampvaskeri på Emdrupvej 44 blev grundlagt af Axel Jensen i 1878, og endnu i 1910’erne og i 1930’erne lå der et vaskeri. Om Hannibal Sander. Litteraturliste.

9 Elith Berg: Brønshøj i mit liv. Boet i Brønshøj to gange, først 1952 værelse i Mellemvangen.

11 Hanne G. V. Nielsen: Familien fra gården matr. 6, Brønshøj. Ved boopgørelsen 1920 bestod jorden af matr. 6, 25a, 26b, 434 og 34 og strakte sig fra gadekæret ned til Bellahøjvej.

14 Frimærke. Danske boliger 2, Bellahøj. Afbildet på et 4.oo kroners mærke.

15-21 Svend Ove Olsen: Arent Berntzen 1610-1680. En hændelse ved Brønshøj gadekær. Skibet Højenhald udrustes. Efter svenskekrigen.  Rådmand i København. Teglværksejer.

22 Svend Olsen: Vandforsyningen i 1674. Uddrag af artikel i Hist. Medd. 1917-18.

23 Møder i Lokalhistorisk Selskab.

24 Bestyrelsen.

 

Nr. 55 januar 2004

1 Reklame for Husum Bryggeri, foto.

2 Indholdsfortegnelse. Nyt fra redaktionen.  

3 Indkaldelse til generalforsamling i Lokalhistorisk Selskab 18. februar 2004.

4 Forslag til ændring af Lokalhistorisk Selskabs navn ved Poul Lindebjerg. - Tanker omkring vores bydel og navne. 

5 Svend Olsen: Peder Palladius. Biskop i Roskilde efter reformationen, vdr mageskifte i Brønshøj 1550. 

7 Kaj Mattisson: Ungdomshjemmet Tuxensvej 2. Fra DSU's Brønshøj afdelings jubilæumsskrift 1921-1946.

9 Svend Olsen: Husum Bryggeriet. Bygget 1901 af Christian Christensen, der var født 1856 i Husum. Brygget hvidtøl, maltøl og skibsøl. Siden mineralvand. Bryggerens sidste år, døde i 1935.

13 Testamente fra Husum, år 1800, fra brygger Christensens forfædres gård.

14 Kaj Jensen: Kul, cinders og koks fra Havdrupvej.

16 Christian Kirkeby: Bellahøjgård. Købt 1791 af Moses Levin Melchior, 1813 overtaget af premierløjtnant Lütken.

17 Svend Olsen: Barakkerne ved Utterslev omkring 1958. Foto. Senere bebygget af kommunen.

18 Svend Olsen: Fra vugge til grav København NV - bog udgivet af Arbejdermuseet. Heri omtale af P.T.Holm der i 1898 misbrugte sin viden om grundkøb i Utterslev.

19 Christian Kirkeby: Børnekulturhus som horehus ? Om Sokkelundlille, der blev opført i 1770 af Chr d 7. , som kunne tage langt udenfor byen og høvle den af.

21 Gustav Winckler & vennerne. Fra en bog, der udkom i 1997 om Gustav Winckler, der boede på Glasvej og gik på Bispebjerg skole, siden på Sangskolen, hvor Mogens Wöldike havde opdaget hans stemme. 

22 Jens Peter Gjaldbæk: Nyt fra arkivet. Der arbejdes på at samle materiale, så man kan besvare spørgsmål. Der ønskes nedsat en arbejdsgruppe.

23 Poul Lindebjerg Jensen: Besøg på B & W Museet d 25.oktober 2003.

23 Jens Peter Gjaldbæk: Besøg på Heerup-museet, d 18. januar 2004. .

24 Bestyrelsen.

 

Nr. 56 april 2004

1 Brønshøj skoles weekendhytte, foto 1950

2 Indhold -Nyt fra redaktionen

3 Asger Fog: Brønshøj Skoles weekendhytte. Ved Ramløse, trelænget gård etableret som hytte efter krigen 1945. Viceinspektør Bøgeskov Jensen var lejrchef.

5 O Marie – jeg vil hjem til dig. Klip fra en bog om John Mogensen.  James Rasmussen og Poul Rudi fra Four Jacks delte en lejlighed på Brønshøj Kirkevej 5 (?), hvor 'O Marie jeg vil hjem til dig' blev til.

6 Lokalhistorisk Laboratorium. Svend Olsen er redaktør af et nyt forum på nettet, hvor diverse emner behandles.

6 Nyttige og specielle link. Lokalhistorisk selskabs hjemmeside m.m.

7 Niels Nielsen: Bryggeren på Bispebjerg.  På Hjørnet af Frederiksborgvej og Rentemestervej lå fra 1894 til 1920 en driftig virksomhed, starter af brygmester A. J. Hansen. Hvidtøl, skibsøl og dobbetløl. Biografi om A. J. Hansen f. 1857 i Vejle. 

11-16 Svend Ove Olsen: Fragmenter fra Husum og Husumgaards historie. Detaljeret beskrivelse af Husumgårds historie især i 1600-årene, hvor Hans Schack er ejer.

17 Svend Olsen: 80 års jubilæum. Haveby i Brønshøj - Arbejdernes Andels Boligforening. "Den engelske Haveby" fejrer fødselsdag med erindringsaftener, hvor  Gerda Ipsen, Asger Fog, Carl Ove Bagge, Edel Glistrup og Else Haagensen  fortæller. 

19 Svend Olsen: 50 års jubilæum. Børnehuset Bella på Tuxensvej 2. Frederikssundsvej 151. Købmand Hvidt havde den indtil 1919, hvor den blev overtaget af familjen Rosdahl. 

21 Jens Peter Gjaldbæk: Video om Københavns Befæstning.

22 Referat fra generalforsamlingen den 18. februar 2004. Om bladet, der udkommer 4 gange om året. Svend Olsen bidrager meget. Vedr. arkivet er det for nuværende på Husum Bibliotek, men ikke ideelt som hos andre selskaber Valby, Østerbro og Nørrebro. Godt samarbejde med Brønshøj Musum og Lars Cramer-Petersen. Otte arrangementer i årets løb. Ny bog af Christian Kirkeby: Bispebjergkvartetet.

26 Christian Kirkeby: Mødet med kunstneren Bjørn Nørgaard – den 22. marts. Om sin barndom på Svanevej og i Gladsaxe.

27 Arrangementer i Lokalhistorisk Selskab.

28 Bestyrelse.  Ny er Kaare Vissing.

 

Nr. 57 august 2004

1 Bryggeren fra Husum på udflugt med familien, foto o 1925

2 Indhold. Nyt fra redaktionen: bøger til salgaf Christian Kirkeby og Svend Olsen.

3-7 Fra Jørgen Fogs dagbog.Skoleproblemer i 1944-45. Asger Fogs far, Jørgen Fog, var 1944-45 lærer på Bellahøj skole og skrev dagbog. Skoleinspektør Oluf Egerod.

7 Nyttige og specielle link.

8 Svend Olsen: Om oprettelsen af Brønshøj Apotek. Opført1905 ved Borups Alle og Frederikssundsvej. Apoteker Christensen, ugift og særdeles dygtig skakspiller bestyrede apoteket til sin død i 1922. Flyttet til Frederiksundsvej 121 i 1993.

11 Sonja Carlsen: Om ”Bryggeren” i Husum. Barnebarn til bryggeren fortæller erindringer.

Bryggeren Chr. Christensen blev født 1856 i Husum på Gadelandet. Sonja Carlsens far og mor viet i Brønshøj kirke, købte hus på Kløver Allé, hvor hun nu bor, Holcks Plads.

14-21 Svend Ove Olsen: Fragmenter fra Husum og Husumgaards historie. Fortsættelse fra nr. 56. Detaljeret beskrivelse af gårdens historie fra 1672. Berømte beboere, Leonora Christine Ulfeldt og Else Parsberg. Husumgård nedbrudt i 1738. Sterms beskrivelse af Husum 1824.

Efterskrift. Husumgård lå ved det nuværende Arildsgårdsvej, på Voldparkens jorder. Endnu i 1945-46 kunne man se rester af grundmure og voldgrav.

22-26 Erindringer fra virksomheden Eventyr Is. Laila Danielsen var ansat på Eventyr Is fra 1965, om isproduktion og arbejdsforhold. De sang meget, dansede jitterbug og nød deres arbejde. Hærderum med 45 graders frost. Lukningen af Eventyr Is.

26 Bjarne Reuter fra Månen over Bella Bio, om mejeriet Søholm.

27 Arrangementer i Lokalhistorisk Selskab.

28 Kalender. - Bestyrelse.

 

Nr. 58 november 2004

1 Johannes Skotsman Jensens første forretning i Husum, foto

2 Indhold. - Nyt fra redaktionen. Vi har modtaget gamle papirer, skøder m.m. til arkivet. Opfordring til alle om ikke at smide væk, men aflevere.

3 Asger Fog: Skolehaver. Et århundredårs jubilæum. I 1930'erne var der skolehaver overalt.

Om Jørgen Fog, der var leder af skolehave og Asger Fog selv der var leder i Voldparken i 1960'erne. Med fotos.

6-14 På besøg hos Johannes Skotsman Jensen. Erindringssamtale ved Svend Olsen.

Om at have butik ved Husum Torv. Skotsman Jensen døde 8.sept. 2004. Fra samtale i butikken d. 11 sept. 1992.

15-21 Svend Olsen: Brønshøj Bibliotek – 100 år.  Historien fra 1904 med bibliotek i Rytterskolen, til Bella Bio bygningen i 1939 og til i dag. 

22 Jørgen Rose: Besøg i Andelslandsbyen Nyvang – den 15. august.

23 Tillykke til Svend med de 75 år. Svend Olsen fyldte 75 år d. 2 .novermber 2004. Går stille med det, har været af meget stor betydning for det lokalhistoriske.

24 Kalender. - Bestyrelse.

 

Nr. 59 februar 2005

1 Besøg i Brønshøj boldklub, foto

2 Indhold. - Nyt fra redaktionen. Gamle numre af bladet til salg for 25 kr.

3 Indkaldelse til generalforsamling den 22. februar 2005.

4 Jens Peter Gjaldbæk: Vedtægtsforslag til generalforsamlingen. Vedr. selskabets navn.

5-7 Jens Peter Gjaldbæk: Lidt mere om Selskabets navn. Argumenter for at det skal hedde Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj-Husum og Bispebjerg.

8-13 Årsberetninger for 2004. Fra de forskellige lokalråd. Bispebjerg Lokalråd har eksisteret i 38 år ved Annemette Risager. Lokalrådet for Brønshøj, Husum og Tingbjerg, ved Jens Peter Gjaldbæk. Arbejdsgruppen: Bispebjerg-Nordvest ved Christian Kirkeby. Samråd for idræt og kultur i Bispebjerg bydel ved Jørgen Rose. Københavns Befæstningsforening ved Christian Kirkeby. Nyt fra arkivet ved Jens Peter Gjaldbæk. Indkøb af bærbar computer besluttet plus scanner.

14 Jørgen Rose: Tanker om historien. Hvad er lokalhistorie, det er vel alt. Spørgsmål fra et ret nyt medlem.

15 Jørgen Rose: Omtale af en kvartervandring på Bispebjerg.

16-18 Kaare Vissing: Besøg i Brønshøj Boldklub. Grundlagt 1919, John Bengtsson fortalte, tidl. spiller i klubben.

19 Wilhelm Jespersen fortæller om skolen. F. 1907 og boede på Merløsevej. Om Rytterskoler. Om indlemmelsen 1901. Om Bellahøj skole.

22 Besøg på Musikhistorisk Museum d. 16. april.

23 Christian Kirkeby: Ny kvartervandring den 26. maj på Bispebjerg.

24 Kalender. - Bestyrelse.

 

Nr. 60 april 2005

1 ”Børnehuset i Brønshøj”, Haabets Allé 5, foto 2000.

2 Indhold. - Nyt fra redaktionen, Brønshøj Museum har fået fast plads i bladet.

3-5 Asger Fog: Historien om et hus. Håbets Alle 5. Håbets Allé 5 var fra starten af 1900-tallet et postkontor og lagde senere hus til Biologisk Samling, hvor skoleklasser kunne komme på besøg.

6-8 Svend Olsen: Esper Olesen. Erindringssamtale om sit liv i Husum. Født 1910, boede Havdrupvej 3. Om sporvogn linje 5, Brønshøj Tivoli og Brønshøj Biograf.

8-9 Svend Olsen (indsendt af): Klip fra Husum Avis 28. april 1939. Om en sag fra Københavns Byret om tyveri, hæleri og overtrædelse af toldloven. Kvinde havde stjålet 365 liter sprit.

10-13 Referat fra generalforsamlingen den 22. februar 2005 i Pilegården.

Om Lokalhistorisk selskab og Museumsvennerne, forholdet bedre nu. Hvorfor er Brønshøj Museum ikke afspejlet i bladet? Det er det nu.

14 Nyt fra vores lokalmuseum – Brønshøj Museum. Bøger, udstillinger og åbningstider.

15 Arrangementer i Lokalhistorisk Selskab.

16 Kalender.  - Bestyrelsen. Anne Brix Christiansen trådt ud, Christian Kirkeby nyt medlem.

 

 

Nr. 61 august 2005.

1 Karens hus, foto.

2 Nyt fra redaktionen. Nye lokaler i Karens Hus, lejeaftale, navn: Lokalhistorisk Arkiv, Bispebjerg-Nordvest

3-6 Svend Olsen: Gode minder. Erindringssamtale med Martha Brandt Mikkelsen, nov. 1992. Kom til Brønshøj 1915. Brønshøj Tivoli. Boede med sin mand Arnesvej 19, købmand Rosdahl. Undersøges af Læge Harsløf på Brønshøj Kirkevej.

7-13 Svend Olsen: En tilflytter fra Norge. Erindringssamtale med K. Egebo, Islevhusvej 34, nov. 1991. Boede Brønshøjvej 80. Gik på Brønshøj gamle skole. Gik til ridning Dybendalsvej. Poul Cadovius boede Fuglsang Allé 62, leget med. Brønshøjs biografer, været i dem alle tre. Brønshøj Tivoli,kom der meget. Hegnshusene, ej godt. Husjm Bio. Der sker ikke noget i Husum, her er kun en Brugs. Der sker intet på det stykke mellem Brønshøj og Husum, dødt i alle 48 år. 14 Christian Kirkeby: Topografisk kortregistrering af Brønshøj i 2005.

15-18 Christian Kirkeby: Grundejerforeninger og vejlaug i området. Brønshøj Kvarter, Brønshøj Bydel.

19-21 Topografisk kortregistrering af Husum i 2005. Grundejerforeninger og vejlaug, større etagebyggerier, haveforeninger, skoler, folkekirker.

22 Brønshøj Museum: Kurvemagere i Brønshøj. Den ene Frederikssundsvej 158, den anden

på Brønshøjholms Allé 7.

23 Arrangementer i Lokalhistorisk Selskab.

24 Kalender. Bestyrelsen.

 

Nr. 62 februar 2006  22.00

1 Hjortekid fra Biologisk Samling i Brønshøj, foto.

2 Nyt fra redaktionen. Jens Peter Gjaldbæk har været redaktør af bladet i mange år,

Han ønsker at træde tilbage. TVP overtager.

3-4 Asger Fog: Biologisk Samling - en nekrolog. Biologisk Samling er et skab på Brønshøj Museum med nogle udstoppede dyr og apparater til undervisningsbrug, som er blevet nedlagt. Asger Fog medarbejder ved samlingen 1946-91.

5-7 Svend Olsen: Husum Sygekasse. Husum Sygekasse havde indtil 1959 til huse på Nørrebrogade og Anny Rasmussen fortæller om sin tid derefter som ansat i Husum Sygekasse.

7 Herbert Nielsen: Møllekroen. Om Husum Møllekro med foto.

8-10 Henry og Herbert Nielsen: Leg på volden. Om deres drengetid i Husum og leg på volden samt oplevelser under besættelsen.

10 Svend Olsen (optaget af): Vaskeriet "Ventegodt", m foto. Om vaskeriet på Brønshøjholms Alle 45.

11 Svend Olsen: Brønshøjgaards Haveby. Foreningen Aktieselskabet Brønshøjgaards Udstykning blev stiftet i 1924 og var bindeledet mellem ejere og de parceller der hører under Brønshøjgaards Haveby. (det er vel Brønshøjholm?)

12 Svend Olsen: Brønshøjholm. Brønshøjholm Alle var den officielle kørevej til Brønshøjholm og på denne vej lå Frederiksberg Isværk.

12-14 Thomas Viggo Pedersen: A/S Enigheden. Om Kjøbenhavns Mejeriforsyning, som senere blev til det koorporative mejeri A/S Enigheden lå ved Lersøen, indtil det flyttede til Lygten i 1906.

14 Besøg i Arbejdermuseet, 4. febr. 2006. Om et besøg som Lokalhistorisk Selskab aflagde den 4. februar på Arbejdermuseet.

15 Indkaldelse til generalforsamling i Lokalhistorisk Selskab den 21.  februar 2006.

16 Oplysninger om bestyrelsen.

 

Nr. 63 april 2006.

1 Lygten station 100 år, foto af plakat.

2 Indholdsfortegnelse

3-5 Grøndal, et kvarter i Brønshøj. Topografisk kortlægning 2005. Grundejerforeninger, vejlaug, etagebyggerier og kirker.

6-12 Svend Olsen: ”Bellahøj” – fra lystgård til restaurant. Om gården Bellahøj på bakken Bellahøj, som er opkaldt efter en person af samme navn, og om livet på denne gård. Om slægten Lütken, detaljeret. Familjebesøg på Bellahøj 1922. Bellahøj i dag. Restaurant og restauratør Jens Peter Jacobsen. Mindesten over Bella Henriques, opsat ved Ladegårdsåen, uden inskription.                                                                                                                                                   

13 100 års jubilæum i Lygten Station. Program for fejringen 19. April 2006.

13-14 Miljøfestival i Lersøparken. Program for Naturen i Byen og hvordan vi bruger den 20. maj 2006 .

14 Nord-Vest festival. Afholdes 10. Juni 2006.

15-19 Referat af generalforsamling i Lokalhistorisk Selskab den 21. Februar i Pilegården.

Om det nye Lokalhistorisk Arkiv Bispebjerg. Lokalhistorisk Arkiv Brønshøj Husum befinder sig fortsat på Husum Bibliotek. Thomas Viggo Pedersen har overtaget redaktør jobbet. Jens Peter Gjaldbæk har været redaktør fra 2003 i alt 10 numre af baldet. Afholdt 5 bestyrelsesmøder.

20 Bestyrelsen: Jens Peter Gjaldbæk, Poul Lindebjerg Jensen, Bo Öhrström (kasserer), John Hedelund(sekretær). Christian Kirkeby, Kaare Vissing Andersen.

 

Nr. 64 august 2006

1 Maleri af Folmer Bendtsen: Fra Alexandravej, 1947

2 Indholdfortegnelse

3-7 Jan Eskildsen: Basarbygningernes gyldne tid.  Skribenten fortæller om sin opvækst i Brønshøj, om skoletiden på Bellahøj skole og om forskellige butikker i området. Oplevelser fra 1951-69. Calberg, Reinbacher Radio, Brønshøj kirke o.m.a.

7-13 Svend Ove Olsen: Arent Berntzen og teglværket i Brønshøj.  Arent Berntzen havde i 1600-tallet en gård i Brønshøj og begyndte produktionen på et teglværk samme sted.

13 Frode Jacobsens Plads. Ved Vanløse Station, navngivet 2004.

14-17 Niels Juel Wamberg: Om Brønshøj sogns opdeling. Udarbejdet af pastor Wamberg i 1925, om de forskellige kirker, Vanløse kirke, Grøndalskirken, Husum kirke, Grundtvigskirken. Om Brønshøj nye menighedshus, indvies 1927. NJW (1873-1944). 

18 Gæt en lokalitet, Uttersløv d. 29. juni 1882. Maleri. .

19 Historiske notater nr. 26 og 27.  Omtale af de to udgivelser.

 20 Lokalhistorisk arkiv, Bispebjerg-Nordvest. Om det nye arkiv i Karens Hus, m foto. 

 21-23 Prisliste til Historisk notater fra 21. juni 2006. [første gang]

24 Arrangementer i Lokalhistorisk Selskab. - Bestyrelsen.

 

Nr. 65 oktober 2006

1 Klippeark med brandvæsen, Alfred Jacobsens Forlag.

2 Indholdsfortegnelse. 

3-8 Svend Olsen: Hans fra Utterslev og Tomsgårdsvejs brandstation. Hans er født 1901, boede i Utterslev ved gadekæret. Om brandstationen på Tomsgårdsvej og brandvæsen. Brandmændene havde øgenavne. Brandstationen indviet 1907. 

 9-11 Christian Kirkeby: Lokalhistorisk arkiv: Bispebjerg-Nordvest.  Om det det lokalhistoriske arkiv i Karens hus på Bispebjerg bakke. Forespørgsler og kvartervandringer.

11 Thomas Viggo Pedersen: Christian Kirkeby: Emdrup og oppe på bjerget.  Om ny bogudgivelse. 

12 Thomas Viggo Pedersen: Frode Jakobsen. (omtalt i sidste nummer) Om Frode Jakobsen og om Frode Jakobsens Plads i Vanløse.

13-14 Thomas Viggo Pedersen: Handelsgartneriet i Emdruphøj. Om gartneriet Emdruphøj som først i 1900-tallet lå i Emdrup og om handelsgartneren Jeppe Sørensen.

15 Om besøg på Medicinsk Museion d 28 jan. 2007. 

16 Kalender . - Bestyrelsen.

 

Nr. 66 januar 2007

1 Pilegården, udsnit af tegning af Franz Sedivy

2 Indhold

3-6 Kaare Vissing Andersen om Lars Cramer-Petersen: Danmarks skæbnetime – en beretning om svenskekrigene 1657-60. Omtale af nyudgivet bog.

7-10 Svend Olsen (udskrift): Radiointerview af Svend Olsen, sendt første gang 18. april 1994

ved Karin Hegelund, DR. NB. Svend Olsens uddannelse. Om gadekærets genetablering efter opfyldning og asfaltering i 1960.

11 Poul Lindebjerg: Succes i julemåneden. Julestue i Karens Hus med meget stor sukces og salg af bøger for 1600 kroner.

11 Tomsgårdens Brandstations indvielse, en korrektion. 100 års jubilæet il blive fejret 1. juli 2007.

12-13 En Sørgesang i Anledning af de fem Børn i Brønshøj Sogn, som druknede paa Isen Nytaarsdag den 1ste Januar 1865. Sang digtet af Andreas Peder Rødovre.

14-17 Thomas Viggo Pedersen: Runde huse. Om at huse som regel er firkantede, men alligevel somme tider er bygget til at være runde. Vandtårnet, Tinghøj, Bjernede kirke. Planetariet, 

17-18 Christian Kirkeby og Poul Lindebjerg Jensen: Hvad er lokalhistorie? – Knud Pranges foredrag. Om et møde d 15. nov. 2006 i Pilegården, debat og fremlæggelse. 

19-22 Københavns Befæstning – en attraktion i verdensklasse.

Et investeringsprogram på flere hundrede millioner kroner skal gøre Københavns befæstning til en turistattraktion. Om revitalisering af Vestvolden gennem de kommende år.

23 Indkaldelse til generalforsamling i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev den 20. februar.

24 Kalender. - Bestyrelsen. 

 

Nr. 67 april 2007

1 Sporvognskonduktør Szybrowsky's hus i Utterslev med storkerede, 1910. Tegning.

NB. Tegnet af Janus Laurentius Ridter (1854-1921).

2 Indhold

3 Slotsherrrens Bro, digt af Viggo Stuckenberg.

4-5 Poul Lindebjerg: En skole i Nordvest: Grøndalsvængets skole. Grøndalsvængets skole fra 1924 er en nyklassicistisk bygning i Nordvest i et område, som frem til 1915 stadig overvejende var landbrugsareal.

 6 Christian Kirkeby: Maleren Folmer Bentsen 100 år (1907-1993). Udstilling af Folmer Bentsens værker i Gjethuset i Frederiksværk i april måned.

7 Gavlen et digt af Carlo Merolli, 2007

8-10 Christian Kirkeby: Lokalhistoriske foreninger og arkiver i København. Deres områder og grænsedragninger. 

11-15 Referat af generalforsamling i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev den 20. februar. Tilstede: 14 personer. Karens hus et dejligt lokale. Fortsat arkiv på Husum Bibliotek. Svend Olsens trækker sig fra suppleantposten. Udstyr haves, men frivillig arbejdskraft savnes tuil registrering.

16-17 Årsregnskab 2006.

18 Thomas Viggo Pedersen: 27 sekunder – rundvisning på Medicinsk Museion i januar 2006.

19 Elisabeth Mørch (1836-1911): Kunstige tænder.

20 Kalender. - Bestyrelsen.

 

Nr. 68 september 2007

1 Frise fra Bellahøj-skolen, tegning af Jensenius.

2 Nyt fra redaktionen. Opfordring fra redaktøren til at levere stof til bladet.

3-4 Pogram for Befæstningsdagen søndag den 30. september 2007. Artillerimagasinet på Vestvolden, Fredskrudtmagasinet ved Knud Anchersvej og en cykeltur langs Vestvolden.

 5-6 Thomas Viggo Pedersen: Danmarkshistorien i Bellahøj Skole. Om den historiske frise, der blev opsat 1944. Kunstneren var Viggo Guttorm-Petersen. Digt af Ærbødigst. 

7-9 Thomas Viggo Pedersen: Josephine og Hedevig – to stærke damer. Om Lovise Josephine Schneider og Hedevig Christine Jørgensen som har givet navn til børne-institutioner på Bispebjerg.

9-11 Thomas Viggo Pedersen: Holberg-navne på Bispebjerg. Om vejnavne på nordsiden af Bispebjerg bakke. Tegning af Jensenius. Digt af Ærbødigst om vejnavnet Jeronimus Allé. 

12 Kalender. - Bestyrelsen.

 

Nr. 69 november 2007

1 Overløbsristen ved voldgraven, foto.

2 Nyt fra redaktionen. Den bedste julegaveide er et medlemskab af Lokalhistorisk Selskab. 

3-4 Anne Brix Christiansen: Lokalrådet – snart lokalhistorie. Til december har Lokalrådet Brønshøj-Husum-Tingbjerg 40 års jubilæum.

5-6 Pia Junø: Luftige boliger til arbejdere. Om byggeforeningshusene Bakkehusene fra 1920’erne ved Sallingvej som blev bygget til arbejdere, men hvor funktionærer endte med at flytte ind.

7-9 Poul Lindebjerg: En skole i Nordvest – Frederikssundsvejens skole. Om Frederikssundsvejens skole i bygningen fra 1904, og som i begyndelsen hed Skolen på Utterslev Mark. Udvidet 1933-35.

10-11 Svend Olsen: Vestvolden forsyner mosen med vand. Vandet fra Vestvolden løber ind i mosen samt om Sluseværket, Søborghusrenden, Det grønne renseanlæg, Mågeøen, Teglholm og Brønshøjholm.

11-12 Christian Kirkeby: Folmer Bendtsen, 1901-1993, maleren fra Nordvest. Om maleren Folmer Bendtsen i forbindelse med en udstilling af malerens værker ved Rundetårn i oktober og november.

13 Palle Huld: Bellahøj Friluftsteater. Om de første forestillinger og Palle Hulds egen tid, fra hans erindringer.

13-14 Christian Kirkeby: Lindhøj, den Gule Gård. Beliggende på Skoleholdervej 32 har sin oprindelse fra landsbyens Utterslevs start og kan spores tilbage til 1200-1300-tallet.

14-17 Per Pryd: En bøf i Brønshøj – og en lille kone med fjorten børn. Om en tur med sporvognen i begyndelsen af 1900-tallet, fra Politiken 12.12.1912, af Andreas Vinding. 

18 Annemette Risager: Kunstforevisning på Panum Instituttet. Om en rundvisning, der fandt sted den 27. sept. 2007. 

 19 Annemette Risager: Folmer Bendtsen-udstilling. D. 23. oktober arrangeret rundvisning til Folmer Bendtsen udstillingen ved Rundetårn.

20 Kalender. - Bestyrelsen. 

 

Nr. 70 januar 2008

1 Villa fra Nygaardsvej i Brønshøj, 1913. Tegning af hus med grundplan. .

2 Omtale af forsidebilledet. - Indholdsfortegnelse.

3-10 Christian Kirkeby: Bydelskvarteret Grøndal. Gennemgang af lokalområdet  Grøndal tilbage fra 1700-tallets bøndergårde, med området omkring Godthåbsvej i 1900-tallet og Bellahøjmarken. Frederiksgården. Kirker og skoler. Brønsparken og andre bebyggelser. Bellahøjmarken. Kilder.

11-19 Svend Olsen: En introduktion til Utterslevs lokalhistorie. Fortalt af Kaj Trasborg i 1984. Bagerforretninger. Tusindkunstneren Karl Chr. Nielsen. Familjen Trasborg Horsebakken 12. Skolen i Utterslev. Jægerkroen, opf. 1907. Thranes hus. Karl Thrane. Fyrtårnet. Brønshøjholm. 

19 Indkaldelse til generalforsamling i Lokalhistorisk Selskab 19.februar 2008

20 Kalender. - Bestyrelsen.

 

Nr. 71 marts 2008

1 Tingbjerg Kirke, foto.

2 Indhold. Nyt fra redaktionen. Om trykfejl og fejl. Christian Kirkebys artikel om den gule gård, genoptrykt.

3-4 Christian Kirkeby: Den gule gård, Lindhøj. Historien om Den gule Gård på Skoleholdervej 32 samt om kommunens lokalplan for stedet. Trykt i nr 69.

 4-9 Thomas Viggo Pedersen: Bydelens kirker – to jubilæer. En gennemgang af områdets kirker i Brønshøj, Husum, Nordvest og andre steder som Rødovre og Vanløse. Rødovre kirke, Vanløse kirke, Skt Stefans kirke, Kapernaumskirken osv.

10-11 Thomas Viggo Pedersen: - Og et krematorie-jubilæum på Bispebjerg, side 10-11.

Om ligbrænding i 1800 og 1900-tallet og krematoriet på Bispebjerg, hvortil der i 2002 blev bygget endnu et krematorie.

12-17 Referat af generalforsamlingen i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev.

Lars Cramer Petersen er gået af som museumsinspektør ved Brønshøj Museum. Brønshøj får ligesom de andre bydele et lokaludvalg. Christian Kirkeby skriver om Folmer Bentdsen. Astrid Theisens erindringer udgives. Brønshøj Museums Billedarki overføres til Bymuseet. Vi mangler fortsat den nødvendige arbejdskraft.

 

18-19 Årsregnskab for Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev, side 18-19.

20 Kalender. - Bestyrelsen (genvalgt).

 

 

Nr. 72 august 2008

1 Frederikshøj fylder 100 år, foto.

2 Indholdsfortegnelse. - Nyt fra redaktionen.

3-6 Poul Lindebjerg Jensen: Med ranselen på ryggen... gæstehjemmet på Nattergalevej.

Gæstehjemmet på Nattegalevej fra 1932-66, hvor omrejsende håndværkere boede samt om fagforeningernes andel heri.

6-7 Christian Kirkeby: Lokalhistorisk Selskab på Utterslev Skole. Temauge på skolerne med foredrag om lokalhistorie.

 7-18 Christian Kirkeby: Noget om Frederikshøj – og meget om området. Områdets oprindelse, om gårdene i Grøndalen, Frederiksgård, Grysgård, Fodresgård, Bakkegård. Frederiksgårds historie, m foto, Frederiksgårds skole. Husvoldebarakker. Rækkehuse. Færgen, Grøndalsteatret. Katrinedal skole, Grøndalsvænget skole, Rødkilde skole. Hegnshusene. Dyrskuepladsen Grøndalsidentiteten.

19 Thomas Viggo Pedersen: I digt der megen klogskab bor – Sille Beyer fra Frederiksgård. Om A. F. Beyer og Sille Henrikke Christine Beyer i 1800-tallet på Frederiksgård. Digt og lille evntyr af Sille Beyer.

21 Lange save og faldende træer. Udflugt til Vestvolden på Befæstningens dag søndag d. 28. sept kl. 13-16.

22 Udgivelser fra Lokalhistorisk Selskab.

23 Kalender og arrangementer. 

24 Bestyrelsen. 

 

 

 

Nr. 73 november 2008

1 Grundtvigskirken, 1927, foto.

2 Indholdsfortegnelse. - Nyt fra redaktionen.

3-7 Frederik Bøgeskov: Små notitser og fortællinger om Grundtvigskirken, som jeg har læst og oplevet. Grundtvigskirkens tårn fra 1927 og området omkring med Bispebjerg frem til den store kirkebygnings indvielse i 1940.

8-11 Christian Kirkeby: Beretning om Befæstningsdagen 2008 på Husumvolden.

Arrangementet Lange save, faldende træer og indeholdt også en historisk tur på Vestvolden i Husum.

14 Vagn Hansen: Min korte læretid i 1923-24. Om Vagn Hansens kontorlærlinge tid hos Edward Jacobsen.

15-16 Christian Kirkeby: Golden Days i Nordvest. Med Nordvest som emne arrangementer i Golden Days i forbindelse med  Bygningskultur Danmark og en cykeltur i bydelen.

19 Udgivelser fra Lokalhistorisk Selskab. - Arrangementer.

20 Bestyrelsen.

 

 

Nr. 74 januar 2009

1 Fastelavn er mit navn, tegning fra Ill. Tidende 1860. 

2 Indholdsfortegnelse. - Nyt fra redaktionen.

3-16 Svend Olsen: Fragmenter fra Husum og  Husumgaards historie. Om Husumgaard i middelalderen samt 1500-1900-tallet, hvor der refereres fra optegnelser om personer med tilknytning til stedet.  Hans Schack. Eleonore Christine. Else Parsberg. Husumgård nedbrydes 1738.

Severin Sterm om Husum i 1824.

17 Viggo Bertram: Fastelavnsfest i Emdrup i 1700-tallet. Fra Viggo Bertrams Ny Ryvang i Emdrup med digt af Christian Lassen Tychonius. 

18 Valdemar Møller: Fastelavnsfest i Brønshøj i 1800-tallet. Fra Valdemar Møller: Brønshøj By gennem 200 Aar, om en fastelavnsfest med vin, kager og cigarer.

19 Brønshøjbilleder udstilles på Rønnebæksholm. Maleren og grafikeren Alfred Immanuel Jensen udstiller på Rønnebæksholm.

20 Erik Fisker: Ny historisk bog om livet i Brønshøj. 'Min barndom i Brønshøj' vd Astrid Theisen. 

21 Bog om maleren Folmer Bendtsen udkommet. 

22 Arrangementer i Lokalhistorisk Selskab.

23 Indkaldelse til generalforsamling d. 24. februar 2009.

24 Bestyrelsen.

 

Nr. 75 marts 2009 

1 Søborghusrenden, foto. 

2 Indholdsfortegnelse. - Nyt fra redaktionen. 

7-9 Christian Kirkeby: Husumvolden og ændring i mosen udløb, samt om Lygteåen. Om Vestvolden i Rødovre og Husum. 

10 Lektørudtalelse om Christian Kirkeby: "Folmer Bendtsen: en maler i Nordvest"

11-13 Spørge-Jørgen'et. Spørgsmål og svar om lokale anliggender. 

14-19 Referat af generalforsamling i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev. 

20-22 Årsregnskab for Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev 2008.

23 Arrangementer i Lokalhistorisk Selskab.

24 Bestyrelsen.

 

Nr. 76 august 2009 

1 De tre kobbertårne på Brønshøj Torv, foto. 

2 Indholdsfortegnelse. - Nyt fra redaktionen. Om kunstneren Alfred I. Jensen (1917-2006), der boede på Astrupvej.  

3-14 Alfred I. Jensen: Årets tolv måneder i Brønshøj. Tekster af Jytte Aa Møller, kunstnerens datter.

Grafiske tryk bragt i Politikens Søndagstillæg 1954/55.  

15-16 Kaare Vissing omtale af Kjeld Hillingsø: "Broderstrid" - en militærhistorikers syn på Svenske-krigene 1657-60.

17-18 Kaare Vissing: Ny bog om Martin A. Hansen af Ole Juul, forlaget Anis.  

19 Svare-Jørgen'et. Om minervalvandsfabrikken 'Helge' og en oldefar,der boede på H C Jensensvej. - Hvor lå Mosekroen?

20-21 Christian Kirkeby: Da Emdrup ikke blev oversvømmet. Oversvømmelsesområdet i Emdrup i Kjøbenhavns Landbefæstning. Om en kommende cykeltur langs den tidligere Kjøbenhavns Landbefæstning med de omkringliggende områder. 

22 Kaare Vissing: Vores venskabsforening kommer på besøg.  Lokalhistorisk Forening for Slangerup Egnen kommer på besøg hos Lokalhistorisk Selskab d. 18. okt til fælles inspiration. 

23 Arrangementer

24 Bestyrelsen. Anne-Lise Crety, suppleant.  

 

Nr. 77 oktober 2009 

1 Det nye Bellahøj Svømmebad, foto

2 Indholdsfortegnelse. Nyt fra redaktionen. Nord-Vest Avisen begyndte at udkomme samme år som Bellahøj Friluftsbad blev indviet.

3-4 Poul Lindebjerg: Dengang som nu – man bad om et bad. Om Bellahøj Svømmebadet indviet 1960 og det nye Bellahøj Svømmestadion indviet 10. aug. 2009.

5 Christian Kirkeby: Karens hus. I 1913 ved Bispebjerg Hospitals indvielse var det en kiosk. I 1936 både kiosk og blomsterforretning. I dag hjemsted for Lokalhistorisk Arkiv Bispebjerg-Nordvest og Agendaforeningen.

6-7 Kaare Vissing: Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde. Rapport fra DLF-mødet, der blev afholdt 24.-26. april i Vejle med foredrag fra forskellige personer bl.a. fra museer. 

8-15 Christian Kirkeby: Husum – den ældste landsby i det oprindelige Brønshøj sogn. Husum landsby stammer fra år 0 og er dermed den ældste landsby i området. Om bebyggelsen med villaer. Husumvolden 1888-93. Utterslev Mose. Husum kirke 1928. Husumvold kirke 1960. Humlevænget og Glusmøparken. Voldparken. Husum landsbys endeligt i 1989 med FSB's Husumgård. Kilder.

16 Huses navne. Skriv til redaktionen med forslag.

16-21 Thomas Viggo Pedersen: Barnets århundrede, side 16-21. Om opfattelsen i begyndelsen af 1900-tallet af at dette århundrede skulle være barnets århundrede med mange fotografier af udsmykning. 

 22 Kaare Vissing: Vores venskabsforening kommer på besøg. Lokalhistorisk Forening for Slangerup Egnen kommer på besøg d. 18. okt. 2009.

23 Arrangementer

24 Bestyrelse.

 

Nr. 78 november 2009 

1 Gruppe foran Carlstad-monumentet på Brønshøj Torv, foto

2 Indhold. - Nyt fra redaktionen. Dette er et ekstra nummer af Bladet.

3-4 Dit København – den gode historie. Den gode historie er et samarbejde mellem københavnske lokalarkiver og Københavns Stadsarkiv, hvor alle i bydelene opfordres til at komme med deres historie.

5-9 Kaare Vissing Andersen: Besøg af vennerne fra Lokalhistorisk Forening for Slangerup Egnen. 

Møde d. 18. oktober med Forening for Slangerup Egnen. Foredrag om Thomas Kingo. Karsten Woll fremviste Brønshøj Kirke.

10-11 Poul Lindebjerg: 4 kroner og 10 øre blev til et hus med 18 lejligheder.

Om 'Skuespillerforeningen af 1879’s hus' på Bispebjerg. Indviet 8. sept. 1927. Arkitekt F C Harboe, 18 små og større lejligheder.

12-13 Thomas Kingo: Noas ark er landet efter Syndfloden. Digt.

14-22 Thomas Viggo Pedersen: Mørkets gerninger ved Lersøen. Om de første danske baptister, der blev døbt i Lersøen 27. oktober 1939. Foregangsmænd Julius Købner (1806-1884) og J G Onken (1800-1884). Badende statuer, Kai Nielsen. Sikker Hansen. Mand og pige, 1934 fra Genforeningspladsen. Poul Søndergård: Knud Rasmussen, 1963. Generalstabskort 1854, Rør- eller Lersøen har været en stor sø.

23 Arrangementer. 

24 Bestyrelsen.

 

Nr. 79 februar 2010

1 Skulpturkollage, foto (se side 16)

2 Indhold. - Nyt fra redaktionen. Ord stavet bagfra. Om bladets artikler.  

3-4 Kjeld Geertsen: Noget om Dahl-Jensens Krakelé-porcelæn. Referat af foredrag ved Kaare Vissing i januar om Dahl-Jensens Porcelænsfabrik i Husum, samt om Bolette Bramsens bog om fabrikken der eksisterede i perioden 1925-1985. 

5-7 Anne-Lise Crety: Vintertanker i Husum. Om snerydning, vejtræer og de midtsjællandske vejnavne som Solrødvej og Tølløsevej.

7-10 Kaare Vissing: Historisk dag i Brønshøj Kirke. Biskop Peter Skov-Jakobsen ordinerer Rikke Vedel Hansen d. 11. jan. 2010. 

11 Thomas Viggo Pedersen: I H S. Hvad betyder det? In hoc signo, eller Jesus.

12-15 Spørge Jørgen’et. Om der findes der litteratur om barakkerne i Utterslev. Historisk Notat nr 8, citate herfra. - Om adressen 'Parkly' nr. 12 Utterslevhøj Villaby. Svar ved Christian Kikeby.

16 Thomas Viggo Pedersen: Yngling til hest. Om V Bissens statue fra 1885, der i 1965 blev opsat på Rødkilde Plads. Billedet på forsiden er fra denne rytterstatue.

17 Arrangementer.

18 Forslag til etablering af en arrangementsstøttegruppe i LHS. Anne Brix Christiansen stiller forslag om etablering af en gruppe, som giver medlemmerne indflydelse på selskabets arrangementer. 

19 Indkaldelse til generalforsamling i Lokalhistorisk Selskab den 24. februar 2010.

20 Bestyrelse.

 

Nr. 80 april 2010

1 Opfyldning af Københavns havn ved Knippelsbro/Holmens kirke, tegning. 

2 Indhold. - Nyt fra redaktionen. Svend Ole Nielsens Historisk Notat om Fæstere under kronen i 1600-tallet.

3-5 Hus fra Københavns Nordvest-kvarter til den Gamle By. Huset på hjørnet af Provstevej og Thorasvej er forsigtigt blevet skilt ad og sendt til Den Gamle By i Århus.

6-9 Thomas Viggo Pedersen om Svend Ole Nielsens udgivelse 'Fæstere under kronen i 1600-tallets Brønshøj sogn'. Hitorisk Notat nr. 29. Livet på landet i Brønshøj sogn i første del af 1600-tallet og omtale af fæstebønder. Resens kort over vandløb og vandledninger omkring København fra 1705 med forklaringer på side 9.

10 Anne Brix Christiansen: Hvor skal vi hen - du??, side 10. Forslag som blev vedtaget på generalforsamlingen, og efterspørgsel om nogle vil være medlem af en gruppe om arrangementer i Lokalhistorisk Selskab.

11-18 Referat af generalforsamling i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev den 24. februar 2010, afholdt i Pilegården. Tak til Thomas Viggo Pedersen for sit arbejde med bladet. Tak til Bo Öhrström som webmaster. Årets aktiviteter, 8 stk. Lokalhistorisk arkiv i Karens hus, Bispebjerg. Lokalhistorisk arkiv Brønshøj-Husum er fortsat på loftet på Husum Bibliotek. Ansøgning afsendt om at leje lokaler i Brønshøj Museum. Bestyrelsen genvalgt.

19-20 Årsregnskab for 2009. Medlemstal 1997-2010. P.t. 126 enkeltpersoner, 13 familjer, 12 foreninger, 9 kontingentfri.

21 Budget 2010 for Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev.

22-23 Thomas Viggo Pedersen: Hvad hedder huset? Liste over huse i lokalområdet, der har et navn.

23 Arrangementer i Lokalhistorisk Selskab. 

24 Bestyrelsen.

 

Nr. 81 september 2010

1"Slottet" på Horsebakken 19, tegning

2 Indhold. - Nyt fra redaktionen.

3-5 Spørgsmål til selskabet. Grethe Bille om billedmateriale vedr. Utterslev Torv. Svar fra Christian Kirkeby.

5-12 Grethe Bille: Erindringer fra Utterslev i årene fra 1941 til 1957. Født på Utterslev Torv 18.Tegning af Utterslev Torv og vejene dertil, gennemgang af butikker, den gule gård, Ny Kro, Fyrtårnet, Martin A Hansen.

13-15 Spørgsmål fra Lise Pedersen om 'Slottet' på Utterslev Torv. Christian Kirkeby svarer. Historisk Notat nr.8. Om Vestvolden, som kaldes 'Fortet', bygget 1888-94, foto af Estrup og volden.

16-17 Kaare Vising omtaler 'Bogen om Grøndal' af Lars Cramer Petersen, 126 s Forlaget Underskoven. 199 kr.

18-20 Københavns Befæstningsdag holdes i år for 10. gang. 26. september. Om befæstningens historie og program for befæstningsdagen i vort område.

21-22 Kaare Vissing referat fra Årsmøde i DLF, Dansk Lokalhistorisk Forening, Hornstrup Centret i Vejle. Med fotos.

23 Arrangementer.

24 Bestyrelsen. Jens Peter Gjaldbæk, formand. Poul Lindebjerg Jensen, næstformand. Bo Öhrström, kasserer. Christian Kirkeby, Kaare Vissing Andersen og Anne Brix Christiansen. Anne-Lise Crety, suppelant. Thomas Viggo Pedersen, suppleant og redaktør af Nyt fra Lokalhistorien.

 

Nr. 82 november 2010

1 Gravsten over russisk soldat, foto.

2 Indhold. - Ny e-mail service til Selskabets medlemmer. Send din mail adresse, hvis du vil modtage nyhedesbreve om arrangementer.

3-7 Uffe Drost: Russiske begravelser på Bispebjerg Kirkegård. Omkring 7000 russiske krigsfanger i Danmark i 1945. I 1989 blev frigivet lister over 193 sovjetborgere, som ligger begravet i Danmark.

8-15 Grethe Bille: Altid frejdig når du går. Erindringer fra 1950'ernes Utterslev, Bellahøj skole, Oluf Egerod, Bella Bio, Reinbacher. Danseskole Ejnar Hansen. Realklassen 1957, Bellahøj skole, klassebillede.

16-18 Spørgehjørnet. Om Bispebjerg Mølle, hvor lå den. Henvisning til Historisk Notat nr. 23. Hvorfor hedder det Glasvej? Svar fra Christian Kirkeby.

18 Stormløbet på København febr. 1659. Foredrag i Pilegården d 18. jan. 2011.

19 Arrangementer.

20 Bestyrelsen.

 

Nr. 83 februar 2011

1 Anders Bundgaard: Gefion, springvand på Bispebjerg Hospital, foto

2 Indhold. - Nyt fra redaktionen. I dette blad er der flere fortsættelser, russergrave, Utterslev erindringer.

3-4 Bjørn Westerbeck Dahl: Lille Gefion – en skulptur på vandring. Om Anders Bundgaards mindre udgave af den berømte Gefion-springvand på Esplanaden. Dens tilblivelse og historie.

5-13 Christian Kirkeby: Reaktioner på Grethe Billes erindringer. Uddybende om Utterslev Torvs butikker. Registrant over Utterslev Torvs butikker 1950-1965 og 1998 ved John Nellemark.

14-15 Uffe Drost: Russiske grave ved 2. verdenskrigs slutning. Fortsættelse af artikel i Nr. 82.

16 Poul Lindebjerg: Københavnske Kvinders Kaffevogne. Rundtur på Bispebjerg Kirkegård og stiftere af interessante organisationer: K K K, stiftet 1907. I.O.G.T. og Blaa Baand, B.B.

17 Spørgehjørnet. Om Gartner Palmkvist på Slotsherrensvej.

18-22 Christian Kirkeby og Poul Lindebjerg: Kvartervanrdring 1. Udspecificeret vandring fra Karens Hus over Grundtvigskirken, Utterslev, Emdrup m.v.

22 Arrangementer.

23 Indkaldelse til Generalforsamling d. 1 marts 2011.

24 Bestyrelsen.

‚Äč

Nr. 84 april 2011

1 Café Bondestuen, maleri 1942 af Axel Nielsen

2 Indhold - Nyt fra redaktionen. Nutiden er mere levende, når man kender fortiden.

3 John Schiøler Nielsen: Bondestuen. Café Bondestuen på hjørnet af Blytækkervej og Frederiksborgvej er blevet revet ned trods det at den var bevaringsværdig. Opført 1887, huset Estrups gendarmer, cafe siden 1907.

4-10 Spørgehjørnet. Christian Kirkeby besvarer spørgsmål om Café Bondestuen, damefrisørsalon på Astrupvej, kvarterløft Nordvest, Svanevej og Provstevej.

11-19 Referat af Generalforsamling afholdt i Pilegården d. 1. marts 2011. Bog om Martin A Hansen ved Kaare Vissing udsat, tak for Thomas Viggo Pedersen for hans arbejde som redaktør, og tak til Bo Öhrström for hans arbejde som webmaster. Årets arrangementer. Lokalhistorisk arkiv Bispebjerg-Nordvest er fraflyttet Karens Hus og over til Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35. Man fik tilbudt et stort lokale, men endte med et lille lokale uden vinduer midt i bygningen. Møder kan afholdes i Kulturhuset. Lokalhistorisk arkiv, Brønshøj-Husum beror fortsat på Husum Bibliotek. Der er en lille vækst i vores arkivalier, selv om denne aktivitet nærmest ligger i dvale. Brønshøj Museum lukkede 2007. Man er ikke imponeret over aktiviteterne i Rytterskolen gennem de sidste 4 år. 16-17 Årsregnskab for 2010. 17 Medlemstal.

19 Arrangementer

20 Bestyrelsen.

 

Nr. 85 september 2011

1 Brønshøj kirke, akvarel af Johs. Viggo Pedersen 1941

2 Indhold. - E-mail service til medlemmer. Send in mail og vi orienterer om arrangementer.

3-7 Mogens Bille: Utterslev skole og Brønshøj skole i midten af 50'erne. Barndomshjem Hyrdeledet 6 ved Horsebakken. Begyndte i Utterslev skole august 1954, oplevelser fra skolen. Boede i Brønshøj til 1957, hvor familjen flyttede til Ballerup.

7 Kaare Vissing anmelder "Stormen på København 1659" af Sebastian-Olden Jørgensen. Foredrag i Københavns Museum febr. 2009. Bogen 172 sider, 2011, Museum Tusculanums Forlag.

10-12 Edel Juelsholt: Biblioteket på Vibevej. Biblioteket blev oprettet januar 1925, Vibevej 52, lukkede i 1973 og bogbestanden overflyttet til Tingbjerg Bibliotek.

12-17Spørgehjørne. Christian Kirkeby svarer om Utterslev Torv, - langt spørgsmål med mange data. Hvilke sogne dækker Lokalhistorisk selskab? Svar med landkort. Har I et foto af butikkerne under Nørrebro højbane? Desværre ikke, henvisning til Bymuseet.

18 Thomas Viggo Pedersen: Drama i Emdrup. I årene 1911-17 blev der produceret en række stumfilm i haven ved Emdrupborg, af Filmfabrikken Skandinavien.

19 Arrangementer.

20 Bestyrelsen.

 

Nr 86 december 2011

1 Erik Ejegod, statue af Erik Salamon, 1995

2. Indhold. - Nyt fra redaktionen.  

3-4 Sune Hundebøll: Mejeriarbejdernes Mindtavle. Mejeriet Enigheden, Lygten blev stiftet 1897 og ved jubilæet i 1947 blev opsat en mindetavle med ord af Oskar Hansen. Tavlen sidder stadig på bygningen. Enigheden lukkede i januar 1996.

5 Oskar Hansen: En Vise om de tre Musikanter, 1939. Alle 8 vers citeret.

6-8 Mogens Bille: Brønshøj Boldklub 1956. (fortsat fra sidste nummer). Børn og unge strømmede til Brønshøj Boldklub i 1950'erne, hvor klubben havde et fremragende førstehold og lå i 1. division.

8-10 Per Kirkeby omtaler bogen om Folmer Bendtsen, skrevet af hans bror Christian Kirkeby, som har bemærkninger hertil.

11-13 Thomas Viggo Pedersen: En Brønshøj-digter. Om Oskar Hansen, der skrev 'Når jeg ser et rødt flag smælde' i 1923 til et møde i Brønshøj Tivoli. Han boede Hyrdevangen 57 de sidste 15 år af sit liv.

13-16 Rita Krogh: Omvisning i Kastellet, 4.sept.2011. Oplevelser fra en udflugt med lokalhistorisk selskab.

17-20 Kaare Vissing: Slangerup kontra Brønshøj. Medlemmer af Lokalhistorisk selskab besøgte d 19.september Slangerup Lokalhistoriske arkiv. Tekst og foto.

20-22 Kaare Vissing: Den skjønneste vej i Brønshøj. Referat fra Søren Peder Sørensens foredrag i Pilegården d 26 oktober.

22 Poul Lindebjerg går af som næstformand. Af helbredsmæssige grunde, Jørgen Rose overtager hans post.

24 Bestyrelsen.

 

Nr 87 februar 2012

1 Udsigt fra Lundehuset mod Øresund, maleri

2 Indhold. - Nyt fra redaktionen. Om Pelle Jarmer, der bidrager til dette blad.

3-5 Pelle Jarmer: En Brønshøj-Digter. Kommentarer til artikel i Blad nr. 86 og egne erindringer om Oskar Hansen.

6-12  Thomas Viggo Pedersen: Tømrermester Unmack i Emdrup. Johan Vilhelm Unmack (1829-1903) stod for udtørringen af Kolindsund og Tastum sø ved Skive. En af de mest respekterede tømrermestre i landet, Vridsløse Statsfængsel, genopbygningen af Frederiksborg slot og Københavns nye Hovedbanegård 1864. Hans mesterværk er tømmerkonstruktionen på Marmorkirken. Hans søn Eli Unmarck (1875-1940) boede i Hjulmagerens gård på Emdrupvej, nuv. Lundedalsvej. Medstifter af Jens Villadsens Fabriker. Historien om Hjulmandsgården.

13-15 Historiske Notater,listepriser no. 8-29.

15 Indkaldelse til Generalforsamling tirs. 28. februar 2012 i Pilegården.

16 Bestyrelsen.

 

Nr 88 (ej udkommet)

 

Nr 89 maj 2012

1 Ole og Amalie Baun, Fordresgård & Godthåbsvej, maleri

2 Indhold. - Nyt fra redaktionen. Jørgen Rose har overtaget hvervet som formand for selskabet.

3-5 Anne Brix Christiansen: En tak til den afgående formand (Jens Peter Gjaldbæk)

6 S. K. Sørensen: Tale ved afslutning af kursus i bogsløjd, 1951 (lærer Asger Fog)

7- 10 Edith Ehlern: Fordresgården, erindringer nedskrevet i 1990. Hun kom som feriegæst hos onkel Ole Baun og faster Amalie mange somre omkring 1915, hvor Ole Baun bestyrede gården, der tilhørte Københavns Kommune. Den blev revet ned i 1922 og gav plads til det nye villakvarter og Grøndalskirken.

10 Referat af generalforsamling tirs.d 28. februar 2012 i Pilegården. Bogen om Martin A Hansen er endnu en gang udsat. Tak til Thomas Viggo Pedersen for sit arbejde som redaktør af bladet og tak til Bo Öhrström for at være webmaster. Årets aktiviteter.Lokalhistorisk arkiv, Bispebjerg-Nordvest er i Kulturhuset på Tomsgårdsvej 35. Desværre er arkivet i et meget lille lokale uden vinduer, men  Jørgen Rose har gjort et stort arbejde for at indrette og ordne. Lokalhistorisk arkiv, Brønshøj-Husum er fortsat beliggende på Husum Bibliotek. En særlig tak til Poul Lindebjerg for sit store arbejde i bestyrelsen. Formanden takker af, har været medlem af bestyrelsen siden 1993 og formand siden 1995. Anne Brix Christiansen genvalgt, Thomas Viggo Pedersen, Anne-Lise Crety og Helge Baun Sørensen valgt til bestyrelsen. Svend Ole Nielsen og Manfred Crety valgt til suppleanter.

17 Årsregnskab 2011

18 Budget 2012

19 Historie om den hovedløse høne, oplevet af Tora Grubb. - Foto af Brønshøj Torv, 1969

20 Den nye bestyrelse.

 

Nr 90 september 2012

1 Christian Kirkeby, foto

2 Indhold. Fra redaktionen. Gæt hvem der har fødselsdag. Hans navn forekommer 39 gange i bladet.

3-4 Christian Kirkeby: Bispebjerg-Nordvests trælasthandler. Der opregnes et antal trælasthandler, der har ligget i bydelen, bl.a.på hjørnet af Frederiksborgvej-Landsdommervej, hvor Høyen Supermarked er i dag. 

5-7 Christian Kirkeby: Om Lindly i Husum, fra kro til børnehave. En del af byhusene Frederikssundsvej 294-98. En tragisk ulykke i Branddammen 1911 gjorde, at der blev oprettet et asyl, Husum Asylforening, der fik til huse i Lindly. Det fungerede frem til 1943, hvor man byggede en ny børnehave. Historien om Husum landsbys endeligt, overvejelser i kommunen for og mod nedrivning. Lindly var omkring 1900 en velbesøgt café og gæstgiveri med P Madsen som indehaver.

8-10 Christian Kirkeby: Husum landsbys branddam, som forsvandt ca. 1970. Brønshøj gadekær er en dam, mens Husum gadekær var en sø med tilløb og afløb fra Gyngeåen. N Sterms kort fra 1834, hvor Gyngeåens løb kan ses. 

10-11 Christian Kirkeby: Det første etagehus i Husums forsvundne landsby i Gl. Gadelandet.

Beliggende nr 11-13, matrikel 23 af Husum. 2½ etage højt. Nedrevet 1981 i forbindelse med AAB's store byggeri i 1990'erne. Halvdelen af Husum gamle landsby blev revet ned i 1960'erne i forbindelse med det store busanlæg. I tiden op mod 1993 forsvandt de sidste dele af den gamle landsby.

12 Christian Kirkeby: Schous sæbetårn på Rentemestervej. Nedrevet 1997-98,da ISS overtog Schous fabrikker.

13-14 Christian Kirkeby: Det rejsende folk i Husum og Utterslev. De fik lov om vinteren at holde til på 'Klistermarken' på Frederikssundsvej, mens de rejste rundt med deres omrejsende tivoli om sommeren. Her traf Peter Belli sin June, familjenavne som Sambleben og Mundeling.

15-16 Spørgehjørnet. Hvad skal parken på hjørnet af Frederikssundsvej/Husumvej kaldes? Christian Kirkeby svarer, at Føtexparken er et reklamenavn, hvilket ikke accepteres. Husum Bypark kan forveksles med Husumparken. Evt. Husum Plads eller Husum Have.

17 Christian Kirkeby: Områdegrænser for Lokalhistorisk forening for Brønshøj, Husum og Utterslev. Beskrevet som en vandring. (ej kort)

18-19 Thomas Viggo Pedersen: Christian Kirkeby 70 år den 16.oktober. Portræt af en alvidende mand, der er fuld af videbegær, hukommelse og lyst til at kommunikere. Bogen om Folmer Bendtsen, 2008.

20-22 Selskabets listepriser på Historiske Notater. Illustreret med tegninger af Christian Kirkeby.

23 Møder og arrangementer.

24 Bestyrelsen.

 

Nr 91 November 2012

1 Vandtårnet i Brønshøj, maleri

2 Indhold. - Den tidligere næstformand, Bo Öhrström afløser Jørgen Rose som formand.

3-4 Poul Lindebjerg: Historien om en nøgleperson. G Nelholt havde 25 års jubilæum i 1960 med Nelholts Maskinfabrik på Ørnevej 69. Specialet var cylinderlåse, 'Nelfa'-låse og nøgler, brugt i Forsvaret, Christiansborg, Amalienborg, Risø og Niels Bohr Instituttet.  I dag drives firmaet af efterkommere.

4-6 Poul Lindebjerg: 3 væsentlige virksomheder på Vibevej. Om DIAF Vibe Mølle, der bl.a. fremstillede tabletmaskiner og tubelukkere. Kymeia A/S grundlagt 1911, der fremstillede Cuprinol og Flamol.

6-8 Poul Lindebjerg: Jernkontoret A/S. Adresse Vibevej 16, grossistvirksomhed, der leverede råvarer til jernindustrien. Grundlagt 1905. Meget stor firma fra 1930'erne med import af råjern fra England, import af forædlet stål. Hovedkontor på Nørrevold. 200 medarbejdere. I 1989 lokalplan for området Vibevej, Glentevej, Tranevej, Ørnevej.

8 Poul Lindebjerg: En skypumpe 1927. Artikel fra 'Mit Hjem' november 1927, hvor en skypumpe hærged over Bakkehusene. Træerne knækkede som tændstikker og gjorde stor skade.

9 Anne Brix Christiansen: Svend Olsen in memoriam. En af Brønshøjs store lokalhistorikere, Svend Olsen, døde i august. Umådelig aktiv med at interviewe lokale borgere og sidde dybt begravet i arkiverne på Landsarkivet og Rigsarkivet.

10 Flemming Anthony: Svend Olsen, mindeord trykt i Brønshøj-Husum Avis 28 august 2012.

11 Svend Olsen: Haabets Allé 12. Om Brønshøj Brugsforening, der lå her fra 1914-1939. En hyggelig butik med alle slags varer fra kolonialvarer til isenkram og brændsel. .

12-15 Helge Baun Sørensen: Arkitekt Lunding og Vandtårnet. Om vandtårnet på Brønshøjvej og arkitekt Lunding, der ikke er kendt, men har tegnet sporvognen fra 1930 og andre bygninger med koøjer.

16 Christian Kirkeby: En akvarel fra 1901 fra Horsebakken mod Nebbegård. Sendt fra læsere i Lemvig.

17 Severin Sterms Matrikelkort fra 1834, ill.

18 Spørgehjørnet.

19 Helge Baun Sørensen: To efterlysninger. Kender nogen til maleren C. Runge, som er mester for maleriet af Vandtårnet? En bog i arkivet med mærkelige kruseduller i. Hvad er det?

20 Jørgen Rose er holdt op som formand.

21-22 Historiske Notaters listepriser.  

23 Møder og arrangementer.

24 Bestyrelsen.

 

Nr. 92 februar 2013

1 'Skolemesteren', papirklip af Vilhelm Pedersen ca. 1855

2 Indhold. - Foromtale af genralforsamlingen. Megt morsom f-historie ved TVP.

3-6 Svend Ole Nielsen. Skole og skoleundervisning i Brønshøj Sogn fra 1536 til ca. 1700. Skildret med udgangspunkt i tingbøger fra tiden.

7-14 Anders Nordahl-Petersen (1871-1940) : Emdrupborg Højskole. Om Jeppe Tang Andersen (1828-1904), der 1859 startede Blaagaard Seminarium, 1872 Emdrupborg Højskole. Grundtvigs højskole 'Marielyst' omtales. Mange illustrationer.

15-17 Helge Baun Sørensen: Mysteriet opklaret! Bogen fra arkivet viser sig at være en protokol fra det første bibliotek i Brønshøj, åbnet 1904. Krusedullerne angiver udlån af bøger. Biblioteket var dengang i en længe af Rytterskolen og betjente kunder ud til Islev og ned til Grøndal.

18-20 Spørgehjørnet. om kælkebakken nedenfor Bispebjerg Hospital. Hvor var Bakkegårdsvej 1, hvor min mor blev født? I dag Næsbyholmsvej. På hjørnet lå Bakkegården, der havde udsigt ind over hovedstaden.

21 Fuglejagt. Foto af jolle med seks jægere på Kirkemosen omkring 1920.

22 Indkaldelse til Generalforsamling d 27 februar 2013 i Pilegården.

23 Møder og arrangementer

24 Bestyrelsen

 

Nr 93 maj 2013

1 Vandtårnet indvendig, foto

2 Indhold. - 'Lokalhistorie er ikke for tøsedrenge'.

3-4 Christian Kirkeby: Det oprindelige Østre Kapel fra Bispebjerg Kirkegårds slutspil. Om kapellet, bygget 1904, tegnet af Andreas Clemmensen, nedtaget i 2001 for genopførelse andetsteds. Købt af en amerikaner til genopførelse i Californien.

5-6 Helge Baun Sørensen: Besøg i Vandtårnet på Brønshøjvej.

7 Christian Kirkeby: Bygning af Vestvolden/Husumvolden. Hvor lang tog det i forhold til i dag? Det 14 km lange voldanlæg blev opført 1888-1893, dvs på 6 år. Sammenlignet med den 18 km lange Metro Ringbane der er sat til at vare 2010-2018.

8-9 Thomas Vigge Pedersen: To lokalhistoriske bøger, anmeldt. Henry Hansen: Ane Cathrine Andersdatter, dømt for mord på tre af sine børn, halshugget 21. dec. 1861. Jesper Asmussen: Vestvolden og Nordfronten - Danmarks største fæstningsanlæg. 224 sider, 299 kr.

10-11 Spørgehjørnet. Foto af mor med cykel på Arnesvej. Husum skole under besættelsen, hvem ved noget?

11-18 Anne Brix Christiansen: Referat fra Generalforsamlingen d 27 februar 2013. Formandens beretning, ny formand siden 1. nov. 2012. Tak til Jørgen Rose. Tak til Thomas Viggo Pedersen som redaktør for bladet,5 numre udgivet.Gennemgang af årets 9 arrangementer. Arkiverne, fortsat to arkivet, et på Tomsgårdsvej, et på Husum Bibliotek. Nyt website, tak til Helge Baun Sørensen for en betydlig indsats. Ønsker for fremtiden. Kommentarer fra Jens Peter Gjaldbæk og Bente Winther. Regnskabet. Budget. Husleje 12.ooo kr. Indestående: 33.051 kr. .  

19 Møder og arrangementer.

20 Bestyrelsen. Formand Bo Öhrström, næstformand Manfred Crety, Christian Kirkeby, Kasserer Anne Brix Christiansen, Anne-Lise Crety, Helge Baun Sørensen, redaktør Thomas Viggo Pedersen. Suppleant Svend Ole Nielsen.

 

Nr 94 september 2013

1 'Dreng med ged', skulptur af Otto Evens

2 Indhold. - Lokalhistorie og lokalhistorier.

3-7 Mogens Bille: Min farmors hus. Erindringer fra Utterslev gennem 40 år. Farmors hus på Rådvadsvej bygget i 1936. Om farfars Studebaker, julefrokost, julefest, farfar døde pludselig i 1964, 85 år gammel. Ejendom i Baldersgade solgt for ½ million.

8-13 Spørgehjørnet. Om Husum skole under krigen. - Om Grundejerforeningen ved Bellahøj. Spørgsmål fra PeterWodskou Christensen, svar fra Christian Kirkeby. - Om Emdrup Søpark.-

Har selskabet fotos fra Frederikssundsvej nr 19, nr 103-104 omkring år 1900? Gengivet fotos på s 16-17 - Bøllegårdene. Spørgsmål og svar ved Christian Kirkeby.

20-23 Ada Andersen: Husum Skole under besættelsen. Tre drenge fra skolen døde, mindetavle gengivet.

24 Møder og arrangementer. - Bestyrelsen. 

 

Nr 95 november 2013

1 Brønshøj kirke, rundvisning, foto

2 Indholdsfortegnelse.

3-6 Svend Ole Nielsen: Utterslev Sø og slusen ved Søborghus i 1500- og 1600-tallet.

Historisk gennemgang om vandreservoirer, opdæmninger, 1587 udgravning af Utterslev Mose. 1625 fiskedamsvogter Oluf Poulsen tiltales for at have ladet vand løbe af søen. Bønderne vil have lav vandstand,  kongen vil have høj vandstand. 1687 blev mosen fuldstændig udtørret med henblik på at så havre.

7-10 Helge Baun Sørensen: Max Møllers Danseinstitut i Brønshøj. Max og Rita Møller startede danseskole i 1936 i Bella Bio bygningen, Frederikssundsvej 175. Personlige erindringer om familjen.

11 Bispebjerg Hospital 100 år. Mosaikker af et hospitals liv. I anledning af jubilæet er udgivet en tyk bog med bl.a. en helhedsplan fra 1908. Ill.

12-13 Helge Baun Sørensen: Kirkeklokkerne i Brønshøj. I tårnet er ophængt i glas og ramme ringeregler udarbejdet af Aug. Nielsen, svejsemester, Roslev. Ill.

14 Brønshøj Kirke, fra Trap Danmark.

15-25 Spørgehjørnet. Om hvilken gård der lå på Sparresholmvej.  - Om hvor Brønshøj Teglværk lå. - Kristine fra Den lille Skole spørger om der er litteratur om Brønshøj. - Findes der billeder af Blytækkervej 11, før det blev revet ned? - Hvilken virksomhed lå på Frederikssundsvej 282?  - Om et gruppefoto, hvor det er taget henne. Ungdomshuset på Frederikssundsvej ? - Om Husumgård, og hvor man kan finde skøder om den. - Om Sneuglen  på Frederiksborgvej.

25 Bellahøjhusene, meddelelse fra Kulturstyrelsen. Der bliver iværksat en renovering af de kendte huse, som er ansøgt fredet.

27 Stednavne især efter Nudansk Ordbog. Emdrup, Bispebjerg, Brønshøj, Grøndal, Mørkhøj og Utterslev. - Arrangementer: 30. november 2013 Julestue i Karens Hus. 4. december Arkivet holder åbent, Tomsgårdsvej 35. 26 februar 2014 Generalforsamling i Husum kirke.

28 Bestyrelsen. 

 

Nr 96 februar 2014

1 Onkel Bill fra New York, plakat

2 Indholdfortegnelse.

3-6 Svend Ole Nielsen: Omkring Emdrup Sø og Lundehuset i 1500- og 1600-tallet.

Emdrup sø er en kunstig sø, førhen var der en bæk. Springvand til København fra Emdrup sø på Christian d 4's tid. 1620-30 fortsat sikring af Emdrup sø som vandreservoir. Store ødelæggelser under svenskekrigene.  Huset ved Emdrup sø kaldtes i mange år 'Fuglefængerhuset'.

7-15 Helge Baun Sørensen: Film locations. Steder i lokalområdet, hvor film er indspillet.

Bellahøjhusene:  'Det var på Rundetårn', 1955 - 'Verdens rigeste pige', 1958, 'Onkel Bill fra New York', 1959, 'Kys til højre og venstre', 1969 - 'Skytten', 1977 - 'Krøniken'.

Brønshøj: Bjarne Reuter film som 'Zappa', 1983 og 'Busters verden', 1984.  Brønshøj Torv: 'Ved Kongelunden', 1953. Brønshøj kirke: Min Søsters Børn på Bryllupsrejse', 1967.

15-17  Viggo Møller-Jensen: Atelierhusene ved Utterslev Mose. Forfatteren døde i 2003, 96 år gammel. Udtænkte de omtalte atelierhuse, bygget i 1943, kaldt 'Bæverhytterne'.

18 Spørgehjørnet ved Christian Kirkeby. - Annoncer for Landmandsbanken og Søholm Fløde Is.

19-22 Selskabets listepriser. Historiske Notater.

22 Møder og arrangementer. Bl.a. 18. marts 2014 Rundvisning i Dansekapellet.

23 Indkaldelse til Generalforsamling d. 26. februar 2014 i Husum kirke. Billeder vises inden vi begynder, varighed: 30 minutter.

24 Bestyrelsen.

 

Nr. 97 maj 2014

1 Sonja Carlsens farmor og farfar, Bryggeren. Foto.

2 Indhold. 

3-9 Sonja Carlsen: Lidt om min barndom, familie og livet ved 'Sløjfen' 1933-43.

Sonja C. har dybe familierødder i bydelen. Farmor var født Jochumsen, farfar var den navnkundige 'Bryggeren', C. Christensen, der grundlagde Husum Bryggeri. SC flyttede til Islevhusvej i Husum i 1933. Dengang var der grøfter på begge sider. Om Sløjfen og sporvogne.

Om tiden under besættelsen. - 21. marts 1945 - Frederikssundsvej 266.  Villa, bygget af Bryggeren. 

12-16 Svend Ole Nielsen: Husumvoldens arbejdsstyrke og lokalområdet 1888-90.  Ialt 141 arbejdere ansat ved Husumvolden. Arbejdsdagen fra kl. 6 morgen til kl. 19 om aftenen.  Citater fra arbejdsmand L. P. Gratløv. Gendarmerikorpsets dagbøger.

17-22 Brønshøj-Husum Avis - en vigtig og spændende kilde til vores lokalområdes historie. Lokalhistorisk selskab har modtaget 24 papkasser med næsten komplette årgange af avisen 1926-2005. Brønshøj Avis holdt til på Husum Torv 1995-2013 med Flemming Anthony som redaktør. Nu flyttet til Søborg Hovedgade. Avisen startede i 1907.

23-26 Helge Baun Sørensen: Film Locations 2.  Om 'Frække Frida', der med sin far og mor bor Fuglsang Alle. 'Olsenbanden går amok' og en nedlagt købmandshandel på Sonnerupvej. 'Parterapi' med Nikolaj Lie Kaas foregår Valløvej 25 B. 'Max Pinlig' foregår Borrebyvej 41 m.m.

27 Jørgen Rose: Poul Lindebjerg Jensen død. Født 11. februar 1939, død 12. februar 2014, dagen efter sin 75 års fødselsdag. Et levende leksikon for hele bydelen Bispebjerg, ansat som annoncemand på Nordvestavisen.

28 Spørgehjørnet. Om gulvkludefabrikken, hvor Radiometer ligger nu.

29-34 Referat fra Generalforsamling d. 26 februar 2014. Tak til Thomas Viggo Pedersen for bladet, udkommet med 4 numre. Gennemgang af sæsonens 10 arrangementer. Udgivet Christian Kirkeby: Åer og render... Arkiverne er fortsat på Tomsgårdsvej og på Husum Biblioteks loft. Samarbejde med Agendaforeningen. Tak til Helge Baun Sørensen for det nye website.

35-37 Årsregnskab 2013. - Valg til bestyrelse.

39 Møder og arrangementer. Bl. a. 17. juni 2014 Naturvandring i Utterslev mose.

40 Bestyrelsen.

 

Nr. 98 september 2014

1 En ret stor sten, Hvissingestenen, foto

2 Indhold. - Hvis-inge-stenen. (!)

3-9 Henny Hammershøj: Ved Utterslev gadekær. Foto af farfar, Jørgen Andersen 34 år ved basarbygningen på Utterslev Torv, 1916. Mælkevognen, foto. - Litteratur om Utterslev Torv i faktaboks. Fars første forretning på Utterslev Torv, billeder fra 1942, far 32 år. Gennemgang af butikkerne på torvet.

10-11 Sonja Carlsen: Brønshøj-minder. Om Folmer Svendsen, Karoli-Hansen, Ærtevej, butikker på Frederikssundsvej, erindringer i relation til billeder vist på generalforsamling.

12 Sonja Carlsen: Granskende pige. Om Anders Bundgaards skulptur, der stod på hjørnet af Korsager Alle og Frederikssundsvej. Den er nu væk, flyttet til Møllegade.

13 Helge Baun Sørensen: Besøg i Dansekapellet d. 1. marts 2014.

13-14 Helge Baun Sørensen: Udflugt i Utterslev Mose d. 17. juni 2014.  En duft af hyld og rundvisning ved Troells Melgård på Langholmen i herligt vejr.

15 Møder og arrangementer. Bl. a. Udflugt til Hvissingestenen og Ejbybunkeren.

16 Bestyrelsen

 

Nr. 99 december 2014

1 Branddammen i Husum, foto

2 Indhold. - Om HBS.

3-7  Oskar Hansen: Hedtoft var Brønshøjer, mindeord ved hans død i 1955. Den tidligere statsminister, Hans Hedtoft boede på Frederikssundsvej og flyttede i 1938 med sin familje, kone og to børn, til Fuglsang Allé 63. Døde pludseligt i Stockholm d. 1. februar 1955.

8 Jette Høgh Christensen: Schiøler-Gruppen bag tre drab på Islevhusvej d. 28. april 1945.

Om frihedskæmpere fra Islev, gartner Poul Erik Larsen, gartner Kjeld Sivertsen og gartnermedhjælper Nis Philipsen.

10 Helge Baun Sørensen: Med eller uden 's' ? Feks. Københavns Kommune, lukkelovsforslag, Næsbyholmsvej, - et såkaldt fuge-s.

11-29 (!) Spørgehjørnet. Om et maleri der forestiller Ellemosen, bag Bellahøj? - Om Grønnegården ved Borups Allé. - Billeder fra det gamle Gadelandet. - Om Korsager Skole, hvor der er udsmykning af Mogens Zieler. - Om et lykkeligt besøg på Borrebyvej. - Om Det borende X boede på Edelsmindevej. - Om et fotooplevelsescenter i Bystævneåparken. - Om mangfoldighed på Bispebjerg. - Om litteratur om Brønshøj. - Hvad betyder Rentemestervej. - Om Emdrup sø. -

30-32 Helge Baun Sørensen: Udflugt til Vestegnen. Hvissingestenen og Ejbybunkeren.

I pragtfuldt vejr og med klapstole og trappestige, tredje verdenskrig kom ikke.

32 Billedaften i Husum kirke d 27. november 2014. Omtale.

33-34 Helge Baun Sørensen: Noter og nyt.

35 Indkaldelse til Generalforsamling d. 11. febr. 2015. - Udflugt til Brønshøj skole d. 24. marts 2015.

36 Bestyrelsen.