Referat af den ordinære generalforsamling

i Lokalhistorisk Selskab

for Brønshøj, Husum og Utterslev

onsdag d. 4. marts 2020 kl. 19.00

 Ansgarkirken, Mågevej 33, 2400 København NV

30 medlemmer deltog i generalforsamlingen, og formand Bo Öhrström bød velkommen. Næstformand Helge Baun Sørensen fortalte om lokalhistoriske begivenheder og viste tilhørende billeder. Han supplerede med fotos fra flere af selskabets arrangementer.

Herefter blev generalforsamlingen afholdt i henhold til vedtægterne.

1.     Valg af dirigent

Kurt Martinsen blev valgt. Kurt fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2.     Formandens beretning v. Bo Öhrström Indledning

Indledningsvis vil jeg glæde mig over, at det igen har været et særdeles positivt og travlt år for Selskabet. Lad mig dele nogle eksempler på dette med Jer:

 •       Fire numre af Nyt fra Lokalhistorien er udkommet med mange flere bidragsydere.

       Arkivets samlinger er udbygget, og arkivet er åbent to timer hver uge.

       Der har været afholdt mange, særdeles velbesøgte arrangementer.

       ”Husum bogen” blev præsenteret.

       Københavns Kommunes Arkivudvalgs midler til Selskabet for 2019 blev anvendt i henhold til tilsagnet og er opbrugt til sidste krone.

       Københavns Kommune har givet tilsagn til en stor ansøgning om husleje og formidlingsaktiviteter for Selskabet i 2020.

       Den basale økonomi solid og endnu bedre end i 2019.

       Positiv medlemsudvikling (pt. 177 betalende medlemmer efter oprydning i 2019):

·   Antal nye medlemmer i forskellige perioder: 2020 til dato: 3, 2019: 27, 2018: 43, 2017: 22, 2016: 14, 2015: 12, 2014: 10.

 Jeg vil derfor med det samme sige stor tak til medlemmerne for deres opbakning til Selskabet og fremmødet til Selskabets arrangementer.

 Jeg vil ligeledes sige mange tak til bestyrelsen. Fremgangen i bl.a. medlemmer, arrangementer, aktiviteter, arkivdriften, kontakten til omverdenen herunder diverse forespørgsler samt økonomi har krævet øget indsats for bestyrelsen og løbende forenkling af arbejdet. Der skal holdes øje med arbejdsmængden

 Der har været afholdt seks bestyrelsesmøder igennem året, alene indsatsen i forbindelse med disse møder har været betydelig.

Bladet Nyt fra Lokalhistorien

Selskabet har i kalenderåret som vanligt udsendt fire numre af Nyt fra Lokalhistorien i marts, juni, september og december, og de fire numre var alle 24 sider. Det seneste nummer blev trykt i farver.

Portoen stiger stadig samtidig med, at PostNord’s uddeling er forringet i forhold til leveringstid og leveringskvalitet. Selskabet søger dermed stadig at spare porto i forbindelse med udsendelsen af bladet gennem mest mulig egen uddeling af bladet. Det færdige blad fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne til uddeling, og kun fjerntboende medlemmer samt medlemmer uden tilgængelig postkasse får bladet med posten.

Arkivet

Arkivet er fortsat placeret på Pilegården i mødelokale 4 og i det sammenhængende arkivlokale.

I 2019 blev der fortsat holdt åbent i arkivet hver torsdag aften kl. 18-20. Der opleves en væsentlig interesse for arkivet gennem mange mail-henvendelser, besøg arkivet samt indlevering af nye arkivalier.

Selskabet har stadig arkivalier opbevaret i forbindelse med Husum Bibliotek, og Selskabet har fået bekræftet den fortsatte brug af lokalet af biblioteket.

Arkivet Pilegården rummer den næsten komplette samling af Brønshøj Husum Avis suppleret med adskillige andre samlinger af lokale aviser.

 Arrangementerne

Fra sidste generalforsamling frem til dagens generalforsamling har der været annonceret og gennemført 21 arrangementer i forbindelse med Selskabets område inklusive generalforsamlingerne:

       4 billed- og filmaftener    •       4 rundvisninger   •       2 generalforsamlinger 

       1 bogpræsentation     •       1 cykeltur    •       1 foredrag   •       1 julestue

       1 kulturdag   •       1 sommerfest  •       2 lokalhistoriske medlemsmøder

       2 åbent hus  •       1 arkivbesøg.

 Jeg vil kort løbe arrangementerne igennem:

 •       Onsdag d. 6. marts 2019 kl. 19:00-21:00: Generalforsamling, Husum Kirke.

       Onsdag d. 24. april 2019 kl. 12:00-16:00: Lokalhistorisk medlemsmøde, Pilegården.

       Tirsdag d. 7. maj 2019 kl. 19:00-21:00: Filmaften - Gamle film fra Brønshøj & Husum, Pilegården.

       Lørdag d. 25. maj 2019 kl. 09:00-16:00: Sommerfest ved Grundtvigs Kirke.

       Tirsdag d. 4. juni 2019 kl. 14:00-15:00: Rundvisning, Skuespillerforeningens Hus Bispebjerg.

       Lørdag d. 15. juni 2019 kl. 11:00-16:00: 2700Kulturdag ved Brønshøj Torv.

       Onsdag d. 21. august 2019 kl. 13:00-15:00: Rundvisning, Grøndalsvænge.

       Tirsdag d. 17. september 2019 kl. 13:30-15:30: Rundvisning, Emdrupborg.

       Søndag d. 29. september 2019 kl. 13:00-15:00: Cykeltur på Befæstningsdagen.

       Onsdag d. 9. oktober 2019 kl. 18:00-21:00: Lokalhistorisk medlemsmøde, Pilegården.

       Onsdag d. 13. november 2019 kl. 19:00-21:00: Filmaften - lokalhistoriske film, Pilegården.

       Onsdag d. 27. november kl. 15:00-16.30: Husumbogen udkommer, Kulturhus Tingbjerg.

       Onsdag d. 4. december 2019 kl. 19:00-21:00: Julestue i Arkivet, Pilegården.

       Onsdag d. 8. januar 2020 kl. 13:00: Arkivbesøg, Historie og Kunst’s nye fællesmagasin, Tåstrup.

       Fredag d. 10. januar 2020 kl. 13:00: Åbent Hus på Bispebjerg, Karens Hus.

       Torsdag d. 23. januar 2020 kl. 19:00-21:00: Billedaften - Husum, Pilegården.

       Fredag d. 7. februar 2020 kl. 13:00: Åbent Hus Bispebjerg, Karens Hus.

       Tirsdag d. 11. februar 2020 kl. 14:00-16:00: Rundvisning, Moskeen Vibevej.

       Tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 19.00-21:00: Billedforedrag - Det ukendte Brønshøj, Brønshøj Bibliotek.

       Mandag d. 24. februar 2020 kl. 19:00: Foredrag - Bispebjergs udvikling, Karens Hus

       Onsdag d. 4. marts 2020 kl. 19.00-21.00: Generalforsamling, Ansgarkirken.

Dette var årets mange arrangementer, og listen er muligvis endda ikke helt dækkende eksempelvis, hvor et enkelt bestyrelsesmedlem har deltaget aktivt i et eksternt arrangement.

Endelig vil jeg gerne reklamere for 10 kommende arrangementer:

       Fredag d. 6. marts 2020 kl. 13.00: Åbent Hus Bispebjerg, Karens Hus.

       Lørdag d. 21. - søndag d. 22. marts 2020: Historiske Dage, Øksnehallen.

       Fredag d. 3. april 2020 kl. 13.00: Åbent Hus Bispebjerg, Karens Hus.

       Onsdag d. 15. april 2020 kl.12:00-16:00: Lokalhistorisk medlemsmøde, Pilegården.

       Fredag d. 1. maj 2020 kl. 13.00: Åbent Hus Bispebjerg, Karens Hus.

       Mandag d. 11. maj 2020 kl. 19:00: Foredrag - Det borende X, Brønshøj Bibliotek

       Lørdag d. 23. maj 2020 kl. 14:00-16:00: Vandretur omkring Frederiksborgvej med start oppe på Bispebjerg Torv og nedad.

       Fredag d. 5. juni 2020 kl. 13.00: Åbent Hus Bispebjerg, Karens Hus.

       Lørdag d. 6. juni 2020: 2700Kulturdag ved Brønshøj Torv.

       Lørdag d. 13. juni 2020: Sommerfest ved Grundtvigs Kirke. Og der vil komme flere arrangementer til.

Bogpræsentation

Helge Baun Sørensens ”HUSUMBOGEN” blev præsenteret d. 27. november i Tingbjerg Kulturhus. Bogen rummer bl.a. afsnit om Husum gamle landsby, Industrien i Husum, Kendte fra Husum, Tingbjerg, Kolonihaver, Voldparken og Bydelens kirker. Bogen er rigt illustreret 132 sider.

Medlemskaber

Selskabet er medlem af to foreninger:

       Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune (SLAK)

       Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF) Foreningerne er ganske forskellige:

SLAK samler alle Københavnske lokalhistoriske foreninger og arkiver. Formålet er at varetage de lokalhistoriske foreningers og arkivers fælles interesser mm. Medlemskab er nødvendigt aht. tilskud fra Københavns Kommune. SLAK har fået en ny, samlende rolle og er under indkøring i rollen.

DLF samler alle danske lokalhistoriske foreninger. Formålet er at styrke interessen for dansk lokalhistorie mm. Medlemskab er frivilligt.

Samarbejder

Der har fortsat været samarbejdet med Agendaforening Nordvest om fælles annoncering gennem året. På denne måde kan vi fælles mere, end vi kan hver for sig, hvilket giver medlemmerne endnu mere værdi af deres medlemskab.

Hjemmesiden

Selskabet har en vigtig kommunikationskanal i hjemmesiden med linket w

ww.lokalhistorie-bhu.dk. Der ligger mange oplysninger bl.a. om bøger og notater samt aktuelle arrangementer, og flere nye medlemmer har fundet Selskabet via hjemmesiden. Man kan melde sig ind her og læse Selskabets vedtægter. Kontaktoplysninger for bestyrelsen er tillige at finde på hjemmesiden.

Der kan stadig stilles lokalhistoriske spørgsmål til Selskabet via en central postkasse i Google-mail, og postkassen kan findes på hjemmesiden. Der kommer mange spørgsmål, og det lykkes ofte at levere fyldestgørende svar på vanskelige spørgsmål.

Økonomi

Foreningen har en sund økonomi, hvilket kassereren vil redegøre nærmere for senere.

I 2018 fik Selskabet fra Københavns Kommunes Arkivudvalg bevilget et markant beløb 88.924 kr. til aktiviteter i 2019, og disse er til sidste krone anvendt til fremme af Selskabet inden for de ansøgte formål. Der er bl.a. betalt husleje, drift af hjemmeside, forsikring, trykning af blad, indkøb af farvelaserprinter, indbinding af avisårgange, trykning af plakater samt kontorhold.

I 2019 har Selskabet har fået bevilget et substantielt beløb fra Københavns Kommune på 101.146 kr. til aktiviteter i 2020. Ansøgte formål er eksempelvis husleje, drift af hjemmeside, forsikring, trykning af blad, indkøb af computer og computerskærm, indbinding af avisårgange samt trykning af plakater og postkort.

Fremtiden

Som nævnt indledningsvis har der været et meget højt aktivitetsniveau i Selskabet i 2019, og meget tyder på, at det vil forblive dette niveau eller måske endda stige. Indsatsområder i 2020 er næsten som i 2019:

 •       Udgivelse af fire numre af Nyt fra Lokalhistorien med uændret kvalitet nu trykt i farver

       Fastholde arkivet som mødested for medlemmer og andre interesserede

       Afholdelse af inspirerende og velbesøgte arrangementer

•    Arrangementer giver nye medlemmer og bogsalg

•    Bogsalg giver nye medlemmer og begge dele ny økonomi.

       Anvende alle bevilgede midler fra Københavns Kommune i 2020 inden for de ansøgte formål

       Fastholde og tiltrække medlemmer gennem hjemmeside, arkivbesøg, svar lokalhistoriske spørgsmål, offentlige arrangementer og uddeling af invitationsfoldere bl.a. ved Selskabets arrangementer og gennem samarbejdspartnere.

Den grundlæggende opgave er vedblivende at fastholde og tiltrække medlemmer, og det tyder på, at medlemsfremgangen kan fastholdes.

Jeg vil slutte med at takke for Jeres fremmøde og håber at se Jer igen til nogle af Selskabets arrangementer. Det er nu engang sådan, at Selskabet kun kan eksistere i kraft af dets medlemmer.

Hvis noget af de tilstedeværende har mailadresser, som vi ikke har fået og gerne bruge til eksempelvis annoncering af arrangementer, hører jeg meget gerne fra dem. Hvis I ikke har fået en reminder om generalforsamlingen på mail – så har vi ikke jeres mailadresse.

Tilsvarende har vi altid brug for flere hænder, hvis nogen gerne vil hjælpe til, hører jeg også meget gerne fra dem.

3.     Godkendelse af det reviderede regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet, som derefter blev godkendt. Derpå gennemgik kassereren kort budgettet for det kommende år. Fastsættelse af kontingent

Kassereren meddelte, at kontingentet på kr. 150 pr medlem fastholdes endnu et år – jævnfør behovet i budgettet. Porto er fortsat en stor post, som dækkes af kontingentet. Det lykkes fortsat at holde portoudgifterne nede ved, at bestyrelsen håndleverer en række blade. Hvis portoudgifterne stiger, så vil kontingentet stige næste år.

4.     Valg

Valg af bestyrelsen for en toårig periode

Helge Baun Sørensen, Anne Brix Christiansen, Yrsa Holm Kristensen og Anne-Lise Crety var valg. Alle var villige til genvalg. Alle blev valgt.

Valg af bestyrelsessuppleanter

Manfred Crety og Reidun Jarlhøj var på valg. Begge var villige til genvalg. Begge blev valgt.

Valg af revisor

Kurt Martinsen var på valg. Kurt var villig til genvalg. Kurt blev valgt.

Valg af revisorsuppleant

Bent Christensen var på valg. Bent var villig til genvalg. Bent blev valgt.

5.     Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

6.     Eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede for fremmødet og en god generalforsamling.

. . . . . . . . . .

Bilag:

Regnskab 2019 inklusive tilskudsregnskab, bemærkninger fra revisor og budget 2020

 

Lokalhistorisk Selskab Brønshøj, Husum & Utterslev

 

 

ReQnskab 01.01.-31.12.2019

 

 

 

 

(Evt tal , parentes = nøru,tr;e tal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

Tilskudsbudget:

mobilepay - rod ved papirkøb

 

147,25

 

 

bogsalg

 

2.440,00

 

 

mobilepay - se bilag

 

10.562,04

 

 

kontingent

 

24.420,00

 

 

tilskud fra SLAK & KK 2019 samt overskudsdeling

 

88.923,50

 

88.924,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter i alt

 

126.492,79

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

 

arrangement

 

-2.493,21

 

 

formidling /bladugifter

 

-8.312,50

 

8.000,00

formidling /foldere om Lokalhistoriske Lokaliteter

 

-5.000,00

 

5.000,00

formidling/informationsfoldere

 

-1.000,00

 

1.000,00

formidling/plakater/opklæbning & postkort

 

-12.174,54

 

10.000,00

forplejning

 

-12.661,65

 

 

forsikring

 

-5.000,00

 

5.000,00

gebyr

 

-360,00

 

 

hjemmeside

 

-846,00

 

846,00

husleje

 

-40.788,00

 

40.778,00

kontorartikler& udstyr

 

-19.655,88

 

18.300,00

mobilepay oprettelse

 

-999,00

 

 

porto

 

-4.152,00

 

 

papirvarer

 

-298,00

 

 

kontingent retur

 

-200,00

 

 

kontingent 2019 DLF

 

-924,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter i alt

 

-114.864,78

 

 

 

 

 

 

 

Balance:

 

 

 

 

Indtægter

126.492,79

 

 

 

Udgifter

 

114.864,78

 

 

Overskud/underskud

 

11.628,01

 

 

Balance:

126.492,79

126.492,79

 

 

 

 

 

 

 

Status pr. 31.12.2019

 

 

 

 

BeholdningBank 01.01.2019

 

57.765,91

 

 

Årets overskud/underskud

 

11.628,01

 

 

Beholdning 31.12.2020

 

69.393,92

 

 

 

Dato: 9. februar 2020

 

Anne Brix Christiansen - Kasserer

 

Revisionspåtegning:

Foranstående regnskab og status er revideret og fundet i orden, og beholdning er konstateret til stede.

K u rt Martinsen , revisor

 

Tiltag på basis af bemærkninger fra revisor - 2020

 

 

       Kontantkassen på arkivet:

o     Der skal være dokumentation for ind og ud af kassen

o     Kasseregnskab skal indgå i det samlede regnskab

       Mobile pay

o     Der skal være bilag på alle enkelttransaktioner

o     Teksten i en transaktion skal afspejle, hvad der er købt

o     Gebyr på mobilepay bør såvidt muligt afspejles i regnskabet

 

Lokalhistorisk Selskab Brønshøj, Husum & Utterslev

 

 

Budget 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskab 2019

 

Budget2020

Indtægter:

 

 

 

 

mobilepay - rod ved papirkøb

 

147,25

 

 

bogsalg

 

2.440,00

 

2.000,00

mobilepay - primært forplejning

 

10.562,04

 

6.000,00

kontingent

 

24.420,00

 

27.750,00

tilskud fra SLAK & KK 2020

 

88.923,50

 

101.146,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter i alt

 

126.492,79

 

136.896,00

 

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

 

arkiveringsmaterialer indbinding

 

 

 

-14 .000,00

arkiveringsmaterialer arkivkasser

 

 

 

-1.000 ,00

arkiveringsmaterialer reoler

 

 

 

-5.000,00

arrangement

 

-2.493,21

 

-10.000,00

computer

 

0,00

 

-6.000,00

computerskærm

 

0,00

 

-4.000,00

forbrugsmaterialer (papir, toner mv)

 

0,00

 

-2.700,00

formidling/bladugifter

 

-8.312,50

 

-8.000,00

formidling/foldere om Lokalhistoriske Lokaliteter

 

-5.000,00

 

-5.000,00

formidling/informationsfoldere

 

-1.000,00

 

-1.000 ,00

formidling/plakater/opklæbning & postkort

 

-12.174,54

 

-10 .000,00

forplejning

 

-12.661,65

 

-26.000,00

forsikring

 

-5.000,00

 

-1.600,00

gebyr - herunder mobile pay

 

-360,00

 

-500,00

hjemmeside

 

-846,00

 

-846,00

husleje

 

-40.788,00

 

-42.000,00

kontorartikler & udstyr

 

-19.655,88

 

0,00

mobilepay oprettelse

 

-999,00

 

0,00

porto

 

-4.152,00

 

-5.000,00

papirvarer

 

-298,00

 

0,00

kontingent retur

 

-200,00

 

0,00

kontingent 2019 DLF

 

-924,00

 

-1.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter i alt

 

-114.864,78

 

-123.646,00

 

 

 

 

 

Overskud

 

11.628,01

 

13.250,00